Število rezultatov iskanja: 2099

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (2)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (4)
Acta Histriae (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropos (Ljubljana) (55)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (27)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (2)
Asian studies (1)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (7)
De musica disserenda (3)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (1)
Dialogi (6)
Dileme (2)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (41)
Dve domovini (30)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (15)
Emzin (Ljubljana) (2)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (139)
Farmacevtski vestnik (2)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (93)
Goriški list (1944) (84)
Gozdarski vestnik (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (14)
Jezik in slovstvo (36)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jug (7)
Kaplje (Idrija) (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (6)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (1)
Kula (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (12)
Loški razgledi (2)
Meddobje (Entresiglo) (132)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (5)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Naši zapiski (142)
Natura Sloveniae (6)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (8)
Pedagoška obzorja (1)
Perspektive (Ljubljana) (33)
Planinski vestnik (3)
Poligrafi (2)
Primerjalna književnost (49)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Rast (Novo mesto) (118)
Razgovori in razgledi (8)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Revija SRP (Online) (45)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavia Centralis (6)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (13)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenika (6)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (56)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (2)
Sodobnost (1963) (42)
Stati inu obstati (4)
Studia Historica Slovenica (2)
Studia mythologica Slavica (12)
Svobodna misel (38)
Svobodni razgovori (8)
Šolska kronika (13)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (5)
Teorija in praksa (10)
Traditiones (Ljubljana) (94)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (2)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vsesledje (Celje) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zdravniški vestnik (10)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (13)
Železne niti (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (19)
Celjsko literarno društvo (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (14)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Grosuplje (18)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (118)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (42)
Mariborska knjižnica (8)
Mestna knjižnica Ljubljana (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1189)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Revija SRP (45)
SALUK - Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (91)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (44)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (41)
Slovensko zdravniško društvo (10)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (7)
Študijski center za narodno spravo (2)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (15)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (106)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Vsebina
Založnik
A. Baš (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (3)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ATS Od me-je (1)
Avtotehna (1)
Beletrina (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
D. Laketić (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo psihologov Slovenije (56)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (77)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Etnografski muzej (57)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (41)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Fr. Derganc (7)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
I. Podojsteršek (1)
I. Vodopivec (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (2)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (26)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (30)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Konzorcij (38)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kulturni center (2)
Kulturni center Maribor (1)
LDS (6)
Literarno društvo (1)
M. Makarovič (1)
Mariborska knjižnica (8)
Medicinska fakulteta (1)
Mestna občina (21)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva družba (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naše delo (1)
Nova revija (1)
Občina (1)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (1)
P. Štrukelj (1)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (4)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Revija SRP (45)
s. n. (133)
S.K.S. Planika Kanalska dolina (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (49)
Slori (1)
Slovene Welding Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (125)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska kulturna akcija (133)
Slovenska matica (2)
Slovenska socialna Matica (142)
Slovenska straža (1)
Slovenski etnografski muzej (143)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski šolski muzej (13)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za angleške študije (15)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (49)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (55)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (41)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek (8)
Societá storica del Litorale (4)
Sophia (2)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (9)
Študijski center za narodno spravo (2)
Študijski krožek za slovensko kulturo (8)
T. Enci (1)
T. Rode Teran (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (12)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Založba ZRC (57)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za kulturo (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (15)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zvezna tiskarna (228)
Išči med rezultati (2099)