Število rezultatov iskanja: 1127

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (145)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (19)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mladinska knjiga (20)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (31)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (76)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (50)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (664)
Zveza geografov Slovenije (24)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
A. Marjetič (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
bey Beyer und Maring (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
D. Grigillo (1)
D. Zupan Vrenko (1)
dLib distributer (1)
DMFA, založništvo (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (140)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
ex officina Henricpetrina (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (5)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (29)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (19)
Hieronymus Vietor (1)
impensis ... Iacobi Taurelii &c. (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
J. Fridl (1)
J. Režek (1)
J. Triglav (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Zakšek (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
L. B. Sretenović (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
M. Langus (1)
M. Triglav Čekada (1)
Matica slovenska (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Mladinska knjiga (20)
Muzejsko društvo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Nova revija (1)
O. Sterle (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
P. Drobež (1)
P. Lamovec (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (76)
R. Vezočnik (1)
S. Gamse (1)
S. Starček (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (22)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (19)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
T. Urbančič (1)
T. Veljanovski (1)
Tiskovna zadruga (1)
typis academicis (1)
typis et sumpt. Joan. Thom. nob. de Trattnern, ... (1)
U. Ranfl (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (666)
Zveza geografskih društev Slovenije (23)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (1127)