Število rezultatov iskanja: 173

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (30)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
(7)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (5)
Barasits (1)
Benovita J. Jenő (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Csauscher József (1)
Dénes könyv (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faber Maximus (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Ferentzy és Kováts fényk (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Grafikai Müintézet (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Joh. K. Schuller (1)
Jožef Blaznik (2)
MáguStudio (1)
Magy Fénynyomdal Részv. (2)
Margit (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (18)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Saraga & S. Schwartz (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Turistica (1)
Turóczi István könyv (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Vasuti levelezölapárusitás (4)
Vasuti levelezőlapárusitas (1)
Vasúti levelezőlapárusitás (2)
Vasúti Levelezőlapárusitás (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag Friedrich Esslgmann (1)
Založba ZRC (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (173)