Število rezultatov iskanja: 2491

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (9)
Acta Histriae (14)
Acta hydrotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (93)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (14)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Archeografo Triestino (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (Ljubljana) (418)
Arheološki vestnik (655)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (3)
Asian studies (2)
Clotho (1)
Časopis za kritiko znanosti (11)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (485)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Edinost in dialog (3)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (2)
Gea (Ljubljana) (7)
Geodetski vestnik (3)
Geografija v šoli (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (2)
Geografski zbornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (4)
Instrumentum (19)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Kemija v šoli in družbi (1)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (79)
Les (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (2)
Loški razgledi (12)
Materiali in tehnologije (1)
Monitor ISH (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Nerazvrščeno - članki (10)
Organizacija znanja (1)
Pasijonski doneski (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (13)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (5)
Ptujski zbornik (7)
Razredni pouk (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (3)
Slavistična revija (1)
Slovenske novice (2)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Studia Historica Slovenica (1)
Studia mythologica Slavica (34)
Studia universitatis hereditati (33)
Svet ptic (1)
Šolska kronika (1)
Tekstilec (1)
Traditiones (Ljubljana) (12)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (26)
Zgodovinski zapisi (13)
Železne niti (8)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (10)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (7)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (14)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (688)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (419)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem (33)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (14)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (450)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (oddelek za arheologijo) (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (23)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (95)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (554)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (46)
Vsebina
Založnik
= (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (23)
= University of Primorska Press (1)
A. Janeš (1)
A. Žorž (2)
Alfons Müllner (108)
Arhej (1)
Arheološki institut (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Zagreb) (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
B.-H. Institut für Balkanforschung (1)
Biteks (1)
Bologna University Press (1)
Bompiani (1)
Bursíka (1)
C. Rümpler (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (74)
Č. Lorber (1)
D. Pita da Costa (1)
D. Špoljar (1)
D. Vučković-Todorović (1)
Delo (3)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (14)
Društvo arhitektov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (13)
Faculty of Arts etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (420)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Genija (2)
Gorenjski muzej (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (19)
I. Mikl (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (2)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of Archaeology ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (19)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (22)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Jutro (1)
K. K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen Denkamale (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Klein in Kovač (Eger) (1)
Kohouta (1)
L. Gruškovnjak (1)
Lošinjski muzej Vladimira Gortana (1)
M. Basotova (1)
M. Mergoil (1)
M. Vinazza (1)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo za Slovenijo (1)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej (Ljubljana) (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
National Museum of Slovenia (2)
Nova revija (4)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (214)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
P. Petru (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Planinska zveza Slovenije (13)
Pokrajinski muzej (2)
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož (1)
Posavski muzej (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (5)
S. Štuhec (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (74)
Skupščina občine Radovljica (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (677)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG (1)
Societa di Minerva (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (74)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Spomeniški urad (1)
Stoka (1)
Študentska založba (11)
T. Bregant (1)
T. Rajkovača (1)
T. Tolar (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tiskovna zadruga (2)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (34)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (33)
Univerza v Ljubljani, Arheološki seminar (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (5)
Univerza, Arheološki seminar (2)
V. Lahtov (1)
V. Šribar (1)
Z. Marić (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (11)
Založba ZRC (377)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (110)
Zgodovinsko društvo (8)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (12)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (28)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (271)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (74)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (289)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU - Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (34)
ZRC Publishing (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (4)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (52)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (22)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (2491)