Število rezultatov iskanja: 7586

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (6)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (18)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (46)
Acta Histriae (52)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (79)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (60)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (55)
Arheološki vestnik (57)
Arhivi (93)
Ars et humanitas (7)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (1)
Atlanti (6)
Azijske in afriške študije (1)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (13)
Communio (Ljubljana) (6)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (91)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Dialogi (15)
Dileme (12)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (43)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (139)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (56)
Družboslovne razprave (22)
Dve domovini (61)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (52)
Farmacevtski vestnik (8)
Folia biologica et geologica (2)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (4)
Geologija (2)
Glasba v šoli in vrtcu (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (82)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (4)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (199)
Jezikoslovni zapiski (21)
Jurij baron Vega in njegov čas (3)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (4)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (2)
Knjižnica (8)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (518)
Kronika slovenskih mest (17)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (302)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (648)
Loški razgledi (84)
Medicinski razgledi (2)
Monitor ISH (9)
Muzikološki zbornik (19)
Naša sodobnost (11)
Naše delo (Ptuj) (1)
Novi razgledi (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Offizieller Telegraph (180)
Otrok in knjiga (7)
Pedagoška obzorja (1)
Planinski vestnik (4)
Poligrafi (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (221)
Prispevki za novejšo zgodovino (114)
Proteus (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Retrospektive (6)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Scopolia (5)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (17)
Slavistična revija (84)
Slavjan (29)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (43)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski gospodar (32)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (4)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (31)
Stati inu obstati (39)
Studia Historica Slovenica (97)
Studia mythologica Slavica (24)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (31)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (12)
Traditiones (Ljubljana) (96)
Učiteljski tovariš (20)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Vakuumist (3)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (5)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (2)
Vojaška zgodovina (34)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (409)
Zdravniški vestnik (40)
Zgodovina v šoli (21)
Zgodovina za vse (119)
Zgodovinski časopis (191)
Zgodovinski zapisi (3)
Zora (1872) (150)
Železne niti (6)
Leto izida
1515 (1)
1700 (1)
1804 (43)
1805 (44)
1812 (113)
1813 (67)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (53)
1818 (52)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1844-1881 (1)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (106)
1849 (105)
1851 (1)
1852 (2)
1853 (1)
1856 (1)
1858 (1)
1859 (1)
1861 (1)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (2)
1871 (1)
1872 (24)
1873 (35)
1874 (36)
1874-1888 (1)
1875 (32)
1876 (24)
1877 (25)
1878 (6)
1879 (1)
1881 (32)
1882 (32)
1883 (45)
1884 (32)
1885 (36)
1885-1929 (1)
1886 (25)
1887 (23)
1888 (22)
1889 (9)
1890 (23)
1891 (24)
1892 (31)
1892-1893 (1)
1893 (10)
1894 (18)
1894-1898 (1)
1895 (25)
1896 (24)
1897 (12)
1898 (19)
1899 (15)
1899-2006 (1)
1900 (17)
1901 (6)
1901-1902 (1)
1902 (6)
1903 (13)
1904 (13)
1905 (14)
1906 (16)
1907 (12)
1908 (10)
1909 (12)
1909-1911 (2)
1910 (17)
1910/1914 (1)
1910-1919 (1)
1911 (16)
1912 (14)
1913 (13)
1914 (7)
1914-1919 (1)
1915 (14)
1916 (13)
1917 (17)
1918 (7)
1918-1919 (7)
1919 (32)
1920 (9)
1921 (8)
1922 (6)
1923 (12)
1923-1945 (1)
1924 (14)
1925 (7)
1926 (10)
1927 (13)
1928 (8)
1929 (23)
1929-1938 (1)
1929-1939 (1)
1930 (14)
1930-1939 (1)
1931 (5)
1932 (21)
1932/1933 (1)
1933 (24)
1934 (26)
1934/1935 (1)
1935 (26)
1936 (5)
1936/1937 (1)
1937 (16)
1937/1938 (1)
1938 (9)
1938-1940 (1)
1939 (17)
1939/1940 (1)
1940 (17)
1941 (2)
1942 (2)
1942-1945 (1)
1943 (3)
1944 (6)
1945 (1)
1948 (2)
1949 (3)
1950 (2)
1951 (2)
1952 (4)
1953 (11)
1953-1954 (4)
1954 (11)
1955 (13)
1955/1956 (8)
1956 (10)
1957 (18)
1958 (15)
1958-1960 (1)
1959 (13)
1960 (15)
1961 (14)
1962 (15)
1963 (14)
1963-1964 (5)
1964 (20)
1965 (37)
1966 (33)
1967 (27)
1968 (31)
1969 (30)
1970 (32)
1971 (25)
1972 (27)
1973 (14)
1974 (24)
1975 (28)
1976 (21)
1977 (30)
1978 (22)
1978-1979 (1)
1979 (29)
1980 (26)
1981 (19)
1982 (15)
1983 (21)
1983-1987 (1)
1984 (27)
1984/1985 (1)
1985 (16)
1986 (15)
1987 (26)
1988 (40)
1988-1990 (1)
1989 (56)
1989/1990 (1)
1990 (93)
1991 (55)
1991-1991 (1)
1992 (50)
1993 (48)
1994 (83)
1995 (29)
1995-1996 (17)
1996 (67)
1997 (63)
1998 (52)
1999 (82)
20.2.2015 (1)
2000 (51)
2001 (69)
2002 (75)
2003 (67)
2004 (68)
2005 (62)
2006 (80)
2007 (102)
2008 (129)
2008-2009 (1)
2009 (105)
2010 (123)
2010-1909 (1)
2011 (145)
2012 (160)
2012-2014 (1)
2013 (187)
2014 (177)
2015 (129)
2016 (176)
2017 (154)
2018 (161)
2019 (124)
2020 (110)
2021 (27)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (93)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (20)
Biteks d.o.o. (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (3)
Čebelarska zveza Slovenije (43)
Društvo arhitektov Ljubljana (6)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družina d.o.o. (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (114)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Grosuplje (18)
Knjižnica Ivana Potrča (18)
Knjižnica Ivana Tavčarja (60)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Lenart (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (35)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (31)
Mariborska knjižnica (7)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (6)
Mestna knjižnica Kranj (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (21)
Ministrstvo za obrambo RS (20)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (14)
Muzejsko društvo Škofja Loka (85)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4868)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (78)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (38)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (31)
Slovensko arheološko društvo (56)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (154)
Slovensko etnološko društvo (82)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (39)
Slovensko sociološko društvo (22)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (409)
Slovensko zdravniško društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Študentska založba (7)
Študijski center za narodno spravo (12)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (53)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (12)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (27)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (6)
Zgodovinsko društvo Celje (119)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (97)
Zgodovinsko društvo Ormož (4)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (91)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (80)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (201)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (10)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (46)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (331)
Vsebina
Založnik
(4)
A. Baš (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademska založba (3)
Alfred Brežnik AM (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (93)
Artur Kollitsch (1)
Beletrina (4)
Beltinci : Konzorcij (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biteks (2)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (77)
Cerdonis (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
D. Hribar (1)
Didakta (2)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
Dramatično društvo (1)
Društvo arhitektov (6)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (61)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Mohora (31)
Družina (6)
Družtvo slovensko (1)
Državna založba Slovenije (47)
DZS (1)
Etnografski muzej (27)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (17)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (32)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (2)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena Matica (1)
Goga (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
ICO (2)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (127)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (22)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (61)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
International Institute for Archival Science (6)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Ivan Gršak (2)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Leon (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Šorn (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (20)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jurij Stadelmann (302)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (56)
Kleinmayr (1842)
Klub Revus (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (1)
KUD Vladko Mohorič, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine (1)
Kulturna skupnost (1)
Kulturni center (2)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
lastna založba (1)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (5)
Lipa (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (7)
Mariborski sokol (1)
Matica Hrvatska (1)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica slovenska (4)
Matica Slovenska (10)
Matica slovenska, (1)
Matija Majar (29)
Medicinski razgledi (2)
Mestna občina (17)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Mladinska knjiga (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (86)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (1)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (10)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (1)
National Gallery (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (1)
Občina Zreče (1)
Obzorja (74)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
P. Šemnički (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (9)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (2)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pravna praksa (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
R. Rother (1)
R. Smola (10)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (4)
Revija SRP (2)
Ruslica (1)
s. n (1)
s. n. (1)
samozal. (4)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozaložba (4)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (77)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (283)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (180)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska kulturna akcija (1)
Slovenska matica (6)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski dom (3)
Slovenski etnografski muzej (54)
Slovenski gledališki in filmski muzej (43)
Slovenski gledališki muzej (141)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (31)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (221)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (83)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (60)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (39)
Slovensko sociološko društvo (22)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (410)
Slovensko zdravniško društvo (41)
SNG (1)
Societa storica del Litorale (14)
Societá storica del Litorale (77)
Sophia (3)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (6)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (7)
Študijski center za narodno spravo (12)
Teološka fakulteta (8)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna sv. Cirila (32)
Tiskovna zadruga (649)
Učiteljski dom (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (24)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
Univerza na Primorskem (17)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni rehabilitacijski in��titut Slovenije - Soča (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
V. Melik (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Viharnik (4)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (5)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Zaliv (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (83)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (21)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (6)
ZDSPB Tabor - Zgodovinski odsek (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (33)
Zgodovinsko društvo Celje (119)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (97)
Zgodovinsko društvo Ormož (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (79)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (53)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (48)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (77)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (18)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (24)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (41)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (43)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (203)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (340)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (33)
Žebot (1)
Življenje in svet (1)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (7586)