Število rezultatov iskanja: 7728

Časopisje in članki - naslov
11. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo : virtualni kongres, 17. november 2021 : zbornik prispevkov (11)
Acta carsologica (27)
Acta geographica Slovenica (18)
Acta Histriae (9)
Acta silvae et ligni (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropos (Ljubljana) (4)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (45)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Azijske in afriške študije (3)
Blejske delavnice iz fizike (24)
Bogoslovni vestnik (11)
Celjski zbornik (30)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
Dialogi (1)
Dileme (1)
Dogovori (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dolenjski zbornik (5)
Dom in svet (Ljubljana) (58)
Dve domovini (2)
Edinost in dialog (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (13)
Geografski vestnik (3)
Geografski zbornik (57)
Geologija (1)
Glas iz Astena (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (16)
Gozdarski vestnik (1)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Inovacijski projekti (1)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Jeklo in ljudje (6)
Jeseniški zbornik (4)
Jezik in slovstvo (25)
Jezikoslovni zapiski (48)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (25)
Kaplje (Idrija) (1)
Knjižnica (3)
Kranjski zbornik (1)
Kronika (Ljubljana) (58)
Laški zbornik (3)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (185)
Loški razgledi (14)
Luč: poljudno-znanstveni zbornik (11)
Materiali in tehnologije (2)
Muzikološki zbornik (858)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša sodobnost (2)
Nerazvrščeno - članki (2)
Nova nada (12)
Novi akordi (1216)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (13)
Podjetje in delo (43)
Poligrafi (4)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi. Razprave (1)
Prva šola pljučnega raka (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski zbornik (7)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Razprave. Pravni razred (3)
Revus (Ljubljana) (1)
Savinjski zbornik (7)
Scopolia (1)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (22)
Slavia Centralis (6)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (17)
Slovenian veterinary research (50)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (1)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (2)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (2)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (26)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (9)
Traditiones (Ljubljana) (40)
Učiteljski tovariš (13)
V luči dostojanstva življenja : zbornik (14)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vojaškošolski zbornik (41)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (14)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zbornik (Slovenska matica) (14)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (95)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (294)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik svečenikov sv. Pavla (75)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik Teološke fakultete (10)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (409)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (83)
Zgodovina za vse (10)
Zgodovinski časopis (44)
Zgodovinski zapisi (1)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Železarski zbornik (673)
Železne niti (6)
Žirovski občasnik (41)
Leto izida
1330-1370 (1)
1400-1500 (1)
1499 (1)
1574 (1)
1586 (1)
1600-1620 (1)
1680-1720 (1)
1770 (1)
1773 (1)
1776 (1)
1778- (1)
1779 (2)
1791 (1)
1806 (1)
1819 (1)
1836 (1)
1846 (1)
1863 (1)
1879 (1)
1881 (1)
1882 (1)
1885 (2)
1886 (1)
1887 (1)
1888 (7)
1889 (6)
1890 (10)
1891 (11)
1892 (9)
1893 (11)
1894 (11)
1895 (19)
1896 (19)
1897 (17)
1898 (24)
1899 (13)
1900 (9)
1901 (11)
1901-1914 (1112)
1902 (20)
1903 (21)
1904 (24)
1905 (20)
1906 (20)
1907 (32)
1908 (27)
1909 (12)
1910 (25)
1911 (17)
1912 (19)
1913 (15)
1914 (8)
1915 (3)
1916 (6)
1917 (4)
1918 (1)
1919 (3)
1920 (11)
1921 (12)
1922 (13)
1923 (20)
1924 (24)
1925 (16)
1926 (21)
1927 (24)
1928 (24)
1929 (21)
1930 (10)
1931 (8)
1932 (2)
1932/1933 (1)
1933 (6)
1934 (4)
1934/1935 (1)
1935 (4)
1936 (6)
1936/1937 (1)
1937 (6)
1938 (7)
1939 (5)
1939/1940 (1)
1940 (5)
1941 (3)
1942 (3)
1943 (6)
1944 (5)
1945 (2)
1947 (1)
1949 (1)
1950 (1)
1951 (5)
1952 (6)
1953 (4)
1954 (4)
1954-1969 (1)
1955 (5)
1956 (3)
1956-1957 (1)
1957 (8)
1958 (7)
1959 (9)
1960 (7)
1961 (4)
1962 (7)
1963 (4)
1964 (3)
1965 (13)
1966 (15)
1967 (48)
1968 (47)
1968-1969 (1)
1969 (46)
1970 (45)
1971 (40)
1972 (38)
1973 (43)
1974 (47)
1975 (48)
1976 (43)
1977 (48)
1978 (38)
1978-1979 (1)
1979 (36)
1980 (47)
1980/1981 (2)
1981 (70)
1982 (34)
1983 (37)
1984 (39)
1985 (49)
1985/1986 (1)
1986 (38)
1987 (46)
1988 (58)
1989 (72)
1990 (73)
1990/1991 (2)
1991 (52)
1992 (53)
1992/1993 (1)
1993 (55)
1994 (50)
1995 (39)
1995/1996 (1)
1995-1996 (17)
1996 (46)
1997 (42)
1998 (51)
1999 (79)
2000 (69)
2001 (62)
2002 (84)
2003 (72)
2004 (106)
2005 (98)
2006 (110)
2007 (117)
2008 (100)
2009 (129)
2010 (134)
2011 (190)
2012 (191)
2013 (233)
2014 (260)
2015 (282)
2016 (285)
2017 (346)
2018 (396)
2019 (302)
2020 (246)
2021 (234)
2022 (85)
sine (1)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (45)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (4)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DELO, d.d. (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (24)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (87)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (38)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (4)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (27)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (17)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Laško (3)
Knjižnica Litija (4)
Knjižnica Logatec (6)
Knjižnica Medvode (7)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (10)
Knjižnica Velenje (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Lexpera d. o. o. (6)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (112)
Mestna knjižnica Ljubljana (36)
Mestna občina Kranj (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (13)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (42)
Muzejsko društvo Škofja Loka (16)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Muzejsko društvo Žiri (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (4544)
Občina Laško (3)
Občinska knjižnica Jesenice (10)
Onkološki inštitut Ljubljana (405)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (50)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (2)
Pegaz International d.o.o. (18)
Planinska zveza Slovenije (13)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (19)
Slovenska sekcija IEEE (95)
Slovenski etnografski muzej (11)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (26)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (409)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (3)
Študijski center za narodno spravo (1)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (13)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (294)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (863)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (83)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (25)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (51)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerzitetna knjižnica Maribor (2)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (99)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (57)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (95)
Vsebina
Založnik
(8)
= Biotechnical Centre Naklo, Secondary School (1)
= Centre for School and Outdoor Education (1)
= Faculty of Business and Management Sciences (1)
= Institute of Oncology (1)
= Institute of Slovenian Ethnology at ZRC SAZU (1)
= Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
= National institute of Biology (1)
= Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
= Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
= Slovenian Biophysical Society (1)
= Society Slovenian Trail of Iron Culture (1)
= University of Primorska Press (2)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
=The Association of Slovenian Catholic Teachers (1)
A. Budja (1)
A. L. P. Peca (1)
ABC nepremičnine (1)
Adria (1)
Akademija Arhimed (4)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Akademija znanosti in umetnosti (3)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
Alma Mater Europaea - ECM (2)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (3)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (12)
Andragoški center Slovenije (5)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Annales ZRS (2)
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Projektgruppe Historische Zentren (1)
Arhel (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (45)
Association Nagib (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Austrian Cultural Forum (1)
AX elektronika (2)
B & B, Višja strokovna šola (1)
B. Pistivšek (1)
Banka Slovenije (1)
Beekeepers' Association of Slovenia, Public Advisory Service in Beekeeping (1)
Beletrina Academic Press (1)
Beltinci : Konzorcij (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (16)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (15)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniška fakuteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (3)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (4)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Ceeman (2)
CEEMAN (10)
Centar za strategijska istraživanja Generalštaba JNA (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (5)
Center vojaških šol (2)
Center za komunikacijo, sluh in govor (2)
Center za upravljanje z dediščino živega srebra (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
CIVITAS ELAN (1)
Complex system Company (1)
Complex System Company (1)
Covirias (4)
Cultural Tourist Association Women Writers Route (1)
Časnik Finance (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Čebelarsko društvo (1)
Department of Abdominal Surgery, University Medical Centre (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
DMFA, založništvo (24)
Doba Business School (1)
Dolenjska založba (1)
Dom upokojencev (1)
DP ZORA - Onkološki inštitut (2)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (31)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
DPD Svoboda, Zgodovinska sekcija Matej Slekovec (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (2)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (11)
Društvo DOVES - FEE Slovenia, program Ekošola (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (4)
Društvo ekonomistov (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (7)
Društvo Kočevarjev staroselcev (1)
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (5)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska pot kulture železa (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (94)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slovenskih izobražencev (7)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (7)
Društvo SPIP (1)
Društvo ŠKUC (1)
Društvo študentov biologije (23)
Društvo študentov medicine (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (5)
Društvo študentov naravoslovja (2)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (5)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica (1)
Društvo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine vasi (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (8)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (4)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (9)
Državni izpitni center (1)
Državni progam ZORA, Onkološki inštitut (1)
Državni program Zora - Onkološki inštitut (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni svet Republike Slovenije (10)
ECSA Slovenia (1)
Educa v okviru zavoda Educa izobraževanje (1)
Eduvision (12)
EDUvision (12)
Eesti Keele Instituut (1)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
EMUNI University (1)
Envit (1)
Epid-Paralele (1)
Etnografski muzej (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropska pravna fakulteta (3)
Evropska svetovalnica (1)
F. Jeza (2)
F.Jeza (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (2)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Computer and Information Science (2)
Faculty of Education (5)
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science (1)
Faculty of Health Sciences (3)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Law (1)
Faculty of Management (2)
Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (1)
Faculty of Mechanical Engineering (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Medicine (6)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Faculty of Social Sciences (5)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Tourism Studies,Turistica (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV - CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (18)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (12)
Fakulteta za elektrtehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (8)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (6)
Fakulteta za informacijske študije (6)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za biokemijo (1)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (8)
Fakulteta za strojništvo (16)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (15)
Fakulteta za zdravstvene vede (3)
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Festival (4)
FIHO (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (530)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Filozofska fakulteta, PZE za pedagogiko (1)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
Fota-cop (1)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Gasilsko društvo (1)
GEA College - Faculty of Entrepreneurship (2)
gedruckt bey Andreas Leykam (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (39)
Genetic Society Slovenia (2)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (8)
Geological Survey of Slovenia (2)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (3)
GeoZS (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo (1)
Gimnazija (4)
Gimnazija Vič (1)
Glasbena šola (1)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
Gledališče Glej (1)
Goethe-Institut (1)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski tisk (1)
Gornjesavski muzej Jesenice (1)
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica računovodskih servisov (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (3)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Grm - center biotehnike in turizma (1)
GV Revije (1)
GV Založba (6)
GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva (1)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
Herpetološko dru��tvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Historical Association of Slovenia (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IEDC-Bled School of Management, Faculty for Postgraduate Studies (1)
II. OŠ (1)
in der Herrlschen Buchhandlung (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
InnoRenew CoE (1)
Institut Jožef Stefan (34)
Institut 'Jožef Stefan' (41)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Corporative Security Studies (1)
Institute for Local Self-Government (4)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, IMFM (1)
Institute of Oncology (3)
Institute of Oncology Ljubljana (1)
Inštitu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (280)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (49)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Interesansa-zavod (1)
International Foundation - Forum of Slavic Cultures (1)
International School for Social and Business Studies (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije (1)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
IUS SOFTWARE (23)
izdatelj (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izvor (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (13)
Janssen-Cilag, Farmacevtski del Johnson & Johnson (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Jeza Franc (1)
Joint Special Operations University (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Stefan Institute (4)
Jožef Stefan International Postgraduate School (2)
Kamniško dijaško počitniško društvo 'Bistrica' (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje SZD (5)
Kasaški klub (1)
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta (3)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (2)
Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta (1)
Katedra za onkologijo (8)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (2)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (3)
Katoliški misijoni (1)
Katoliški misijoni (Slovenska misijonska zveza) (1)
Katoliško tiskovno društvo (58)
KDG Reciklaža (1)
KGD Reciklaža (1)
Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, UKC (1)
Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Klub Revus (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (12)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
KO PREKO, UKC (1)
KO za kardiologijo, UKC (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Komunist (1)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij sotrudnikov (1)
Korona plus - Institute for Innovation and Technology (1)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Krajevna skupnost (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
Krajevna skupnost Žiri (31)
Krka (7)
KS (1)
KS Senica (1)
KUD Esko (1)
KUD Logos (9)
Kult.co, društvo kulturologov (3)
Kultúregyesületek községi szövetsége (2)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (30)
Kulturni center (2)
Kulturni center Ivan Napotnik (4)
Kulturni center Ivana Napotnika, Založništvo Pozoj (2)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (1217)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (4)
LDS (1)
Lek (2)
Leonova družba (1)
Lexical Computing (1)
Lexpera (15)
Lista demokratičnega študentstva (1)
Literarno društvo (1)
Literarno društvo IA (1)
Ljubljana School of Business (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (4)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
Ljudska univerza (2)
Lutkovno gledališče (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (3)
Mariborska literarna družba (1)
Martin Pogačar (76)
Mathis Hupfuff (1)
Matica Slovenska (3)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (3)
Medicinski simulacijski center, Univerzitetni klinični center (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (5)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Medobčinska pobuda Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna občina (1)
Mestna občina Kranj (1)
Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Mestno društvo gluhih (1)
Metalurški inštitut el at. (658)
Metalurški inštitut et al. (15)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za načrtovanje (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Služba za odnose z javnostmi (1)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Ministry of Defense, Republic of Slovenia (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (14)
Miška (3)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (3)
Mladinski dom Jarše (1)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (6)
Mohorjeva družba (1)
Movit (1)
Mreža MaMa (1)
Musée régional (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (17)
Muzejsko društvo Jesenice (4)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo za Kranjsko (77)
Muzejsko društvo Železniki (6)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (25)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
National and University Library (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology (1)
National Institute of Public Health (5)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
National Museum of Slovenia (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (4)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
NUK (1)
Občina (7)
Občina Kamnik (24)
Občina Laško (3)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Obzorja (4)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (266)
Onkološki inštitut Ljubljana (17)
Onkološki inštitut, Dejavnost zdravstvene nege in oskrbe (2)
Onkološki inštitut, DP ZORA (1)
Onkološki inštitut, Oddelek akutne paliativne oskrbe (1)
Onkološki inštitut, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (1)
Onkološki inštitut, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
Osnovna šola (6)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (2)
Osnovna šola Janka Glazerja (2)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Marije Vere (1)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Rodica (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Toma Brejca (2)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
OŠ (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
OŠ Tončke Čeč (3)
Pädagogisches Institut, Johann Gutenberg Universität (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Paralele (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoška fakulteta (30)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoški inštitut (17)
Pegaz International d.o.o. (10)
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia (1)
PGD (1)
Pihalni orkester (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
pisatelji doneskov (1)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (12)
Planinsko društvo Slovenije (1)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (3)
Pokrajinski muzej (3)
Politehnika (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Prah izobraževalni center (2)
Pravna fakulteta (109)
Pravna praksa (1)
printed for T. Cadell ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prohealth (1)
Prometna šola, Višja prometna šola (2)
Prostovoljno gasilsko društvo (3)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Razvojni center (1)
RC IKTS (2)
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regional Museum (1)
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
Revija Rikoss (1)
RIC (1)
Rikoss (1)
RIS Dvorec (8)
Ruslica (2)
s. n. (2)
samozal. A. Vesel (1)
samozal. Franc Bratuž (75)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. R. Škrekovski (5)
samozal. V. Meglič (1)
Savinjsko šaleška gospodarska zbornica (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (8)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Sekcija za internistično onkologijo (3)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (1)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (1)
Sekcija za preventivno medicino Slonenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (3)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Sinapsa, slovensko društvo za nevroznanost (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (7)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine (2)
Skupščina občine Jesenice (6)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (42)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Association of Landscape Architects (1)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (1)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (3)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Library Association (2)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (2)
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Respiratory Society (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Senologic Society (2)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (87)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (11)
Slovenska misijonska zveza (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (4)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenska šolska Matica (18)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (14)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (27)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (2)
Slovensko biokemijsko društvo (4)
Slovensko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo Hospic (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (3)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za mehaniko (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev (1)
Slovensko društvo za zaščito voda (2)
Slovensko etnološko društvo (18)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko muzejsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko strokovno združenje za limfedem (1)
Slovensko toksikološko društvo (3)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (410)
Slovensko zavarovalno združenje (7)
Slovensko zdravniško društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo, Delovna skupina Onko-nefrologija (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (5)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za hipertenzijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za ustne bolezni, parodontologijo in stomatološko implantologijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (5)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (1)
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L (2)
Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED (1)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe (3)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (39)
Slovensko združenje paliativne medicine SZD (16)
Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog (1)
Slovensko združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (2)
Slovensko združenje za intenzivno medicino (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (3)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Slovensko združenje za klinično prehrano (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (8)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (3)
Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (1)
SO (5)
Societá storica del Litorale (14)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sofos, Inštitut za upravljanje znanja in razvoj talentov (2)
Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija (1)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
SPK - OLO Trbovlje (1)
Splošna bolnišnica (8)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Srbski kulturni center 'Danilo Kiš' (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
SŠTS Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Statistical Society of Slovenia (6)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Statistično društvo Slovenije (6)
Stichting WONCA Europe (1)
Strokovni center Zebra, Zavod za gluhe in naglušne (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja (1)
Strokovno sadjarsko društvo Slovenije (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Supra (1)
Svobodna Slovenija (24)
Šaleški študentski klub (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠKD Vrh sv. Treh kraljev (1)
Škofijska gimnazija (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Višja strokovna šola (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (3)
Šola za ravnatelje (16)
Šolski center (5)
Šolski center Celje, Medpodjetniški izobraževalni center (1)
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (5)
Študentska založba (6)
Študentski svet Biotehniške fakultete (1)
Študijski center za narodno spravo (2)
Študijski krožek 'Pragozdovi' (1)
Tabor (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Tax-Fin-Lex (2)
Teološka fakulteta (19)
The Faculty of Logistics (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
The Publishing House of the Faculty of Social Sciences (1)
The Slovenian Public Libraries Association (1)
Tiskarna - Dolenjska založba Novo mesto (5)
Tiskarna Edinost (11)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (2)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (185)
ToKnowPress (6)
Trojina, Institute for Applied Slovene Studies (3)
U. Mosers (1)
Učiteljski fakultet Sveučilišta (1)
UKC, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo (1)
UKC, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (1)
UL MF (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University (2)
University of Ljubljana (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (15)
University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences (1)
University of Maribor, University Press (4)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska Press (28)
University of Primorska Press on behalf of Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (1)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (6)
Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (280)
Univerza v Mariboru (6)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo (4)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (6)
Univerzitetna založba Univerze (36)
Univerzitetni klinični center (8)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (2)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za psihiatrijo (1)
Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za neonatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetno in raziskovalno središče (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
Ustanova Imago Sloveniae - Podoba Slovenije (1)
v samozal. (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag der Propstei (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Veterinarska fakulteta (52)
Vibacom, hiša poslovnih rešitev (1)
Viharnik (1)
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače »Mihailo Palov« (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka zdravstvena šola (2)
Visokošolsko središče (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (3)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (2)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana (1)
Vladimir J. Teharski (12)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Zadružna Tiskarna (1)
Zakonski in družinski inštitut (2)
Založba /*cf (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba FDV (2)
Založba FE (8)
Založba FRI (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba UL FRI (3)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (6)
Založba Univerze na Primorskem (40)
Založba ZRC (77)
Založba ZRC, ZRC SAZU (43)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (47)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Risa: center za splošno, funkcionalno in kulturno opismenjevanje (2)
Zavod RS za šolstvo (39)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (3)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (1)
ZBDS, Sekcija za šolske knjižnice (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično-infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Zdravniška zbornica Slovenije (7)
Zdravniško društvo Iatros (1)
Zdravstvena fakulteta (11)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje DrogArt (1)
Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje pnevmologov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje splošnih knjižnic Slovenije (1)
Združenje urologov Slovenije (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo - SZD (1)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (11)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo, SZD (2)
Združenje za ohranjanje spomenikov in spomeniških območij ICOMOS/SI (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (9)
Združenje za senologijo (11)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za senologijo SZD (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (3)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (6)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
ZDSSS (1)
ZENECA International (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (13)
Zgodovinsko društvo Celje (10)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (414)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (57)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC Publishing House (2)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (6)
ZRC, ZRC SAZU (1)
Zum urbanizem, planiranje, projektiranje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (3)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (11)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (7)
Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (31)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (4)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (95)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Župnijski urad (2)
Išči med rezultati (7728)