Število rezultatov iskanja: 238

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (12)
B. Murovec (1)
D. Duh (1)
dLib distributer (1)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za strojništvo (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
IZUM (34)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
L. Klančnik (1)
L. Šturm (1)
Metalurški inštitut et al. (1)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (102)
Vneštorgizdat (1)
Zavod IRC (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (18)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (12)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Železarna Jesenice (2)
Železarna Ravne (2)
Železarna Štore (2)
Išči med rezultati (238)