Število rezultatov iskanja: 105726

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (3)
Acrocephalus (12)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (9)
Acta chimica slovenica (7)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (472)
Acta geographica Slovenica (6)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (58)
Acta linguistica asiatica (11)
Acta neophilologica (56)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (4)
Amerikanski Slovenec (4127)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (112)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (167)
Anthropos (Ljubljana) (38)
AR. Arhitektura, raziskave (10)
Arheo (28)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (61)
Ars et humanitas (13)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (5)
Atlanti (1)
Avstralski Slovenec (18)
Avstrijski Slovenec (1)
Azijske in afriške študije (4)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bilten (Banja Luka) (11)
Bilten (Društvo Slovenaca Sava u Beogradu) (38)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bogoslovni vestnik (20)
Borba (Italija) (2)
Brivec (71)
Cankarjev glasnik (69)
CEPS journal (8)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (21)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (62)
Čuk na palci (151)
De musica disserenda (3)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (23)
Delavski list (1890) (3)
Delavski list (Trst) (81)
Delo (Trst) (257)
Delo za Slovence (31)
Dialogi (134)
Didakta (10)
Dijaški almanah (4)
Dileme (4)
Dogovori (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (127)
Družboslovne razprave (16)
Dve domovini (631)
Edinost (Chicago) (234)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Edinost in dialog (13)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (33)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (6)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (129)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (5)
Folia biologica et geologica (1)
Geodetski vestnik (2)
Geografija v šoli (4)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (42)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (8)
Glas iz Astena (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasilo kanadskih Slovencev (86)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (165)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Gmajna (1)
Goriški list (1944) (84)
Goriški Slovenec (132)
Gorivo (3)
Gospodarski list (70)
Gozdarski vestnik (2)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Hmeljarski bilten (2)
Horuk (3)
Igra ustvarjalnosti (2)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani Slovenec (392)
Informacije MIDEM (2)
Informatica (Ljubljana) (199)
Informatica Medica Slovenica (1)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (14)
Jadranka (36)
Jadranski almanah (2)
Jadranski Slavjan (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (7)
Jezičnik (26)
Jezik in slovstvo (1958)
Jezikoslovni zapiski (408)
Jug (7)
Jugoslavija (2)
Jugoslovenski Korotan (19)
Kakovostna starost (7)
Kaplje (Idrija) (5)
Katoliški glas (2363)
Kažipot (Rijeka) (71)
Keria (Ljubljana) (7)
Kinesiologia Slovenica (7)
Kmetijske in rokodelske novice (134)
Knjižnica (43)
Kočevski Slovenec (95)
Koledar - Goriška mohorjeva družba (79)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Goriške matice (22)
Korenine (2)
Korošec (120)
Korošec (1907) (105)
Koroška domovina (12)
Koroški Slovenec (1027)
Koroško Korošcem (37)
Krajnska čbelica (5)
Kredarica (Novi Sad) (54)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (124)
Kronika slovenskih mest (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letni poročevalec (7)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Linguistica (Ljubljana) (127)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (269)
Ljubljanski zvon (794)
Lojzetov konjiček (18)
Loški razgledi (28)
Mali list (287)
Mali novičar: priloga Novemu listu (2)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Matajur (494)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mir (Celovec) (1668)
Misli (Kew) (678)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (8)
Monokelj (1)
Most (Trst) (50)
Murska straža (268)
Muzikološki zbornik (44)
Napredek (Cleveland) (225)
Narodna sloga (1)
Naš čolnič (72)
Naš list (1905) (268)
Naš rod (142)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naša sodobnost (6)
Naše delo (Ptuj) (2)
Naše gospodarstvo (5)
Nova doba: l´era nuova (17)
Nova nada (12)
Nova Soča (60)
Novi čas (Gorica) (102)
Novi glas (1236)
Novi list (1975)
Novi list (1899-1908) (4)
Novi Matajur (1769)
Novi odmev (79)
Novi razgledi (1)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (5)
Novi toti (6)
Novice (11)
Novinarski ples (1)
NT. Naš tednik (895)
Obzorja (Maribor) (26)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (301)
Partizan (2)
Pedagoška obzorja (2)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Pest (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planika (Split) (4)
Planinski vestnik (44)
Po slovensko v besedi, glasbi in fotografiji (1)
Pod lipo (2)
Podjetje in delo (1)
Poetikon (2)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Ponedeljski Slovenec (372)
Porabje (947)
Pravi Slovenec (26)
Pravnik (1)
Prehrana in rak (2)
Primerjalna književnost (139)
Primorec (3)
Primorski dnevnik (13802)
Primorski list (Gorica) (897)
Prispevki za novejšo zgodovino (54)
Problemi. Literatura (41)
Prosveta (Gorica) (6)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (13)
Ptujski list (8)
Rast (Novo mesto) (98)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (28)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (116)
Regions in figures (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Retrospektive (6)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za elementarno izobraževanje (20)
Revija za geografijo (3)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (3)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Rodna gruda (393)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (83)
Slavica Tergestina (8)
Slavistična revija (735)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenčev koledar (5)
Slovenec (1873) (21182)
Slovenec (Celovec) (254)
Slovenec (Maribor, 1931) (24)
Slovenian veterinary research (2)
Sloveniens Blatt (35)
Slovenika (7)
Slovenka (117)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska misel (12)
Slovenska mladina (14)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenske občine v številkah (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (16)
Slovenski glasnik (1858) (161)
Slovenski gledališki letopis (8)
Slovenski gospodar (292)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jezik (1997) (105)
Slovenski pravnik (1)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski vestnik (3207)
Slovenščina 2.0 (50)
Slovenščina v šoli (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (1)
Soča (3385)
Sodobna pedagogika (11)
Sodobnost (1933) (13)
Sodobnost (1963) (330)
Sopotja (39)
Stati inu obstati (28)
Strojevodja (1924) (11)
Studia Historica Slovenica (57)
Studia mythologica Slavica (14)
Studia universitatis hereditati (3)
Svetogorska kraljica (Gorica) (20)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (26)
Svobodni razgovori (9)
Škrat (1925) (3)
Šolska kronika (36)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (4)
Šport (Ljubljana) (5)
Štajerc (10)
Taboriščnik (166)
Teden v slikah (23)
Teorija in praksa (62)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
To smo mi (9)
Toti list (1938) (152)
Traditiones (Ljubljana) (221)
Trije labodje (2)
Trinkov koledar (57)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (87)
Univerza - Ljubljana (19)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (4)
V nove zarje (11)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (18)
Vertec (1871) (2)
Vestnik = Messenger (307)
Vestnik za tuje jezike (37)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vojaška zgodovina (2)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Za našo deco (4)
Za našo deco (Edinost) (3)
Zarja (1908) (1)
Zbor (1936) (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (18)
Zdravstveno varstvo (20)
Zgodovina v šoli (7)
Zgodovina za vse (43)
Zgodovinski časopis (179)
Zgodovinski zapisi (5)
Zora (1872) (150)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (7)
Ženevske novice (27)
Leto izida
- (15)
???? (89)
1??? (16)
1570-1650 (1)
1607 (1)
1620-1660 (1)
1633/1707 (1)
17?? (1)
1715 (1)
1725 (1)
1758 (1)
1765 (1)
1777 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1790-1817 (1)
1791 (1)
1792 (1)
1799 (1)
18?? (174)
18??-1939 (1)
1800-1807 (1)
1800-1900 (21)
1801 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1806 (1)
1808 (1)
1810 (1)
1811 (2)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (53)
1818 (54)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (53)
1823 (52)
1824 (55)
1825 (53)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (54)
1830 (52)
1831 (55)
1832 (57)
1833 (58)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (55)
1836-1844 (1)
1836—1844 (1)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1839-1860 (1)
1840 (55)
1840/1850 (1)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (54)
1844 (55)
1845 (57)
1846 (110)
1847 (119)
1848 (159)
1849 (142)
1850 (31)
1850/1860 (9)
1850-1860 (1)
1850-1876 (2)
1850-1880 (1)
1850-1900 (1)
1851 (27)
1852 (105)
1853 (82)
1854 (58)
1856 (21)
1857 (22)
1858 (39)
1858- (1)
1859 (33)
1859/1869 (2)
1859-1865 (1)
186? (36)
186?-187? (1)
1860 (30)
1860/1869 (1)
1860/1897 (1)
1860-1864 (1)
1860-1865 (3)
1860-1870 (7)
1860-1872 (1)
1860-1880 (4)
1860-1972 (1)
1861 (45)
1862 (28)
1863 (40)
1863-1872 (1)
1864 (33)
1865 (136)
1865-1875 (2)
1865-1881 (3)
1866 (162)
1867 (95)
1867-1880 (1)
1868 (45)
1869 (45)
1869-1886 (1)
187? (19)
1870 (68)
1870-1875 (1)
1870-1879 (2)
1870-1880 (7)
1870-1887 (1)
1870-1890 (2)
1870-1900 (2)
1871 (37)
1871-1881 (1)
1872 (92)
1873 (129)
1874 (252)
1875 (252)
1875-1879 (1)
1875-1880 (1)
1875-1885 (1)
1875-1890 (1)
1876 (288)
1877 (279)
1878 (269)
1879 (261)
188? (42)
1880 (302)
1880/1885 (1)
1880/1890 (1)
1880-1883 (1)
1880-1885 (2)
1880-1888 (6)
1880-1889 (1)
1880-1890 (15)
1880-1892 (1)
1880-1900 (7)
1880-1910 (1)
1880-1916 (1)
1880-1918 (1)
1880-1920 (1)
1881 (288)
1881-1890 (1)
1881-1900 (5)
1882 (350)
1882/1898 (1)
1882-1883 (1)
1883 (574)
1884 (573)
1885 (537)
1885/1895 (1)
1886 (520)
1887 (467)
1888 (497)
1889 (505)
1889-1892 (1)
189? (58)
1890 (502)
1890/1899 (1)
1890-1895 (1)
1890-1897 (1)
1890-1899 (1)
1890-1900 (22)
1890-1910 (4)
1890-1915 (1)
1890-1920 (1)
1890-1930 (1)
1891 (437)
1892 (559)
1892/1902 (1)
1893 (535)
1894 (747)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (742)
1895/1905 (3)
1895/1910 (1)
1895-1896 (1)
1895-1905 (1)
1895-1910 (1)
1896 (749)
1897 (782)
1897/1898 (1)
1898 (850)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1899 (890)
19?? (1871)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
19??-1919 (1)
19??-1953 (1)
19??-1955 (1)
19??-1960 (6)
19??-1961 (1)
19??-1969 (1)
19??-1978 (1)
190? (115)
1900 (932)
1900- (1)
1900/1905 (4)
1900/1910 (10)
1900/1920 (3)
1900-1902 (1)
1900-1904 (1)
1900-1905 (2)
1900-1908 (3)
1900-1909 (3)
1900-1910 (35)
1900-1911 (1)
1900-1912 (2)
1900-1914 (3)
1900-1915 (1)
1900-1916 (1)
1900-1917 (2)
1900-1918 (3)
1900-1920 (13)
1900-1924 (1)
1900-1925 (1)
1900-1930 (10)
1900-1940 (11)
1900-1949 (1)
1900-1950 (8)
1900-1954 (1)
1900-1955 (2)
1900-1957 (1)
1900-1958 (1)
1900-1960 (15)
1900-1964 (1)
1900-1965 (1)
1901 (954)
1902 (868)
1902/1928 (1)
1903 (910)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1904 (994)
1904/1960 (1)
1904? (1)
1904-1905 (1)
1905 (1069)
1905/1906 (4)
1905/1910 (2)
1905/1915 (14)
1905/1940 (1)
1905-1915 (1)
1905-1940 (1)
1906 (1073)
1906/1939 (1)
1906? (7)
1907 (1104)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1907-1908 (1)
1907-1970 (2)
1908 (1183)
1908/1913 (1)
1908/1915 (1)
1908? (2)
1908-1909 (1)
1908-1913 (2)
1908-1920 (1)
1908-1931 (1)
1909 (1126)
1909-1910 (1)
1909-1911 (2)
191? (180)
1910 (1079)
1910/1915 (13)
1910/1920 (38)
1910/1925 (1)
1910/1930 (16)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (2)
1910? (1)
1910-1911 (3)
1910-1913 (2)
1910-1915 (6)
1910-1916 (2)
1910-1918 (2)
1910-1919 (6)
1910-1920 (50)
1910-1921 (1)
1910-1930 (13)
1910-1935 (1)
1910-1940 (2)
1910-1950 (1)
1910-1965 (1)
1911 (1055)
1911/1917 (1)
1912 (1094)
1913 (1009)
1913/1923 (1)
1914 (1068)
1914/1918 (4)
1914-1914 (1)
1914-1918 (5)
1915 (1026)
1915/1918 (1)
1915/1919 (1)
1915/1920 (4)
1915/1923 (5)
1915/1925 (7)
1915-1919 (2)
1915-1923 (1)
1915-1925 (3)
1916 (873)
1917 (871)
1918 (912)
1918? (1)
1919 (929)
192? (316)
1920 (1081)
1920/1920 (2)
1920/1921 (1)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (5)
1920/1926 (3)
1920/1927 (2)
1920/1929 (4)
1920/1930 (19)
1920/1940 (9)
1920/1950 (1)
1920/1970 (1)
1920-1921 (2)
1920-1923 (2)
1920-1924 (1)
1920-1925 (3)
1920-1926 (4)
1920-1929 (8)
1920-1930 (116)
1920-1931 (2)
1920-1933 (1)
1920-1934 (1)
1920-1935 (2)
1920-1936 (1)
1920-1937 (1)
1920-1938 (1)
1920-1940 (54)
1920-1942 (1)
1920-1943 (1)
1920-1944 (1)
1920-1945 (1)
1920-1949 (1)
1920-1950 (14)
1920-1952 (1)
1920-1960 (3)
1921 (864)
1921/1922 (1)
1922 (896)
1922/1923 (1)
1922-1923 (1)
1922-1925 (2)
1923 (1033)
1923/1924 (12)
1923/1933 (7)
1923/1940 (1)
1923? (2)
1923-1926 (1)
1923-1933 (1)
1924 (1063)
1924/1925 (12)
1925 (1200)
1925/1926 (11)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (3)
1925-1929 (1)
1925-1935 (1)
1925-1940 (1)
1926 (1209)
1926/1927 (1)
1927 (1081)
1927/1928 (2)
1927-1928 (1)
1928 (1112)
1928/1928 (1)
1928/1929 (1)
1928-1935 (1)
1929 (749)
1929/1930 (8)
1929/1939 (2)
1929-1935 (1)
1929-1938 (1)
193? (354)
1930 (882)
1930/1931 (9)
1930/1940 (3)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (2)
1930? (3)
1930-1931 (2)
1930-1934 (1)
1930-1935 (1)
1930-1936 (3)
1930-1937 (1)
1930-1937) (1)
1930-1938 (1)
1930-1939 (4)
1930-1940 (154)
1930-1941 (1)
1930-1942 (4)
1930-1943 (1)
1930-1944 (1)
1930-1950 (11)
1930-1960 (7)
1930-1969 (1)
1930-50 (1)
1931 (734)
1931/1932 (9)
1932 (810)
1932/1933 (9)
1932/1935 (1)
1932-09-21 (1)
1932-1958 (1)
1933 (694)
1933/1934 (9)
1933/1937 (2)
1934 (642)
1934/1935 (9)
1935 (700)
1935/1936 (9)
1935? (3)
1935-1939 (1)
1935-1940 (2)
1935-1955 (1)
1936 (732)
1936/1937 (9)
1937 (781)
1937/1938 (9)
1937-1939 (2)
1938 (949)
1938/1938 (2)
1938/1939 (18)
1938? (1)
1938-1940 (1)
1939 (920)
1939/1940 (30)
194? (240)
1940 (825)
1940/1941 (23)
1940/1948 (1)
1940/1950 (1)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1940-1941 (1)
1940-1942 (1)
1940-1943 (2)
1940-1944 (3)
1940-1945 (4)
1940-1949 (9)
1940-1950 (32)
1940-1960 (2)
1940-1965 (1)
1940-1966 (1)
1940-1967 (3)
1941 (641)
1941- (1)
1941/1942 (23)
1941-1945 (2)
1942 (517)
1942/1943 (17)
1942-1945 (1)
1942-1950 (1)
1943 (748)
1943/1944 (11)
1943-1945 (2)
1944 (589)
1944-1945 (1)
1944-1950 (1)
1945 (632)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1945-1946 (1)
1945-1949 (3)
1945-1950 (3)
1945-1960 (1)
1945-1970 (1)
1946 (444)
1947 (576)
1947/1960 (1)
1948 (454)
1948/1950 (1)
1948? (1)
1949 (548)
195? (308)
195?/18?? (1)
1950 (571)
1950/1953 (1)
1950/1960 (1)
1950-1951 (1)
1950-1953 (1)
1950-1954 (1)
1950-1955 (2)
1950-1957 (8)
1950-1958 (1)
1950-1960 (109)
1950-1962 (1)
1950-1964 (1)
1950-1965 (1)
1950-1970 (3)
1950-1976 (1)
1951 (558)
1951? (1)
1952 (602)
1952/1953 (1)
1953 (573)
1953/1954 (1)
1953/1963 (1)
1954 (527)
1954/1955 (1)
1954-1961 (1)
1955 (589)
1955/1956 (48)
1955-1965 (1)
1956 (548)
1957 (637)
1958 (667)
1959 (658)
196? (205)
1960 (732)
1960/1961 (11)
1960/1968 (1)
1960/1969 (1)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960-1965 (1)
1960-1966 (3)
1960-1967 (1)
1960-1969 (3)
1960-1970 (66)
1960-1980 (4)
1961 (642)
1961/1962 (11)
1962 (621)
1962/1963 (9)
1962? (1)
1962-1978 (1)
1963 (657)
1963/1964 (5)
1964 (629)
1965 (631)
1965-1966 (1)
1966 (620)
1967 (622)
1967/1969 (1)
1967? (1)
1968 (562)
1968-1969 (1)
1968-1970 (3)
1969 (593)
197? (152)
1970 (582)
1970/1981 (1)
1970-1977 (1)
1970-1978 (1)
1970-1979 (3)
1970-1980 (27)
1970-1984 (1)
1970-1990 (1)
1971 (587)
1972 (592)
1973 (492)
1974 (309)
1975 (292)
1975-1976 (1)
1975-1978 (1)
1975-1979 (1)
1975-1985 (1)
1975-1988 (1)
1976 (267)
1976-1977 (3)
1977 (667)
1977/1977 (1)
1977/1978 (6)
1977-1978 (1)
1978 (600)
1978-1980 (1)
1979 (596)
198? (92)
1980 (586)
1980-1984 (1)
1980-1987 (1)
1980-1988 (1)
1980-1990 (17)
1980-1999 (1)
1980-2000 (1)
1981 (697)
1982 (561)
1982/1982 (1)
1982-1990 (1)
1983 (598)
1984 (270)
1984/1985 (1)
1985 (557)
1985? (1)
1986 (305)
1987 (291)
1987-1990 (1)
1988 (320)
1989 (368)
1989/1990 (2)
199? (42)
1990 (398)
1990/1997 (1)
1990-1994 (1)
1990-1995 (1)
1990-2000 (8)
1990-2010 (1)
1991 (337)
1991/1992 (1)
1992 (379)
1992-1999 (1)
1993 (397)
1993/1993 (1)
1994 (479)
1995 (474)
1996 (418)
1997 (446)
1997/1998 (1)
1998 (364)
1998? (2)
1999 (504)
19XX (1)
2000 (451)
2001 (477)
2002 (433)
2002/2003 (1)
2003 (463)
2004 (425)
2005 (441)
2006 (503)
2007 (662)
2008 (795)
2008-2009 (27)
2009 (835)
2010 (765)
2010/2012 (1)
2011 (826)
2012 (848)
2012/2013 (1)
2013 (890)
2013/2014 (1)
2014 (846)
2014/2015 (1)
2015 (843)
2015/2016 (1)
2016 (559)
2016-2017 (1)
2017 (361)
2017/2018 (1)
2018 (358)
2018/2019 (1)
2019 (325)
2019/2020 (1)
2020 (269)
2020/2021 (1)
2021 (147)
2022 (44)
podatka (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (61)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Didakta (10)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (13)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (54)
Društvo Slovencev Planika (Zrenjanin) (7)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (38)
Društvo Slovencev Triglav (Banja Luka) (22)
Društvo Slovencev v Parizu - Association des Slovenes de Paris (2)
Društvo za marketing Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina d.o.o. (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (8)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (10357)
Goriška Mohorjeva družba (79)
Göteborgs universitet (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (117)
Inštitut za novejšo zgodovino (54)
Inštitut za varovanje zdravja RS (17)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (2)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (36)
Knjižnica Ivana Tavčarja (12)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (3)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (236)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (6880)
Kulturno društvo Ivan Trinko (2320)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (82)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (330)
Lexpera d. o. o. (1)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (301)
Medijski partner d.o.o. (4)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (1)
Mestna knjižnica Kranj (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (570)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (29)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
Narodna in študijska knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (66237)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osrednja knjižnica Celje (40)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4681)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (44)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (948)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Primorski dnevnik (2752)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Revija SRP (36)
Rokodelski center Ribnica (1)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (16)
Slavistično društvo Slovenije (969)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (39)
Slovenski etnografski muzej (113)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (9)
Slovenski klub Perth (18)
Slovenski misijon Melbourne (128)
Slovenski šolski muzej (36)
Slovensko arheološko društvo (28)
Slovensko društvo Informatika (204)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (110)
Slovensko etnološko društvo (164)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko kulturno društvo Triglav Split (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (28)
Slovensko sociološko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Statistični urad Republike Slovenije (8)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (72)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (20)
Študijski center za narodno spravo (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (48)
Universita degli Studi di Trieste (8)
University of Primorska Press (3)
University of Sheffield (1)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (58)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (282)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (59)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (86)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (22)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vseslovenski kulturni odbor (39)
Zadruga Goriška Mohorjeva (5587)
Zavod RS za šolstvo (17)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (472)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (6)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (26)
Zgodovinsko društvo Celje (43)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (57)
Zgodovinsko društvo Ormož (8)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (62)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (125)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (61)
ZRC SAZU (888)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (25)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (224)
Vsebina
Založnik
(32)
"Slovenska beseda" (9)
[s. n.] (31)
[s.n.] (2)
= "Palabra Eslovena" (9)
= Eslovenia libre (1)
= Institute for Ethnic Studies (12)
= Institute for Slovene Emigration Research (15)
= Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
= Nacionalni svet slovenske narodne manjšine (1)
= Slovene Writers' Association (3)
= Slovene Writers’ Association (1)
= Slovensko odonatološko društvo (1)
= ZRC (1)
1A internet (3)
A. Beer (2)
A. Berthold (39)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Cermak (1)
A. Černe (4)
A. Dolenc (8)
A. Einšpieler (524)
A. Hilgert (1)
A. Huber (3)
A. Jerkič (18)
A. L. Schneider (4)
A. Landau (12)
A. Lobnikar (3)
A. Marega (1)
A. Mencini (1)
A. Munih (2)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perissich (2)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Saderman (5)
A. Schädler (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Smolej (1)
A. Tomšič (5)
A. Uršič (5)
A. Vengar (4)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A. Zorn (1)
A. Zupan (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (2)
Abecednik (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (3)
Alea (1)
Andrej Gabršček (63)
Andrej Komel (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Anr. Čufer (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Anton Janežič (162)
Anton Krempl (2)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (61)
Artur Kollitsch (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (4)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (3)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (1)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atelje Šeber (1)
Atellier Doris (1)
ATS Od me-je (1)
Audibook (3)
Aug. Berthold (6)
August Berthold (1)
author R. DiRicchardi (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (37)
Avtotehna (1)
Ažbe (7)
B. Bing (3)
B. Dolenc (146)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (2)
B. Herdt (8)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Kos (1)
B. Kunc (1)
B. Lergetporer (4)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
B. Pleničar (4)
B. Richter (1)
B. Štajer (7)
Bamb. (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (3)
Baraga s.r.l. (1)
Beer & Mayer (1)
Begunska tiskarna (1)
Beletrina (7)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Beros Studio (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Böhm (1)
Bohumil Sirotek (1027)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Božo Podkrajšek (152)
Božo Štajer (1)
Branko (8)
Bratstvo-Jednota (1)
Brno (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
C. Alkier (3)
C. Jagemann (2)
C. k založba šolskih bukev (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Lypoldt (1)
C. Narobé (2)
C. Paier (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. T. Meyer (1)
C. Zamboni (1)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (1)
Centennial Records (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (125)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
Ch. Scolik (1)
Chicago Slovene Button Box Club (2)
Circovich (1)
Ciril Böhm (3)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Convento Monte Santo (20)
Cya (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (2)
D. Pirjavec (1)
D. Rovšek (40)
D. Stokavnik (1)
D. Šubic (1)
D... (1)
Davorin Rovšek (1)
Delavski muzej (1)
Demšar (1)
Design biro (2)
Deutschen Vereines (1)
Didakta (10)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Doba Epis (1)
Dolenjska turistična zveza (2)
Dolenjski muzej (4)
Domovina (1)
Dragotin Hribar (8)
Dramatično društvo (1)
Druck und Verlag Maria Tandler & Sohn, Neustadtl in Illirien (35)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (28)
Društvo informacijski center Legebitra (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (15)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (51)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev "Kredarica" (52)
Društvo Slovencev 'Kredarica' (2)
Društvo Slovencev Planika (7)
Društvo Slovencev Republike Srbske (1)
Društvo Slovencev Republike Srbske Triglav (9)
Društvo Slovencev Sava (Beograd) (27)
Društvo Slovencev 'Sava' v Beogradu (11)
Društvo Slovencev Triglav (12)
Društvo Slovencev v Mendozi (1)
Društvo Slovencev v Parizu (3)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slovenskih izobražencev (4)
Društvo slovenskih pisateljev (7)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (4)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo Sokol I (1)
Društvo sv. Mohora (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (5)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (8)
Družba za založniške pobude (13802)
Družina (18)
Državna založba Slovenije (416)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (55)
E. Adamič (53)
E. Dzimski (6)
E. Justin (1)
E. Kramaršič (1)
E. Liegel (2)
E. Ludewig (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Niggl (2)
E. Pogorelc (22)
E. Pogorelz (16)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Urschitz (1)
E. Woigt (1)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Edinost (471)
Edinost Publishing (4127)
Edison Bell Radio (1)
Edittorial Baraga S.R.L. (2)
Eduard Liegel (1)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elan (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Ernest Adamič (9)
Ernest Klavžar (1)
Etnografski muzej (22)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
F. Aparnik (3)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Ferstl (1)
F. Gerwig (1)
F. Geza (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (1)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (21)
F. Grablje (1)
F. Haderlap (1668)
F. Hronek (1)
F. J. Tomše (1)
F. Jug (2)
F. Juriševič (1)
F. K. Meško (3)
F. Kelleman (1)
F. Klemen (1)
F. Kohler (2)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (24)
F. Lainer (6)
F. M. Kohler (2)
F. M. Kohler / J. Leitner (1)
F. Mauer (4)
F. Mavec (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (1)
F. Novšak (1)
F. Pavlin (2)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stele (6)
F. Svirčević (2)
F. Špiler Muys (1)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F. Weitzinger (3)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Faculty of Arts (1)
Faculty of management (4)
Fago (1)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za družbene vede (15)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (54)
Fakulteta za šport (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (7)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filač (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (28)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (83)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (2)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Firšt (1)
foto Anton Uršič (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (1)
Foto Sava film (1)
Foto Slovenija (46)
Foto Staut (3)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (7)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografický atelier V. Donát dříve J. Tomáš (1)
Fotografični atelie F. Kunc (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Fotolik (6)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Derganc (7)
Fr. Dolšak (1)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Malgaj (19)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (265)
Fr. Vesel? (2)
Fran Grabjec (1)
Fran Juriševič (1)
Fran Kulovec (392)
Fran Vesel (16)
Franc Leskovšek (1)
France Memmer (12)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
G. & J. Varga (1)
G. Blaž (1)
G. Dolenc (16)
G. Felici (1)
G. Grabietz (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (1)
G. Oblak (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schneider (1)
G. Tillmann (1)
G. Varga (3)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
Gebhardi (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (2)
Geološki zavod Slovenije (8)
Glasbena matica (12)
Glasbena Matica (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (8)
Gorenjski muzej Kranj (1)
Gorica (15)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška matica (1)
Goriška Matica (22)
Goriška Mohorjeva (21)
Goriška Mohorjeva družba (81)
Goriška tiskarna A. Gabršček (2)
Goriški muzej (21)
Gosposvetski zvon (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Greyko (1)
Gutenberghaus (2)
H. Dermol Hvala (1)
H. Dolenc (9)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (15)
H. Krapek (5)
H. Krappek (3)
H. Pogorelz (1)
H. Sax (268)
H. Smrekar (1)
H. Strassern (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hans Prader (1)
Harpf (1)
HASA (1)
Helena Bavdek (1)
Helidon (10)
Helios (1)
Hinko Smrekar (1)
Holdt (4)
Holynski (5)
Hudnik (1)
I. Bonač (1)
I. Jagodic (7)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Kotar (6)
I. Kvas (1)
I. Lavrič (1)
I. Ljubič (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Pogačnik (2)
I. Rupnik & Schelhaus (1)
I. Slavec (897)
I. Standl (3)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (2)
I. Tischler (3)
I. Tišler (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
Ico (1)
ICO (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
Institute for Ethnic Studies (41)
Institute for Slovene Emigration Research (595)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (131)
Inštitut za novejšo zgodovino (57)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (100)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (402)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (631)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (17)
Intelyway webmedia (1)
Interfilm (2)
IO Komunistične stranke Italije (253)
Iv. Fajdiga (4)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Dolenc (71)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Kunc fotograf (1)
Ivan Piano (25)
izdatelj (1)
J. & J. Martini (2)
J. Artman (2)
J. Arzenšek (1)
J. B. Rottmayer (7)
J. Bahovec (1)
J. Blasnik (2)
J. Blaznik (2)
J. Bogataj (2)
J. Bonač (2)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Dornig (6)
J. Dzimski (3)
J. E. Božič (254)
J. Erjavec (2)
J. F. Langhans (1)
J. Fiausch (1)
J. G. Vrdélski (2)
J. Giontini (27)
J. Jablonski (1)
J. Javoršek (1)
J. K. Jeretin (13)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Kotar (3)
J. Krajec (1)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Leon (1)
J. Löwy (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Martini (6)
J. Massak (5)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Muller (1)
J. Müller (27)
J. Pavlin (1)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pelikan (32)
J. Pleterski (1)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (32)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. R. Milic (2)
J. Rigler (1)
J. Ritopečki (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Rudolf Milic (26)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Saller (5)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Šmuc (3)
J. Tittl (1)
J. Vrečko (1)
J. Wagner (1)
J. Winkler (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zirmann (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (87)
J.V. Poberaj (1)
Jakopičev paviljon (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez (1)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Japelj (1)
Jernej Bahovec (1)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Joh. Hőfelrich (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jos. Anner (1)
Jos. Diwischovsky (2)
Jos. Saller & A. Knesevič (12)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Niko Sadnikar (1)
Josip Peternel (132)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jož. Zalar, A. Knesevič (1)
Jože Keren (1)
Jožef Blaznik (135)
Jožef Erjavec (1)
Jožef R. Milic (1)
JSM (1)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Julius Muller (2)
Jurij Stadelmann (302)
Justin (1)
Jutro (1)
Jv. A. Standl (2)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Florian (1)
K. Gründl (1)
K. Holynski (1)
K. Jrman (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
K. Kenda-Jež (1)
K. Kodermac (2)
K. Pirkmanšek (1)
K. Schnegerk (1)
K. Sohar (1)
K. Staut (1)
K. Weingartschofer (1)
K.M. (1)
kamnotis pri Egerju (1)
Kapucinski samostan (1)
Karl Linhart (10)
Kat. Tisk. (1)
Katoliška bukvarna (557)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (2594)
Kerlo (2)
Klein (1)
Kleinmayr (1953)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub koroških Slovencev (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnice Rakovnik (2)
Kolesarsko društvo (1)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
Kőnigl. Bayer. Hof. Photograph Franz Werner (1)
Konzorcij (494)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (117)
Konzorcij Malega lista (287)
Konzorcij Našega čolniča (72)
Konzorcij Ponedeljskega Slovenca (372)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij 'Slovenca' (3)
Konzorcij Slovenca, Slovenskega doma in Domoljuba (5)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik (1)
Koroški muzej (3)
Kovin, Medlarz (1)
Kowalske (1)
Kranj (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
KS (1)
Kuczyński i Gürtler (1)
KUD Ig (1)
KUD Janko Živko (1)
KUD Logos (2)
Kuhar (1)
Kulturna skupnost (16)
Kulturna skupnost Jesenice (4)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
Kulturno društvo Ivan Trinko (57)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom (78)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (2)
Kunstanstalt für modrene Fotografie J. Krzanowski (1)
Kunzfeld & Laizner (3)
Kvartet Zven (1)
L. Armata (1)
L. Boccalini (1)
L. Bordin (1)
L. Bude (4)
L. Cappelli (1)
L. Ciglenečki (1)
L. Čermelj (1)
L. Funtek (17)
L. Funtek Fotograf (1)
L. Goldstein (1)
L. I. Kieser (1)
L. J. Kieser (5)
L. Jere (1)
L. Kieser (1)
L. Kisser (1)
L. Krach (3)
L. Krach's Wittwe (1)
L. Krema (8)
L. Perrissich (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (13)
L. Šmuc (1)
L. Trevisini (1)
L. Wittmann (1)
L.J. Keiser (1)
L.J. Kieser (5)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Langerholc (1)
Langhans (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (269)
League of CSA (1)
Leibach, V. Lobenwein (1)
Lemont, The Lemont photo studio (1)
Leonova družba (2)
Letzter junior Photographie Salon (1)
Lexical Computing (1)
Lexpera (1)
Licinio Cappelli (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Liga katoliških Slovencev (1)
Lipa (1)
Litera (9)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
literis Grosserianis (1)
Ljubljana (12)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska tiskarna (21205)
Ljudske pevke (1)
Lojze Kossi (18)
Lojze Šmuc (1)
Lorson (1)
M. Aschebrenner (1)
M. Aschenbrenner (6)
M. Carposio (1)
M. Circovich (1)
M. Gaspari (1)
M. Grganotv (1)
M. Grgantov (3)
M. Japelj (21)
M. Klemenčič (1)
M. Klopčič (6)
M. Majar (1)
M. Maleš (17)
M. Merćep (1)
M. Natek (2)
M. Norden (1)
M. Polak (1)
M. Popovič (1)
M. Reichstein (1)
M. Schäber (1)
M. Schindler (1)
M. Štupar (20)
M. Švabič (1)
M. Švabić (1)
M. Tičar (1)
M. Zanutto (1)
Makart (5)
Maksim Gaspari (3)
Mancini (1)
Maribor (1)
Mariborska knjižnica (301)
Mariborska literarna družba (2)
Mariborska tiskarna (26)
Mariborski sokol (1)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marica Stepančičeva (36)
Marine-Akademie (1)
Marjon Sound Productions (1)
Marketing magazin (4)
Martini (1)
Mary Molek (1)
Matica hrvatska (1)
Matica Hrvatska (1)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (4)
Mavec (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (6)
Megalokonomou Bros Photographic News (1)
Megalokonomou Bros Photographical News (3)
Melopoja (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina (2)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Mestni muzej (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Miha Kastelic (5)
Mihelač (1)
Milic (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (10)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladika (10)
Mladinska knjiga (11)
Moderna galerija (9)
Moderna organizacija (2)
Modra ptica (143)
Modrijan (9)
Mohorjeva družba (2)
Molitvena zveza (1)
Molynski (1)
Moshiser (1)
Mosinger (5)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Moški pevski zbor (1)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Muzej jeseniške občine (2)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej za Tolminsko (1)
Muzejsko društvo (29)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Muzika dravske divizijske oblasti (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
N. Brumen (2)
N. Drakulić (1)
N. Gretsch (1)
N. R. Smith (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (7)
Nadškofijski ordinariat (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Narodna galerija (22)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13)
Narodna tiskarna (288)
Narodna založba (1)
Narodni muzej (2)
Narodni svet (120)
Narodni svet koroških Slovencev (895)
Narodni svet za Koroško (4)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Naš glas (1)
Naša kniga (1)
Naša založba (2)
Naše delo (2)
National Gallery of Slovenia (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene inu na prodaj per Joannesu Retzerju Bukvenimu sakladavzu nemshkeh shol (1)
natisnil ino na prodaj ima Joan Leon (1)
natisnil Janes Leon (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nejamedia (1)
neznan (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (1)
Nikolaj Pirnat (1)
Nikolaj S. (1)
Nikolaj Sadnikar (1)
Nonet Certus (1)
Nova revija (2)
Nova založba (3)
O. Dasch (1)
O. Fischer (2)
O. Oppeln (1)
O. Sadar (2)
O. Thurm (1)
O. Z. (1)
Občina (1)
Občina Ig (1)
Občina Vrhnika (2)
Občinska konferenca SZDL (2)
Obzorja (138)
Obzorja Helidon (23)
Obzorja, Helidon (12)
Ocean (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (23)
Odenburg, F. M. Kohler, J. Leitner (1)
Oester. Lloyd (1)
OF (2)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Oktet Škofije (1)
Oktet Tosama (1)
Organizacijski komite SPG (1)
P. Brežnik (1)
P. Delbo (1)
P. E. N. Club, centre slovene (1)
P. Kavšek (1)
P. Kocjančič (1)
P. Luković (1)
P. Petit (1)
P. Robitsch (1)
P. Skoff (3)
P. Škof (1)
P. Vilman (1)
P. Weiss (1)
Papir (1)
Partizanska knjiga (2)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pavlič (1)
Pavlovčič (7)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (322)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (6)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pelikan (1)
per Ignaz Kremshari (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Petr. Slav. dobrodelno društvo (1)
Pevsko društvo Kolo (1)
Pevsko društvo Slavec (1)
Photogr. Artist. Anstalt von Ernest Pogorelz (1)
Photogr. Atelier Lobenwein (1)
Photograph kunst-anstalt Wolken & Co. (1)
Photograph. Atelier von Joh. Winkler (1)
Photographie von Heinrich Harmsen (1)
Photographische Anstalt J. Winkler (1)
Photographischen Atelier Geidorf (1)
Photographisches Atelier Primus Skoff (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (56)
Pirnath (1)
pisatelj (2)
Pivec (8)
Pizzicato (1)
Planinska zveza Slovenije (44)
Podobnik (2)
Podružnica Slovenca (24)
Pokorny (1)
Pokrajinska šolska založba (6)
Pokrajinska uprava (3)
Pommer (1)
Posavski muzej (1)
Potrč (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prader & Bauer (1)
Pravna fakulteta (1)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prekmursko muzejsko društvo (1)
Prešernova družba (2)
Prežihov V. (4)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Primožič (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prosvetno društvo (2)
Prva slovenska fanfara (1)
PTT Slovenije (1)
Purač (1)
Putsch (1)
R. Bratoš (2)
R. Jenik (1)
R. Krach (12)
R. Krziwanek (1)
R. Martinelli (1)
R. Neuman, Foto Drava (1)
R. Neumann (1)
R. Oedl (18)
R. Pavlovec (1)
R. Podobnik (1)
R. Šimic (1)
R. Verderber (1)
Radio - Tednik (1)
Radio-Tednik (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Radkersburg (1)
Rajhenburg (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (14)
RCA Victor (2)
Reesch (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Revija SRP (36)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Rokus Klett (74)
RTB (1)
RTV (12)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Ruslica (7)
S. A. Norvak (1)
S. B. Cvijanoviđa (1)
S. Benčić (1)
S. Bing (1)
S. D'Andri (1)
S. Fras (4)
S. Gradnik (1)
S. Hendler (1)
S. Hering (1)
S. Hvalič Touzery (1)
S. Kurucz (1)
S. Magolič (2)
S. Marković (2)
s. n. (338)
S. n. (3)
S. Smolej (1)
S. Šantel (1)
S. Šantl (1)
S. Vengar (2)
S. Volkmann (4)
S. Weinrich (1)
S. Weitzmann (1)
S.D.I.Z. 'Svoboda' (1)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
S.n. (1)
samozal. (6)
samozal. A. Budja (1)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. E. Pogorelz (11)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. J. Diwischovsky (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. M. Gams (1)
samozal. M. Gaspari (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Slana (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. skladatelj (1)
samozal. T. Pinter (50)
samozaložba (14)
Samozaložbišk. ordinariata (1)
Samson & co. (1)
Sanje (1)
Sava film (5)
Savafilm (2)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (125)
se najde per Ignaz. Merku (1)
Sebastianutti, Benque (1)
Seebad Maria Wörth (1)
Segall & Co. (1)
Siekely (1)
Sij (1)
Silvio Spazzal (1)
Självförlag (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (11)
SKZ (6)
Slavia press (1)
Slavia Press (18)
Slavistično društvo (6)
Slavistično društvo Slovenije (2693)
Slavjansko društvo (6)
Slavko Fras (1)
Slomškova založba (4)
Slori (1)
SLORI (1)
SLORI - Istituto sloveno di ricerche (2)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. Straža (4)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene Association of LSP Teachers (4)
Slovene Dragonfly Society (1)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovene National Benefit Society (263)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Society Informatika (192)
Slovene Sociological Association (1)
Slovene Welding Society (472)
Slovene Writers' Association (8)
Slovenian American Times (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenian Research Center of America (1)
Slovenian Singing Society Zarja (1)
Slovenská akadémia vied a umení (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (241)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska hiša (1)
Slovenska izseljenska matica (397)
Slovenska izseljenska zveza (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (13)
Slovenska krščansko-socialna zveza za Koroško (1)
Slovenska kulturna akcija (135)
Slovenska ljudska stranka (2)
Slovenska matica (9)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenska prosvetna matica (2)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenska sokolska zveza (4)
Slovenska Sokolska zveza (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska Straža (2)
Slovenska svobodomiselna podporna zveza (225)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska župnija na Angleškem (2)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (110)
Slovenski etnografski muzej (135)
Slovenski frančiškani v Avstraliji (678)
Slovenski gledališki in filmski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (3)
Slovenski gledališki muzej (2)
Slovenski Ilustrirani Tednik (3)
Slovenski ilustrovani tednik (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (11)
Slovenski šolski muzej (36)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo Melbourne (307)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo Sydney (18)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (27)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (139)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko etnološko društvo (165)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (38)
Slovensko kemijsko društvo (7)
Slovensko krščansko-socialno delavsko društvo (1)
Slovensko kulturno društvo Triglav (4)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (28)
Slovensko sociološko društvo (15)
Slovensko tiskovno društvo (109)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (9)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (17)
Societá storica del Litorale (125)
Society of Slovene Studies etc. (1)
Sokol (2)
Sophia (1)
Springer (1)
Sraka (2)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (2)
St. Veit a. d. Glan (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Staut (4)
Stengel & Co. (1)
Stengel & tovariši (1)
Straža (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Strokovno udruženje strojevodij Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (11)
Studia Slovenica (3)
Studio Ema (1)
Studio Fotografico Anello Pietro (2)
Studio fotografico Goriziano (2)
Studio Lipar (1)
Studio Muzikant (1)
Studio Potrč (10)
Sunny Records (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (2)
Szombathely, P. Géza (1)
Š. Rovšek (1)
Škofa Baraga pomoč (1)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Štefan Godina (162)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (30)
Študentska založba Litera (1)
Študijski center za narodno spravo (4)
T. Bajec (1)
T. Glavan (2)
T. J. Krajec (1)
T. Kriper (1)
T. Pinter (236)
Talbot (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Tehnika Slovenske armade (1)
Telovadno društvo Sokol (1)
Telovadno društvo Sokol I. (1)
Teološka fakulteta (15)
Terlep (1)
Th. Bohm (1)
The Jablonski Studios (8)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (5)
Tisk Lavoratore (4)
tiskala in založila c. k. dvorna in državna tiskarnica (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarna Edinost (5)
Tiskarna sv. Cirila (293)
Tiskarne sv. Cirila (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (804)
Tobak (1)
Tolmin, R. la Porta (1)
Tonka (2)
Trbovlje, Foto-Atelje Weiss (2)
Trbovlje, K. Slak (2)
Trbovlje, S. Weiss (3)
Trbovlje, Weiss (4)
Triglavski kvintet (2)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (44)
Turist (1)
Turistično društvo (3)
Turistično društvo Železne dveri (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (175)
Umco (2)
Umet. atelje A. Černe (1)
Umet. salon Miha Maleš (1)
Umetiško založništvo AŽBE (1)
Umetn. salon Miha Maleš (1)
Umetniška propaganda (2)
Umetniški salon Miha Maleš (5)
Umetniško založništvo Ažbe (1)
Umetniško založništvo 'Ažbe' (1)
Umetniško založništvo AŽBE (1)
Union of Slovenian parishes of America (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (14)
Universita degli Studi di Trieste (8)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (100)
University of Primorska Press (4)
University Press, Faculty of Arts (6)
Univerza (2)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (13)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (57)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Uprava za zaštitu industriske svojine (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Uredništvo Koroško Korošcem (37)
Uršič (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
V Gorici : [s. n.] (1)
V Ljubljani (2)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v založbi J. Sigmundove knjigarnice (1)
V. Angerer (2)
V. Bavec (2)
V. Bešter (67)
V. Bevc (1)
V. Bohinec (3)
V. Čatar (2)
V. Donat (1)
V. Katstelic (1)
V. Komapre (1)
V. Kompare (2)
V. Kramarič (1)
V. Kunc (23)
V. Lobenvein (3)
V. Lobenwein (3)
V. Lobenwien (1)
V. Melik (1)
V. Petričič (1)
V. Pick (1)
V. Schertle (1)
V. Setečka (1)
V. Simončič (25)
V. Tuerto, L. Zissu (1)
V. Vlašič (7)
V. Vlašić (2)
V. Vodopivec (1)
V. Weixl (1)
Vanek (1)
Večer (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vekoslav Spindler (1)
Veleposlaništvo Republike Slovenije (1)
Vengar (2)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Victoria Portrait (2)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Viktor Dolenc (3385)
Viktor Kunc (1)
Vilman (1)
Vinko Kermolj (81)
Visoka šola za politične vede (8)
Vivod - Fajon (2)
Vlada Republike Slovenije (2)
Vladimir J. Teharski (12)
Vlašič (6)
Vokalni sekstet Vigred (1)
Vseslovenski kulturni odbor (86)
W. Helfer (1)
W. Kral (1)
W. Pick (1)
W. Schulze (1)
Wagner (3)
Weiss (2)
Willinger (1)
Z. Mahovič (2)
Z. Vidmar (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (1215)
Zadruga Lipa (57)
Zadruga z o.z. Novi list (1962)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zadružna zveza (71)
Zaliv (2)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga Tiskarne sv. Cirila (1)
Založba Litera (1)
Založba Obzorja (6)
Založba Pivec (4)
Založba Univerze (3)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (70)
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
založili izdavatelji (1)
Založla Šolski Bukec (1)
Založništvo tržaškega tiska (11051)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (3)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (6)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje ženevskih Slovencev (27)
Zedinjena Slovenija (27)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (4)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (43)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (57)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (62)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (125)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (58)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (4)
ZKMI (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (5)
Zlatomašni mirovni sklad (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (258)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (11)
Znanstveno društvo (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (125)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia slovena delle scienze e delle arti, Istituto per le migrazioni slovene (1)
ZRC SAZU ISIM - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (43)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (11)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (46)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza kulturnih društev (3)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza Slovencev na Madžarskem (948)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (3)
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem (3207)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (234)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Zvezna tiskarna (228)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Zvezna trgovina (1)
ZZT (2263)
Železne dveri, Turistično društvo (2)
Ženska podružn. sv. Cirila in Metoda (1)
Življenje in svet (1)
župnija (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (105726)