Število rezultatov iskanja: 894

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Botanično društvo Slovenije (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (6)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (616)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (121)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (26)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko odonatološko društvo (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (7)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(10)
A. Cvetko (1)
A. Schlauer (1)
Albin Sussitz (2)
Alleinverlag: Albin Sussitz, Graz (1)
Amalia Churfürst (3)
Amalie Churfurst (6)
Amalie Churfürst, Pragerhof (1)
Anton Kriechbaum (3)
Ažbe (5)
Ažbe Maribor (2)
Bakrotistk Jugoslovanske tiskarne v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Botanično društvo Slovenije (2)
Brata Rode in Martinčič (1)
Carl Sima (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
DMFA-založništvo (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (7)
Družina (1)
E. Horak (1)
E. Sicherl (1)
Ed. Honak (1)
Etnografski muzej (4)
Eug. Sicherl. (1)
F. Erben (5)
F. Erben W. Feistritz (1)
F. Kaučič (2)
F. Knollmuller (3)
F. Knollmüller (1)
F. Wodenik (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Feliks Pozne, trgovina, Oplotnica (1)
Ferd. Ivanus (3)
Ferrania (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fot. Frank (1)
Fot. Frank-Verlag (1)
Foto Čerič (1)
Foto OZEHA (1)
Fotolik (33)
Fotolik Celje (21)
Foto-Tehnika (1)
Fr. Osebek (2)
Franc Kavcić (1)
Franc Petelinc (1)
Franc Posega, samozaložba (1)
Franz Kaučič (1)
Franz Tonke (1)
G. Kolz (1)
Gasilska godba na pihala Lovrenc na Pohorju (1)
Geološki zavod Ljubljana (10)
Geološki zavod Slovenije (6)
Glasbena Matica (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Hans Gerhold (1)
Hans Kolleger (1)
Helidon (6)
Heliosax (3)
Heliosax Maribor (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inventa (1)
Ivan Bukovnik (1)
Ivan Čar (1)
J. Boldin (1)
J. Oizinger (1)
J. Olzinger (1)
J. Repnik (1)
J. Smeh (4)
J. Zisel (1)
J.Repnik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joh. Fiausch (1)
Joh. Fiausch, Graz (1)
Joh. Katz (1)
Jos Van Den Bulck-Baplue (1)
Jožef Blaznik (1)
Jugoreklam (1)
Jugoton (2)
Jugoturist Beograd (3)
Julius Tittl (1)
K. G. G. (1)
K. Sima (1)
K.G.G (1)
Karl Linhart (2)
Karl Sima (14)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij (1)
Koroška turistična zveza (1)
Kovaška industrija Unior (1)
Kunstanstalt Karl Schwidernoch (2)
Kunstverlag S. Frank (1)
Kunstverlag: Albin Sussitz (1)
L. Kieser (4)
L. Vorša (1)
Lichtdruck-Anstalt (1)
Litera (1)
Ljudska univerza (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (11)
M. Šumer (2)
M. Šumer, Poljčane (1)
Maria Sirr (1)
Mariborska turistična zveza (1)
Marie Novak (5)
Marie Nowad (2)
Marie Nowak (14)
Mladinska knjiga (2)
Mohorjeva družba (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Obzorja (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Olepševalno društvo Makole (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica (1)
P. Grošelj (1)
PD, Mariborska tekstilna tovarna (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (11)
Planinsko društvo (2)
Podravska tiskarna (1)
Poštarski dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (26)
Purger & Co. (1)
Purger in Co. (1)
Putnik (5)
Putnik Zagreb (1)
R. Pitcshl (1)
R. Pitschl (15)
R. Pitschl Wind. Feistritz (1)
R. Tečrik (1)
Reklama Tabor Maribor (3)
Rich. Ziesel (1)
Richard Ziesel (1)
Richard Zisel (1)
Rosa Pirschl (1)
Rosa Pitschl (48)
Rosa Pitschl W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl Wirdschfeistritz (1)
Rosa Pitschl, W. Feistritz (1)
Rosa Pitschl; Windischfeistritz (1)
Rosa Windischfeistritz (1)
RTV (5)
Ruslica (1)
s . n. (3)
s. n. (2)
S. P. D. (4)
S. P. D. Poljčane (1)
S.P.D. podruž. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (2)
Samozaložba Brenčič (3)
samozaložba Drago Sitar (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skvarča-Sicherl (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (10)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko planinsko društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Sraka (1)
Študijski krožek (1)
TD Breza Pragersko - Gaj (4)
Tisk Heliosax (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskarna sv. Cirila v Mariboru (1)
Tiskovna zadruga (2)
U. T. Z. (4)
U. t. z. Ažbe (1)
U. T. Z. Ažbe, Maribor (1)
U.B. (1)
U.t.z. Ažbe (1)
Učiteljska tiskarna (2)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Mariboru (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
V. Schubert (1)
V.Weixl (1)
Verfasser (1)
Verlag Carl Kopatsch (1)
Verlag F. Knollmüller, Graz (1)
Verlag Karl Sima, Hölldorf (4)
Verlag M. Šumer (1)
Verlag Marie Nowak (2)
Verlag Rosa Pitschl (4)
Verlag von Anton Lerch, Pragerhof (1)
Verlag von Marie Nowak (1)
Verlag: A. Knollmüller, Graz (1)
Verlag: Maria Nowak (1)
Verlag: Marie Nowak (1)
VUU Partizan Ljubljana (1)
W. Feistritz (1)
W. Pich (1)
Weis & Dreykurs (1)
Weis in Dreykurs, Wien (1)
Weis und Dreykurs, Wien (2)
Weiss & Dreykurs (3)
Wind. Feistritz (1)
Zal. Ernst Zamolo (1)
Zal. J. Kapun (1)
Zal. Jos. Šošter (1)
Zal. Olepševalno društvo Makole (1)
Zal. S. P. D. podr. Poljčane (2)
Zaloga L. Kieser, Maribor (1)
Založba Upravni odbor S.P.D. Poljčane in Rogaška Slatina (1)
Založba ZRC (4)
Založba: Slov. plan. Društvo Slovenska Bistrica (1)
Založil Feliks Pozne, Oplotnica (1)
Založil J. Repnik, Pragersko (1)
Založil M. Šumer, Poljčane (1)
Založil: J. Čerič, Fotograf, Oplotnica (1)
Založila Slovenska Straža v Ljubljani (1)
Založila Zadruga Slomškov dom v Petrovčah (1)
Založilo I. del. Konzumno društvo (1)
Založilo l. del. Konzumno društvo, Makole (1)
Založilo: Skupnost P. T. T. Ljubljana (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj Gradec, KE (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZGP Mladinska knjiga (1)
Zlati zvoki (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (6)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (894)