Število rezultatov iskanja: 723

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (46)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (83)
Društvo humanistov Goriške (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (163)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (62)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (41)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (227)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (46)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Založnik
AK Gorica (1)
Arhivsko društvo Slovenije (46)
Atletski klub (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Državna založba Slovenije (6)
Eno (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (123)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravo (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
Gorica (15)
Goriški muzej (1)
Gostol (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
GP Soča (1)
Institut Jožef Stefan (11)
Institut 'Jožef Stefan' (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Jožef Stefan Institute (1)
Katoliško tiskovno društvo (104)
Kemijski inštitut (6)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Kulturni dom (21)
L. Schwentner (7)
Meblo (1)
Mladinska knjiga (1)
N. Trošt (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
Občinska konferenca ZSMS (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
PDG (1)
Pedagoški inštitut (1)
Primorske Novice (44)
Primorsko dramsko gledališče (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prvi italijansko-slovenski odbor Lions klubov brez meja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
s. n. (42)
s.n. (4)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (2)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (2)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Nova Gorica Press (1)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Novi Gorici (67)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (39)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (14)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Išči med rezultati (723)