Število rezultatov iskanja: 863

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (3)
APZ Tone Tomšič (1)
AVF (1)
Beletrina (1)
Bistrica (1)
Branko (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Coda (1)
Columbia (5)
Columbia broadcasting system (8)
Columbia graphophone co. (2)
Columbia graphophone company (4)
Coro maschile Matajur (1)
Corona (15)
Didakta (1)
distributed by Slovenian Library Bagara Hous (1)
Dokumentarna (2)
Dots Records (1)
Dream studio Krt (1)
Druga godba (4)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo upokojencev (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (11)
Dynamic Records (1)
Etnografski muzej (35)
Eye Withess Music (1)
F. Kleinmayr (1)
Fancy (1)
Fantje od Male Nedelje (1)
Fantje z vasi (1)
Filovske pevke (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (9)
Flexible - VM Records (1)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Sedej (1)
Gec (1)
GEC (4)
Genija (2)
Glasbena dežela (1)
Glasbena matica (13)
Glasbena Matica (5)
Glasbeno založništvo Helidon (2)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
GPZ Sraka (4)
Greyko (1)
Helidon (29)
Hermagoras (1)
His master´s voice (2)
Hrušiški fanti (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
J. Giontini (1)
J. Leon (2)
J. Levičnik (1)
Jadran (2)
Jug (1)
Jugoslovanska knjigarna (3)
Jugoton (5)
Jürjovške ljudske pevke (1)
Jurovski gadi (1)
K. p. ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (1)
Kantadori (1)
Kapelski kvartet (1)
Katoliška bukvarna (3)
Katoliško tiskovno društvo (5)
KD Valentin Žumer (1)
KFD (1)
Klub literatov Kočevske (1)
Košuta prostudio (1)
Krščanska kulturna zveza (3)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (2)
KS (1)
KUD (1)
KUD Janko Živko (1)
KUD Jože Stupnik (1)
KUD Šmartin (1)
KUD Števan Kühar (1)
Kulturno društvo (2)
Kulturno društvo France Prešeren (1)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno društvo Zvezda (1)
Kulturno prosvetno društvo (1)
Kulturno-turistično društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Šavrinske púpe (1)
L. Schwentner (14)
Lipa (1)
Ljudska prosveta Slovenije (1)
Ljudske pevke (4)
Ljudske pevke Dobrina (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Ljudske pevke KD (1)
Ljudske pevke Urbančanke (2)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
Ljudski pevci KD Stane Petrovič in DU Hajdina (1)
Ljudski pevci PD (1)
Mandarina (1)
Matica hrvatska (1)
Mavrica (1)
Melopoja (10)
Mercator, Zgornjesavinjska kmetijska zadruga (1)
Mešani pevski zbor Radenska (1)
Metulj (2)
Mimik (5)
MIMIK (1)
Mlade lükarice (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (1)
Mohorjeva (2)
Mohorjeva družba (1)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Moški pevski zbor (1)
Moški pevski zbor Matajur (1)
MPZ in DPS Vesela pomlad (1)
Multima (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzika Viva (1)
Muzikaviva (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (2)
Nova založba (1)
O. Fischer (2)
Obzorja (4)
Okaši (2)
Oktet Anina dekleta (1)
On-Air (1)
OŠ (1)
Panika Records (1)
Pevke z Brinjeve gore (2)
Pevska zveza (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pevsko društvo Prekmurke (1)
Pioneer (1)
Pizzicato (1)
PKP, RTV (2)
Produkcija gramofonskih ploča RTB (1)
Prosvetno društvo (2)
Radio televizija Beograd, PGP (1)
Radio-Tednik (8)
Radio-Tednik Ptuj (2)
RCA Victor (6)
Ribium Records (1)
Rokodelski center (1)
Roman Pahor (1)
RTB (4)
RTV (45)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija (4)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (17)
RTV Slovenija, ZKP (2)
s. n. (16)
Samoupravna interesna skupnost (1)
samozal. (14)
samozal. A. Rupnik (2)
samozal. B. Rojko (1)
samozal. D. Butinar (1)
samozal. F. Sedej (1)
samozal. M. Novina (1)
samozal. prireditelj (1)
samozal. R. Bovhan (1)
samozal. S. Tomazin Hribar (1)
samozal. U. Bajda (1)
Savez kompozitora Jugoslavije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Septet Bača (1)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovenian Library 'Baraga House' (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (163)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (27)
Slovensko prosvetno društvo Danica (1)
Societa cooperativa editrice Dom (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sound art (1)
Sound Art (1)
Sraka (8)
Studio Muzikant (7)
Sunny Records (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska založba (2)
Študijski center za narodno spravo (1)
Tamburaška skupina Dupljak (1)
TD Vrtanek (1)
Terlep (1)
Tiskovna zadruga (3)
Triglav (1)
Turistično društvo (1)
Turistično društvo Slovenske Konjice (1)
Turistično društvo Vrtnica (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (4)
Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
Vaščani pojo (1)
Vaški fantje iz Ključarovec (2)
Vejica (5)
Verfasser (1)
Victor (7)
Weidmann'sche Buchhandlung (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Jaka (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba kaset in plošč, RTV Ljubljana (1)
Založba Metka (1)
Založba Obzorja (1)
Založba ZRC (77)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Založništvo tržaškega tiska (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod za kulturo (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
ZKP RTV Slovenija (7)
ZKP, RTV (7)
Zlati zvoki (29)
Zlati Zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Zveza kulturnih organizacij (1)
Zveza lovskih družin Gorenjske (1)
Zveza slov. pevskih zborov (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Ženski pevski zbor Petrol (1)
Ženski učiteljski pevski zbor (1)
Išči med rezultati (863)