Število rezultatov iskanja: 378

Časopisje in članki - oblika
Založnik
[s. n.] (1)
A. Kosi (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Leonhard Heussler (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (3)
Ceciljansko društvo za goriško škofijo (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Drüstvo szvétoga Stevana (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (3)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (6)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (4)
Etnografski muzej (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
Fr. Sedej (1)
G. Tribnik (1)
gedruckt bey den Widmanstätt. Erben (2)
Giontini (1)
Glasbena matica (71)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ign. de Kleinmayer (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Ahtik (1)
J. Bezjak (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (3)
J. Leon (1)
J. Levičnik (1)
J.O.Z. (1)
Jožef Blaznik (5)
Jug (3)
Jugoslovanska knjigarna (1)
kamnotis pri Egerji (1)
Kat. Tisk. (1)
Katoliška bukvarna (5)
Katoliško tiskarsko društvo (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Klein (1)
Kovač (Eger's Nachfolger) (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
literis Egerianis (1)
Mariborska knjižnica (1)
Multima (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
Nar. Tisk. (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
natisnil Joshef Sassenberg (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
O. Fischer (1)
O. Z. (1)
Osnovna šola Notranjski odred (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Aloisiu Raab ... (1)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per erbizhih Joannesa Frid. Kleinmayr (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
Pevska zveza (16)
po Siesz Jou'zefi (1)
pri Franzi Antoni Royeri (1)
pri Sziesz Antoni (1)
pri Widmanstaettenskih erbih (1)
R. Milic (3)
RTV (1)
RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov (1)
samozal. (1)
samozal. A. Kosi (1)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. F. Sedej (1)
samozal. izdajatelj (1)
samozaložba (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Joan. Bapt. Mayerju ... (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (2)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
se neide per kraissiskimo teh buku-utiskouzu (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
Selbstverlag (2)
Selbstverlag des Conventes (1)
skus Ign. de Kleinmayerja ... (1)
skus Ign. Kleinmaierja ... (1)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skusi Georga Gruppenbacha (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko družtvo (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stiskane per shlatn. g. Jan. Thom. Trattnernu ... (1)
Th. Kaltenbrunner (2)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (12)
typis Joannis Friderici Eger (1)
v lastni zalogi (1)
Verfasser (1)
Verlag der k. k. Oberrealschule (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Waldheim - Eberle (103)
Založba ZRC (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (378)