Število rezultatov iskanja: 224

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Kaurin (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Oslizlo (1)
B. Brzin (1)
B. M. Walter (1)
B. Podpečan (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (21)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Goranovič (1)
D. Lužnik (1)
D. Podgoršek (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
DZS (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
H. Šeme (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (14)
J. Erjavec (1)
J. Kovač (1)
J. Lamovšek (1)
J. Vojvoda (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Bezek (1)
K. Gorenc (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
M. Blažič (1)
M. Čater (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Mahnič (1)
M. Oder (1)
M. Šikić Pogačar (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (5)
Mladinska knjiga (5)
N. Švent-Kučina (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Prirodoslovno društvo Slovenije (4)
S. Koprivec (1)
S. Piskernik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko zdravniško društvo (40)
Societá storica del Litorale (3)
Tiskarna sv. Cirila (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
V. Tkalec (1)
Veterinarska fakulteta (15)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene nege (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Išči med rezultati (224)