Število rezultatov iskanja: 1937

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Audibook (1)
Didakta (1)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Goričar & Leskovšek (1)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Izdal in uredil Fr. Kocbek nadučitelj v Gornjem Gradu, načelnik Savinjske podružnice S P.D. (4)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Osrednje društvo SPD (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska matica (5)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (1860)
Planinsko društvo Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
R. Rother (1)
Savinjska podružnica S.P.D. (1)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Učiteljska tiskarna (1)
UMco (2)
Univerza v Mariboru (2)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (1937)