Število rezultatov iskanja: 3230

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (2)
Anali PAZU HD (6)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (8)
Arhivi (9)
Bogoslovni vestnik (3)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (15)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo (Ljubljana) (1)
Dialogi (2)
Dileme (1)
Dober Pajdás kalendárium (22)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Dve domovini (7)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (6)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (2)
Geologija (3)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (10)
Gostilničarski list (88)
Hacquetia (1)
Jezik in slovstvo (17)
Jezikoslovni zapiski (6)
Kakovostna starost (1)
Kmečka moč (1)
Knjižnica (7)
Kronika (Ljubljana) (39)
Ljubljanski zvon (1)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (1)
Monitor ISH (1)
Mörszka krajina (228)
Muravidék (Murska Sobota) (251)
Murska krajina (464)
Najszvetejsega Szrca Jezusovoga veliki kalendar (41)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (1)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Novi čas (1945) (19)
Novine (Murska Sobota) (1407)
Otrok in knjiga (1)
Prekmurski glasnik (Murska Sobota) (63)
Prijátel (Budimpešta) (19)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Ptujski list (5)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (9)
Res novae (1)
Retrospektive (1)
Revija za geografijo (2)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (8)
Slovenski etnograf (11)
Slovenski gospodar (30)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenščina 2.0 (2)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Stati inu obstati (3)
Studia Historica Slovenica (10)
Šolska kronika (5)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Trdoživ (1)
Učiteljski tovariš (16)
Varstvo narave (1)
Vertec (1871) (1)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (12)
Zgodovinski zapisi (2)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (9)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Botanično društvo Slovenije (1)
DELO, d.d. (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (283)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2732)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (9)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (10)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (15)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
= Institute for Ethnic Studies (1)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
Arhivsko društvo Slovenije (9)
Beletrina (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Cankarjeva založba (1)
Cérkvena stamparija (41)
Creativ (1)
Creativ d. o. o. (1)
Delo (1)
Druga godba (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Etnografski muzej (11)
F. Kunšek (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Fotolik (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geografski institut JNA (5)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (1)
Imre Agustich (19)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
J. Vengust (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jožef Klekl (1407)
Kaja (1)
'Kaja' (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (97)
Klekl Jožef (116)
Klub literatov Kočevske (1)
Konzorcij (465)
Kühár István (251)
Kühar Stevan (228)
M. Avčin (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (2)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (1)
Matica Slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Murska Sobota : Konzorcij "Prekm. glasnika", 1920-1922 (63)
na sztroski Udvary Ferencza (1)
Naše delo (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OF (19)
Pedagoška fakulteta (1)
po Siesz Jou'zefi (1)
Pomurski muzej (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Smola (1)
RTV (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
samozal. B. Jenko (1)
samozaložba (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (19)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (10)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societa storica del Litorale (1)
stampane sz-Kultsár Kataline piszkmi (1)
stampani vu násztavi plem. Trattner-Karolyivoj (2)
Šifco Music (1)
Študentska založba (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
Talányi Franc (22)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (30)
Tiskovna zadruga (6)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru (12)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Visoka šola za politične vede (1)
vu násztavi Reichard Károla i szinov (1)
Založba ZRC (10)
Založba ZRC, ZRC SAZU (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za Šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (10)
Zgodovinsko društvo Ormož (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (15)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gostilničarskih zadrug za slovensko Štajersko, Prekmurje in Mežiško dolino (88)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (3230)