Število rezultatov iskanja: 4049

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (3)
Acta agriculturae Slovenica (39)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (33)
Acta chimica slovenica (234)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (4)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (9)
Acta Histriae (7)
Acta hydrotechnica (14)
Acta linguistica asiatica (5)
Acta medico-biotechnica (7)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (7)
Agricultura (1)
Akademija MM (11)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Anali PAZU HD (2)
Analiza poslovanja slovenskih trgovskih družb (2)
Annales. Series historia et sociologia (32)
Annales. Series historia naturalis (15)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (23)
AR. Arhitektura, raziskave (12)
Arheološki vestnik (28)
Arhivi (5)
AS. Andragoška spoznanja (15)
Asian studies (3)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Bogoslovni vestnik (4)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (33)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (8)
Delo in varnost (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (76)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (5)
Development report (16)
Dialogi (4)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (6)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Družboslovne razprave (14)
Dve domovini (10)
Economic issues (12)
Edinost in dialog (1)
Ekonomski izzivi (12)
Ekonomsko ogledalo (125)
Elektrotehniški vestnik (39)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Endoskopska revija (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (10)
Filozofski vestnik (3)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (7)
Geodetski vestnik (77)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (14)
Geografski zbornik (1)
Geologija (26)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (15)
Gradbeni vestnik (39)
Hacquetia (10)
Hladnikia (Ljubljana) (4)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (14)
IB revija (Ljubljana) (269)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (341)
Informacije MIDEM (41)
Informatica (Ljubljana) (36)
Javna tribuna - Delegatska priloga (18)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (48)
Jezikoslovni zapiski (16)
Kakovostna starost (1)
Kinesiologia Slovenica (3)
Knjižnica (42)
Kovine zlitine tehnologije (41)
Kronika (Ljubljana) (3)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (19)
Lex localis (1)
Lexonomica (13)
Linguistica (Ljubljana) (27)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (5)
Loški razgledi (4)
Management (6)
Management (Spletna izd.) (3)
Managing global transitions (13)
Materiali in tehnologije (120)
Medicinski razgledi (24)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Metodološki zvezki (58)
Monitor ISH (10)
Muzikološki zbornik (27)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (24)
Natura Sloveniae (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (5)
Obzornik zdravstvene nege (18)
Onkologija (Ljubljana) (21)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (9)
Organizacija znanja (3)
Otrok in knjiga (6)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (17)
Podjetje in delo (8)
Poročilo o razvoju (16)
Pravni letopis (3)
Pravnik (2)
Presek (6)
Prikazi in analize (15)
Primerjalna književnost (8)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (26)
Radiology and oncology (Ljubljana) (20)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (8)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (3)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (43)
Sanitarno inženirstvo (3)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (36)
Slovenian economic mirror (117)
Slovenski čebelar (27)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina 2.0 (5)
Social overview (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (9)
Socialni razgledi (3)
Socialno delo (28)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1963) (8)
Stati inu obstati (1)
Strojniški vestnik (179)
Studia mythologica Slavica (2)
Studia universitatis hereditati (2)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (12)
Šport (Ljubljana) (5)
Tekstilec (8)
Teorija in praksa (106)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (18)
Uprava (Ljubljana) (9)
Urbani izziv (15)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Vakuumist (20)
Varstvo narave (8)
Ventil (Ljubljana) (11)
Verba hispanica (7)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (13)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Zbor občanov (10)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (3)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (74)
Zdravstveno varstvo (25)
Zgodovinski časopis (6)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (21)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (151)
Botanično društvo Slovenije (4)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Čebelarska zveza Slovenije (27)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (11)
Društvo Medicinski razgledi (24)
Društvo psihologov Slovenije (26)
Društvo radiologije in onkologije (20)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (11)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (341)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Elektrotehniška zveza Slovenije (39)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Geološki zavod Slovenije (22)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (15)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (141)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja RS (26)
IUS SOFTWARE d.o.o. (11)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Medvode (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (6)
Medijski partner d.o.o. (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (58)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (530)
Onkološki inštitut Ljubljana (23)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (17)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (50)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (7)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovensko društvo Informatika (54)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko kemijsko društvo (234)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (74)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (3)
Slovensko združenje za projektni management (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (41)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (31)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (5)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (22)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (107)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (116)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (190)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (78)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (26)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (13)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (649)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
Zavod RS za varstvo narave (8)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (4)
Združenje za socialno pedagogiko (7)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
ZRC SAZU (105)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (28)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (39)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (77)
Zveza geografov Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (15)
Zveza lesarjev Slovenije (19)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
A. Babič (1)
A. Dekleva (1)
A. Dervishi (1)
A. Hrovat (1)
A. Ilc (1)
A. Japelj (1)
A. Jarc (1)
A. Kladnik (1)
A. Kroflič (1)
A. Marjetič (1)
A. Meszaroš (1)
A. Morel (1)
A. Moškrič (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
A. Pediček (1)
A. Razpet (1)
A. Stanić (1)
A. Suhadolc (1)
A. Torkar (1)
A. Zupan (1)
A. Žunič (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (10)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (136)
B. Badovinac (1)
B. Blažič (2)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec Drnovšek (1)
B. Korpar (1)
B. Košmelj (1)
B. Volavšek (1)
Banka Slovenije (19)
Biotehniška fakulteta (40)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (10)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniški izobraževalni center (5)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (4)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (47)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (20)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Gerbec (2)
D. Hribar (1)
D. Obrstar (1)
D. Ružić (1)
D. Tinta (1)
Didakta (1)
dLib distributer (14)
Doba Epis (6)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (24)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (11)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (49)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (341)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (20)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (9)
Državni izpitni center (3)
DZS (1)
E. Cilenšek (1)
E. Kramar (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (24)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (35)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Faculty of management (13)
Fakulteta za arhitekturo (14)
Fakulteta za družbene vede (74)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za farmacijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (16)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (28)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (93)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (11)
Fakulteta za šport (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (3)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravo (10)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (20)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
G. Lampič (1)
G. Trtnik (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (21)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (4)
Gospodarski vestnik (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (7)
GRSOFT Structural Engineering (2)
GV Revije (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Dermol Hvala (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Podbrežnik (1)
I. Šušteršič (1)
I. Turk (1)
IMAD (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut "Jožef Stefan" (2)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (112)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (9)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (21)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (14)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (162)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (6)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (43)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (16)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (10)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (27)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
J. Bračič (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Globevnik (1)
J. Grasselli (1)
J. Jamšek (1)
J. Jenko (1)
J. Jugovic (1)
J. Kolšek (1)
J. Kos (1)
J. Mohorič (1)
J. Perkavac (1)
J. Planina (1)
J. Prezelj (1)
J. Rigler (1)
J. Sodnik (1)
J. Triglav (1)
J. Žibert (1)
J. Žižmond (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
K. Karničar (1)
K. Kregar (1)
K. Miklavec (1)
K. Rejec (1)
K. Sinkovič (1)
K. Stopar (1)
K. Zakšek (1)
K. Zupančič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (11)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (4)
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (1)
Kvarkadabra (1)
L. B. Sretenović (1)
L. Bolha (1)
L. Županović (1)
LDS (3)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (5)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljudska univerza (2)
M. Bedjanič (1)
M. Blas (1)
M. Bohar Topolovec (1)
M. Brozovič (1)
M. Černe (1)
M. Čop (1)
M. Dovjak (1)
M. Dular (1)
M. Flajšman (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Hajdinjak (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jukić (1)
M. Klinc (1)
M. Kojc (1)
M. Konec (1)
M. Kregar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kušar (1)
M. Mahnič (1)
M. Malus (1)
M. Müller (1)
M. Rozman (1)
M. Rutar (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Uršič (1)
M. Vugrin (1)
M. Zorc (1)
M. Zupan (1)
M. Žavbi (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Mariborska knjižnica (6)
Marketing magazin (11)
Medicinska fakulteta (7)
Medicinski razgledi (24)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
MeritUM (1)
Metalurški inštitut el at. (21)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (11)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (8)
Mirovni inštitut (1)
Moderna organizacija (9)
Muzejsko društvo (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
N. Klopčar (1)
N. Kodre (1)
N. Kristanič (1)
N. Prijatelj (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (3)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (43)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Nova revija (4)
NUK (1)
O. Petrovič (1)
Obzorja (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (8)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (10)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (23)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (5)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Južnič (1)
P. Legiša (1)
P. Rogina Skvarč (1)
P. Žvanut (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (24)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (10)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Planinska zveza Slovenije (17)
Pravna fakulteta (16)
Pravna praksa (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
R. Pečenko (1)
R. Šiling (1)
R. Vezočnik (1)
S. Bonča (1)
S. Dohčević (1)
S. Juvan (1)
S. Trajkovski (1)
samozal. (3)
samozal. J. Cimprič (1)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. N. Novak (1)
samozaložba (2)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (47)
selfpublished (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
SIB (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (84)
Slovene Welding Society (4)
Slovenian Chemical Society (48)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (20)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (82)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (54)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (8)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (23)
Slovensko geološko društvo (22)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (4)
Slovensko kemijsko društvo (234)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (14)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (77)
Slovensko Združenje za projektni management (4)
Služba za upravno poslovanje in grafiko (1)
SO (4)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (47)
Splošno združenje tekstilne industrije (6)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Statistično društvo Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (41)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (9)
Š. Sušec Michieli (1)
Š. Županović (1)
Šola za ravnatelje (6)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (5)
Študentska založba (29)
T. Avšič-Sernec (1)
T. Jaklič (1)
T. Koler Povh (1)
T. Levanič (1)
T. Mlakar (1)
T. Nikoloski (1)
T. Petelinc (1)
T. Rešetič (1)
T. Veljanovski (1)
T. Vrtovec (1)
T. Zadražnik (1)
Teološka fakulteta (2)
Tiskovna zadruga (5)
Transparency International Slovenia (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
Turistica (2)
U. Bajc (1)
U. Jamnikar (1)
U. Rodman (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMAR (5)
UMco (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (21)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetna založbe Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (57)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (26)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (17)
V. Jelen (1)
V. Lampret (1)
V. Progar (1)
V. Rupnik (1)
V. Sirnik (1)
V. Stupar (1)
V. Vukobratović (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (13)
Visoka šola za socialno delo (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Z. Bohte (1)
Z. Kolenc (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Vidrih (1)
Založba Univerze na Primorskem (6)
Založba ZRC (25)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (2)
Zavod IRC (6)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (449)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (47)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (77)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (5)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (47)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (17)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (10)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (42)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (27)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (39)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (30)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (77)
Zveza geografskih društev Slovenije (15)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (6)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (152)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (27)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Ramšak (1)
Železarna Jesenice (41)
Železarna Ravne (41)
Železarna Štore (41)
Išči med rezultati (4049)