Število rezultatov iskanja: 14233

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta carsologica (19)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (3)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (3)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (5)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (3)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (21)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (1)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (80)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (4)
Geografski zbornik (2)
Glas naroda (New York) (13084)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Illiesia (20)
Javnost (Ljubljana) (25)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (3)
Knjižnica (13)
Kronika (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (3)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (4)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Metodološki zvezki (1)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (2)
Pravnik (3)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (10)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Research in social change (2)
Slavistična revija (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (1)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (47)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (5)
Verba hispanica (1)
Zarja (743)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovinski časopis (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (25)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (5)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (23)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13875)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (20)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Union of America (90)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Študentska založba (17)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (44)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Jovanović (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (25)
Faculty of management (4)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glas naroda (13084)
Gospodarski vestnik (2)
Institute for Ethnic Studies (5)
Institute for Slovene Emigration Research (78)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (80)
International Institute for Archival Science (1)
LDS (3)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (3)
Mississipi College, Dept. of Biology (20)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (1)
Nova revija (1)
Obzorja (7)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (20)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Women's Union of America (743)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (26)
Slovenska Narodna Zveza (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (21)
T. Lubarda (1)
Teološka fakulteta (3)
Turistica (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (13)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (14233)