Število rezultatov iskanja: 3732

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (261)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mariborska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (417)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (149)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (185)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (137)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (629)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (139)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (364)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (586)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (176)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (398)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (166)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
A. Rode (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (2)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Kovář (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
C. Petr (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
D. Topolšek (1)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (416)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
E. Mičović (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (416)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (416)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
F. Ž. Županič (1)
Fakulteta za arhitekturo (5)
Fakulteta za energetiko (149)
Fakulteta za gradbeništvo (20)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (165)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za logistiko (3)
Fakulteta za socialno delo (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (139)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (214)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (339)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut Jožef Stefan (13)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (13)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (2)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (8)
Kmetijski inštitut Slovenije (17)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
M. Rozman Cafuta (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (176)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (334)
Moderna organizacija (628)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (5)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Obzorja (8)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (27)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
P. Erjavec (1)
Pedagoška fakulteta (342)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (55)
Pedagoški inštitut (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Pravna fakulteta (165)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
Slavistično društvo Slovenije (2)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Societa storica del Litorale (2)
Springer (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (4)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
Tiskovna zadruga (3)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (5)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru (7)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (137)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (30)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Novi Gorici (5)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (9)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univerzitetni klinični center Maribor (16)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
Visoka šola za politične vede (2)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Z. Petermanec (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za razvoj družinske medicine (2)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (9)
Zgodovinsko društvo Maribor (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (3732)