Število rezultatov iskanja: 452

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (8)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (7)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (256)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko sociološko društvo (4)
Študentska založba (28)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (18)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (29)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (10)
Založnik
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
dLib (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (3)
F. J. Tardío Gastón (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Genija (1)
Glasbena matica (2)
GV Revije (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (30)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Karl Linhart (2)
Katoliško tiskovno društvo (9)
Kinema (1)
Klub Revus (1)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (3)
Mladinski center Trbovlje (2)
Nova revija (2)
Občina (1)
Obzorja (3)
Pedagoški inštitut (2)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (1)
R. Švent (1)
s. n. (178)
samozal. M. Gams (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko sociološko društvo (4)
SO (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sophia (1)
Sraka (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (15)
Študentska založba (12)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (6)
UMco (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (452)