Število rezultatov iskanja: 3234

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (5)
Acrocephalus (11)
Acta agriculturae Slovenica (87)
Acta biologica Slovenica (23)
Acta carsologica (54)
Acta chimica slovenica (27)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (10)
Acta geotechnica Slovenica (13)
Acta historiae artis Slovenica (3)
Acta Histriae (5)
Acta hydrotechnica (17)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (10)
Acta neophilologica (8)
Acta silvae et ligni (16)
Advances in production engineering and management (1)
Akademija MM (23)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU (5)
Anali PAZU HD (2)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (19)
Annales. Series historia naturalis (13)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (15)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheo (Ljubljana) (3)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (3)
AS. Andragoška spoznanja (21)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (2)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (14)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (16)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (15)
Delavci in delodajalci (8)
Delo in varnost (32)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (3)
Didakta (8)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (15)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Dom in svet (Ljubljana) (9)
Družboslovne razprave (8)
Dve domovini (8)
Economic and business review (16)
Edinost in dialog (5)
Elektrotehniški vestnik (34)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (17)
Filozofski vestnik (4)
Fizika v šoli (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (29)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (6)
Geodetski vestnik (33)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (16)
Geografski vestnik (18)
Geografski zbornik (5)
Geologija (27)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (5)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Glej, netopir! (3)
Gospodarska gibanja (2)
Gozdarski vestnik (73)
Gradbeni vestnik (36)
Grafičar (Ljubljana) (2)
Hacquetia (3)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (26)
IB revija (Ljubljana) (8)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (47)
Informatica (Ljubljana) (3)
Informatica Medica Slovenica (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (4)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Izzivi prihodnosti (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (2)
Javno zdravje (5)
Javnost (Ljubljana) (21)
Jezik in slovstvo (35)
Jezikoslovni zapiski (5)
Journal of energy technology (13)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (1)
Kajenje in rak (1)
Kajenje in rak pri ženskah (1)
Kakovostna starost (11)
Kemija v šoli in družbi (5)
Kemikalije v okolju in rak (2)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (34)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Knjižnica (21)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (1)
Kovine zlitine tehnologije (80)
Kronika (Ljubljana) (11)
Les (Ljubljana) (27)
Lex localis (1)
Lexonomica (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Livarski vestnik (18)
Ljubljanski zvon (4)
Loški razgledi (3)
Management (10)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (380)
Medical imaging and radiotherapy journal (2)
Medicinski razgledi (44)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (11)
Naša komuna (Ljubljana) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša sodobnost (1)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (15)
Natura Sloveniae (1)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike (1)
Obvladovanje raka v času COVIDA-19 v luči preventive (9)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Obzornik zdravstvene nege (36)
Onkologija (Ljubljana) (7)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (14)
Organizacija znanja (2)
Orodje in priprave, ki niso posebej imenovane (1)
Otrok in knjiga (7)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Papir (Ljubljana) (5)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (1)
Pedagoška obzorja (6)
Perfectus AC (1)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (16)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Poligrafi (3)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pomurska obzorja (1)
Pravni letopis (3)
Pravnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (41)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Proteus (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (27)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Rak prebavil (1)
Rak v nosečnosti (3)
Raziskave in razprave (5)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Razredni pouk (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (32)
Retrospektive (2)
Revija katoliške akcije (19)
Revija za ekonomske in poslovne vede (8)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za geografijo (9)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
Revija za univerzalno odličnost (22)
Revija za zdravstvene vede (10)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (39)
Sanitarno inženirstvo (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (23)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (18)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski gospodar (4)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (10)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (8)
Sodobnost (1963) (4)
Starost in rak (1)
Strojniški vestnik (39)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia mythologica Slavica (2)
Svet ptic (6)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (7)
Šport (Ljubljana) (23)
Štajerc (1)
Tekstilec (38)
Teorija in praksa (33)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Trdoživ (7)
Učiteljski tovariš (13)
Ujma (Ljubljana) (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (7)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (24)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (7)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (8)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Ventil (Ljubljana) (13)
Verba hispanica (6)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vojaškošolski zbornik (3)
Vzgoja (Ljubljana) (2)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (2)
Zbor občanov (2)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (82)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (7)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (65)
Zdravstveno varstvo (30)
Zgodovina za vse (4)
Zgodovinski časopis (10)
Železarski zbornik (66)
Ženske, moški in rak (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (106)
Biteks d.o.o. (3)
Botanično društvo Slovenije (7)
Čebelarska zveza Slovenije (18)
DELO, d.d. (2)
Didakta (8)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (23)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (44)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo za marketing Slovenije (23)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (17)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (34)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (21)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (26)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (4)
Geološki zavod Slovenije (25)
Gozdarski inštitut Slovenije (16)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (11)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (30)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (412)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (16)
IUS SOFTWARE d.o.o. (14)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (3)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (4)
Lavričeva knjižnica Ajdovščina (1)
Lexpera d. o. o. (3)
Mariborska knjižnica (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (37)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (2)
Mladinska knjiga (6)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (7)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica (443)
Onkološki inštitut Ljubljana (47)
Pedagoška obzorja (6)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (26)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska sekcija IEEE (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (34)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (10)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (7)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko odonatološko društvo (7)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (65)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (47)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (16)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (11)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (9)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (233)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (39)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (52)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (47)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (28)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (77)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (4)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (10)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (32)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (28)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Zavod RS za šolstvo (21)
Zavod RS za varstvo narave (8)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (32)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (36)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (29)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (7)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (2)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (32)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
ZRC SAZU (93)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (36)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (33)
Zveza geografov Slovenije (34)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (73)
Zveza lesarjev Slovenije (27)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Vsebina
Založnik
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
1A internet (1)
A. Flašker (1)
A. Golob (1)
A. Grčar (1)
A. Kaurin (1)
A. Mavrič (1)
A. Ota (1)
A. Penko (1)
A. Sreš (1)
A. Straže (1)
A. Šorgo (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (1)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (4)
Andragoški center Slovenije (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (37)
Association of Radiology and Oncology (1)
Audibook (1)
B. Badovinac (1)
B. Brzin (1)
B. Kolar (1)
B. Valič (1)
B. Zoubek (1)
Beletrina (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (86)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (4)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (55)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (57)
Biotehniška šola (2)
Biteks (3)
Biteks d.o.o. (2)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (4)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (30)
D. Bordjan (1)
D. Hribar (1)
D. Kerin (1)
D. Pirjavec (1)
D. Roženbergar (1)
D. Šarac (1)
D. Vajs (1)
Didakta (8)
dLib distributer (6)
DMFA-založništvo (1)
Doba Epis (5)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (23)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (15)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (16)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (2)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo livarjev Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Družba Jezusova (2)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (6)
E. Bizaj (1)
E. Dornik (1)
E. Šturm (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomska fakulteta (16)
Ekonomski center Maribor (15)
Ekonomski institut Pravne fakultete (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (15)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (26)
Eno (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (3)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (21)
F. Gnidovec (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Faculty of Economics (1)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za dizajn (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu (3)
Fakulteta za energetiko (13)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (20)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (13)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (26)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede Univerze v Novem mestu (3)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (29)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za šport (23)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (34)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (4)
FIHO (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (9)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (3)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (3)
Geološki zavod Ljubljana (2)
Geološki zavod Slovenije (27)
Gozdarski inštitut Slovenije (51)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (16)
GV Revije (1)
GV Založba (4)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (5)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
I. Kavčič (1)
I. Lenart (1)
I. Munda (1)
I. Štraus (1)
I. Tutuš (1)
Infekcijski oddelek Splošne bolnišnice (1)
Informatika (2)
Institut Jožef Stefan (20)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (8)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (11)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (43)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (27)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (461)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za neionizirna sevanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (37)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (17)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (2)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
IUS SOFTWARE (8)
IZUM (2)
J. Bizjak (1)
J. Brankovič (1)
J. Colnarič (1)
J. Erjavec (1)
J. Ferdin (1)
J. Gostiša (1)
J. Gričar (1)
J. Kerčmar (1)
J. Kosel (1)
J. Lamovšek (1)
J. Mazi (1)
J. Potočnik (1)
J. Reščič (1)
J. Rozman (1)
J. Šiftar (1)
J. Špan (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (13)
Jožef Blaznik (6)
Jugoslovanska knjigarna (2)
K. Kološa (1)
K. Lebar (1)
K. Miklavec (1)
K. Rejec (1)
K. Zabret (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Karl Linhart (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Katoliška akcija (19)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kemijski inštitut (5)
Kmetijski inštitut Slovenije (12)
Konzorcij Edinosti (1)
Kulturni center (1)
Kulturni center Maribor (1)
L. Jan (1)
L. Kutnar (1)
L. Prem (1)
L. Puš (1)
L. Sinkovič (1)
L. Zajec (1)
LDS (1)
Lexpera (6)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: P. Oražem (1)
Ljubljana: V. Miličić (1)
Ljudska tiskarna (1)
M. Berginc (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Gabrovšek (1)
M. Hafner (1)
M. Hudina (1)
M. Jenko (1)
M. Kojc (1)
M. Kolar (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kovačič (1)
M. Kreslin (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Leskošek (1)
M. Likar (1)
M. Maček (1)
M. Mravljak (1)
M. Muhič (1)
M. Perušek (1)
M. Rozman (1)
M. Rutar (1)
M. Šimundić (1)
M. Štrukelj (1)
M. Tajnik (1)
M. Voga (1)
M. Volgemut (1)
M. Zakošek Pipan (1)
M. Žlahtič Zupanc (1)
Mariborska knjižnica (7)
Marketing magazin (23)
Matica Slovenska (1)
Medicinska fakulteta (10)
Medicinski razgledi (44)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Meritum (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Metalurški inštitut el at. (65)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (5)
Ministrstvo za obrambo (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (2)
Mladinska knjiga (7)
Moderna organizacija (14)
Movit (1)
Muzejsko društvo (3)
N. Adamič (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Šterbenc (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (8)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (23)
Naravoslovnotehniška fakulteta (39)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (3)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Nova revija (2)
NUK (1)
O. Petrovič (1)
Obzorja (3)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (15)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
Onkološki inštitut (18)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Hafner (1)
P. Pengal (1)
P. Treven (1)
PAZU (5)
Pedagoška fakulteta (25)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (6)
Pedagoški inštitut (7)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
Projekt FORUM EMS (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Quarachi (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (1)
R. Šiling (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
RSS (1)
S. Rankel (1)
S. Šikovec (1)
S. Urbančič (1)
samozal. A. Rozman (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (30)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (58)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (78)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (41)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (15)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (27)
Slovensko odonatološko društvo etc. (7)
Slovensko sociološko društvo (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (67)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societá storica del Litorale (30)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (35)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Stopar - IT (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (47)
Styria (1)
Š. Koren (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (15)
T. Banko (1)
T. Brate (1)
T. Bratina Grmek (1)
T. Eleršek (1)
T. Filipčič (1)
T. Klinar-Krivic (1)
T. Koler Povh (1)
T. Lukman (1)
T. Nikoloski (1)
T. Pardubsky (1)
T. Petelinc (1)
T. Pogačar (1)
T. Prešeren (1)
T. Rode Teran (1)
T. Selič Kurinčič (1)
T. Trebušak (1)
T. Vidrih (1)
Teološka fakulteta (10)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (4)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
Tovarna Saturnus (1)
Turistica (1)
U. Kanjir (1)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (43)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (10)
Univerza v Novi Gorici (4)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (30)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (2)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (30)
Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije (1)
V. Cunja (1)
V. Kambič (1)
V. Katstelic (1)
V. Petkovska (1)
V. Simčič (1)
V. Vukobratović (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Visoka šola za politične vede (4)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (5)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Z.Petkovšek (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (23)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (23)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (10)
Zavod SRS za varstvo pri delu (22)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (36)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (13)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (2)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (3)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo Celje (4)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (30)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (42)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (30)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (36)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (41)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (8)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (33)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (57)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (35)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (19)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (38)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (80)
Železarna Ravne (80)
Železarna Štore (80)
Išči med rezultati (3234)