Število rezultatov iskanja: 169

Založnik
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (169)odstrani
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Pedagoški inštitut (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
RACE KOGO razvojni center koroškega gospodarstva d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Dostop