Število rezultatov iskanja: 308

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. P. Železnikar (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (35)
B. Blažič (1)
C. Petr (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Kozelj (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (14)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (28)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (6)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Glaxo (15)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Pirc (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Mariborska knjižnica (1)
Moderna organizacija (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Pedagoška fakulteta (1)
S. Starček (1)
samozaložba (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovensko društvo Informatika (100)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (23)
University of Primorska Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (42)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (308)