Število rezultatov iskanja: 461

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Bird Publisher (1)
C. K. Zaloga Bukev Za Šole Pri Sv. Ani. (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (4)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (1)
Družba sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družtvo slovensko (1)
DZS (12)
E. Liegel (2)
Eduard Liegel (1)
Goriški muzej (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blaznik (1)
J. K. Jeretin (13)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (84)
jih ima na prodaj Juri Liht ... (1)
Jožef Blaznik (153)
K. Graeser (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kulturni center Ivana Napotnika (1)
L. Cappelli (1)
L. Trevisini (2)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Leykam (1)
Licinio Cappelli (3)
Lieglova knjigarnica (1)
M. Praprotnik (1)
Mariborska knjižnica (7)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natis In Zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natis In Založba Jož. Blaznika (1)
Natis. R. Milic (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil ino naprodaj imá Janez Leon (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Pedagoška fakulteta (7)
per Joan. Ręzerju (1)
Pokrajinska šolska založba (6)
Rokus Klett (4)
S.n. (1)
samozaložba (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Silvio Spazzal (2)
Slavistično društvo Slovenije (29)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski šolski muzej (3)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (19)
Troškom C.K. Prodavnice Šol. Knjig (1)
Učiteljska tiskarna (3)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
V Zalogi C.Kr. Bukvarnice Za Šole (1)
v zalogi Ces. kralj. bukvarstva za šole, pri sveti Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga Šolskih Knjig (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (461)