Število rezultatov iskanja: 549

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
DELO, d.d. (159)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (45)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (213)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (27)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
A. Kne (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B. Bandelj (1)
Banka Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Gerbec (2)
Delo (159)
dLib distributer (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Faculty of management (3)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
G. Taljan (1)
Gospodarski vestnik (6)
IMAD (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Izobraževalni center Geoss (1)
Ljudska univerza (2)
M. Povh (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Moderna organizacija (6)
Naše delo (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (7)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (3)
Statistični urad Republike Slovenije (214)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Turistica (1)
UMAR (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Založba FDV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (23)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (549)