Število rezultatov iskanja: 2095

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (13)
Didakta (1)
Geološki zavod Slovenije (9)
Gorenje d.d. (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Velenje (1671)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (57)
Osrednja knjižnica Celje (253)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod RS za šolstvo (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Center za informiranje propagando in založništvo (1338)
Didakta (1)
Državna založba Slovenije (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (9)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (3)
Fakulteta za socialno delo (3)
Geološki zavod (8)
Geološki zavod Slovenije (3)
Geološki zavod, Ljubljana (3)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Gorenje (1)
Gorenje, Skupne razvojne dejavnosti (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Helidon (1)
Hotel Paka (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (14)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
K. Ostruh (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Knjižnica (1)
Kompas (3)
Kulturni center Ivan Napotnik (8)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljubljanska banka, Temeljna banka Velenje (1)
M. Praprotnik (1)
Melopoja (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (14)
Občinski odbor SZDL (172)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Premogovnik (240)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
RTV (1)
RTV Slovenija (1)
Rudarska godba Velenje (1)
Rudnik lignita (74)
s. n. (2)
Sindikat rudnika (57)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (3)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SO (1)
Šaleški študentski klub (1)
Tiskarna sv. Cirila (5)
Tiskovna zadruga (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Turistično društvo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Založba ZRC (2)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zavod energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško (19)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Išči med rezultati (2095)