Število rezultatov iskanja: 245995

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (3)
1551 (29)
2. šola o sarkomih (1)
AB. Arhitektov bilten (26)
Academica turistica (Spletna izd.) (29)
Acrocephalus (1516)
Acta agriculturae Slovenica (124)
Acta biologica Slovenica (237)
Acta carsologica (195)
Acta chimica slovenica (12)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (440)
Acta geographica Slovenica (127)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (32)
Acta Histriae (85)
Acta hydrotechnica (26)
Acta medico-biotechnica (8)
Acta neophilologica (17)
Acta silvae et ligni (112)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (210)
Aktualno! (20)
Alkohol in rak (5)
Amfiteater (Ljubljana) (104)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Anali PAZU HD (6)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (2)
Annalen der kaiserl. königl. Landwirtschafts-Gesellschaft in Laibach (12)
Annales kinesiologiae (Koper) (9)
Annales. Series historia et sociologia (1342)
Annales. Series historia naturalis (770)
Annual report on the radiation and nuclear safety in the Republic of Slovenia (9)
Anthropological notebooks (338)
Anthropos (Ljubljana) (1510)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
AR. Arhitektura, raziskave (66)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (106)
Arheološki vestnik (247)
Arhivi (1534)
Ars et humanitas (25)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (115)
Asian studies (1)
Atlanti (31)
Atlanti + (1)
Avtonomist (187)
Azijske in afriške študije (1)
Baldrijanko (1)
Bančni vestnik (1921) (2)
Belokranjec (32)
Better, worse, average (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (70)
Bilten Občine Laško (5)
Bilten Statističnega društva Slovenije (13)
Blätter aus Krain (367)
Blejske delavnice iz fizike (1)
Bodeča neža (27)
Bogoslovni vestnik (79)
Bojevnik (54)
Boljši, slabši, povprečni (3)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (66)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Carniola (1908-1909) (7)
Carniola (1910-1919) (35)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjski tednik (1948-1950) (138)
Celjski tednik (1955-1968) (697)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Central European Public Administration Review (9)
CEPS journal (15)
Cik-cak (6)
Coklja (1)
Communio (Ljubljana) (10)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (213)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (146)
Daj življenju priložnost (3)
Dan (1912) (989)
De musica disserenda (40)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dejavnost visokošolskih knjižnic (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (425)
Delavci in delodajalci (50)
Delavec (1)
Delavec (1914) (803)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo (1940) (3)
Delo in varnost (352)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (81)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Development report (19)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dializni glasnik (46)
Dialogi (49)
Didakta (24)
Dileme (35)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Dnevnik mladega liberalca (7)
Documenta Praehistorica (20)
Dogovori (31)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (6)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolenjska prosveta (6)
Dolenjske novice (1001)
Dom in svet (Ljubljana) (25)
Domače novice (Slovenske gorice) (134)
Domači odzivi na globalne izzive (7)
Domoljub (Ljubljana) (3)
Domovina (1891-1908) (1043)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (17)
Druga šola pljučnega raka (1)
Družboslovne razprave (206)
Družinski tednik (690)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Državni svet (23)
Državni upokojenec (50)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (105)
Dynamic relationships management journal (2)
E-bilten Parade učenja (5)
Ecce organvm (26)
Economic and business review (223)
Economic issues (13)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost in dialog (15)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (2)
Ekonomski izzivi (13)
Ekonomsko ogledalo (146)
Elektrotehniški vestnik (654)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Enakost (25)
Endoskopska revija (9)
Enotnost (1926) (120)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
Epidemiološko spremljanje nalezljivih bolezni v Sloveniji (16)
Erjavecia (28)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (169)
Evro-atlantski bilten (7)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Farmacevtski vestnik (29)
Farmakon (Ljubljana) (19)
Filozofski vestnik (5)
Fizika v šoli (172)
Fizioterapija (Ljubljana) (163)
Folia biologica et geologica (111)
Fünkešnica (44)
Gasilec (1897-1941) (240)
Gea (Ljubljana) (42)
Geodetski vestnik (1142)
Geografija v šoli (227)
Geografski obzornik (482)
Geografski vestnik (1005)
Geografski zbornik (34)
Geographica Slovenica (17)
Geologija (740)
Glas delavca (9)
Glas podzemlja (3)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glasba v šoli in vrtcu (329)
Glasilo občanov (Litija) (250)
Glasilo občine Luče (10)
Glasilo občine Šentrupert (42)
Glasilo Őrség (40)
Glasilo Združenja rejcev lipicanca Slovenije (2)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (267)
Glej, netopir! (12)
GM. Glasbena mladina (197)
Golj`fiva kača (1)
Gorenjec (1900-1941) (1229)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodarska gibanja (89)
Gospodarski glasnik za Štajersko (169)
Gospodarstvena priloga (14)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Gozdarski vestnik (1083)
Gradbeni vestnik (604)
Grafičar (Ljubljana) (318)
Grlica (104)
Grosupeljski odmevi (201)
Gruda (200)
Hacquetia (60)
Hladnikia (93)
Hladnikia (Ljubljana) (240)
Hmeljar (Žalec) (696)
Hmeljarski bilten (193)
Hmeljarski vestnik (42)
IB revija (Ljubljana) (276)
Igra ustvarjalnosti (15)
Illiesia (197)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovan narodni koledar (25)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (15)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (14)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (13)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (14)
Informacije (Združenje za esperanto Slovenije) (44)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (9)
Informatica Medica Slovenica (15)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (12)
Inovacijski projekti (1)
Instanz Schematismus für das Herzogthum Krain (5)
Instrumentum (5)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
International journal of management, knowledge and learning (3)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (1)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Ornitološkega observatorija (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (23)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (39)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (23)
Javnost (Ljubljana) (33)
Jezik in slovstvo (3672)
Jezikoslovni zapiski (34)
Jež (Ljubljana) (77)
Journal of energy technology (17)
Jugoslovan (1917) (37)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jurij baron Vega in njegov čas (15)
Jutro (1910) (798)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (3)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (3)
Kakovostna starost (111)
Kaljenje (13)
Kamničan (1905) (82)
Kamničan (1919) (1)
Kamničan (1935) (2)
Kamničan (1939) (1)
Kamničanka (75)
Kamniški občan (835)
Kamniški zbornik (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Karawanken Bote (Slovenska izd.) (367)
Katalog kartografskega gradiva (10)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (17)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasje (Ivančna Gorica) (164)
Klin (Ljubljana) (12)
Kmečka moč (16)
Kmetijske in rokodelske novice (18)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Kmetski prijatel (27)
Knjižnica (2600)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (6)
Knjižničarske novice (136)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Konjerejec (32)
Kopitarjev glas (136)
Kostanjeviške novice (30)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Krajan (Ilirska Bistrica) (21)
Krajevni informator (Rovte) (17)
Kres (Ljubljana) (14)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (2483)
Kronika slovenskih mest (9)
Kurent (45)
Kurent (1918) (27)
Kurir (2)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Zeitung (25258)
Laški bilten (69)
Laški zbornik (3)
Learning parade e-bulletin (5)
Ledvica (78)
Les (Ljubljana) (563)
Letno poročilo (UniCredit banka Slovenija) (8)
Letno poročilo Centra za varnejši internet (3)
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca (7)
Letno poročilo KPK (19)
Letno poročilo Nacionalnega inštit