Število rezultatov iskanja: 137

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
International Institute for Archival Science (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (2)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mladinska knjiga (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (2)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (10)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba ZRC (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (137)