Število rezultatov iskanja: 124

Založnik
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (124)odstrani
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
Narodni muzej (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Pedagoški inštitut (6)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (26)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (2)
Dostop
Išči med rezultati (124)