Število rezultatov iskanja: 1825

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (10)
Acta agriculturae Slovenica (57)
Acta biologica Slovenica (62)
Acta carsologica (24)
Acta chimica slovenica (131)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (27)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (17)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (10)
Agricultura (Maribor) (5)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (112)
Anthropological notebooks (24)
Anthropos (Ljubljana) (17)
Arheo (3)
Arheološki vestnik (3)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
CEPS journal (7)
Časopis za kritiko znanosti (35)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (2)
Didakta (6)
Documenta Praehistorica (7)
Dom in svet (Ljubljana) (1)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (6)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (50)
Filozofski vestnik (5)
Folia biologica et geologica (21)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (4)
Geografski vestnik (5)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Gozdarski vestnik (1)
Hacquetia (5)
Hladnikia (2)
Hmeljarski bilten (7)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (31)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (11)
Javno zdravje (1)
Kakovostna starost (3)
Kemija v šoli in družbi (6)
Keria (Ljubljana) (1)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Kula (Ljubljana) (3)
LAHA (Online ed.) (1)
Les (Ljubljana) (4)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (6)
Medicinski razgledi (49)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Natura Sloveniae (47)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Onkološki vikend (5)
Organizacija (Kranj) (1)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (10)
Presek (2)
Primerjalna književnost (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Proteus (92)
Radiology and oncology (Ljubljana) (46)
Razpotja (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za zdravstvene vede (1)
RMZ-materials and geoenvironment (7)
Sanitarno inženirstvo (6)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (3)
Slovenian veterinary research (67)
Slovenski čebelar (6)
Slovenščina v šoli (1)
Socialno delo (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Svet ptic (20)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (8)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdoživ (17)
Vakuumist (2)
Varstvo narave (9)
Ventil (Ljubljana) (4)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vzgoja in izobraževanje (6)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (8)
Zdravniški vestnik (88)
Zdravstveno varstvo (13)
Zgodovinski časopis (2)
Železne niti (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (86)
Botanično društvo Slovenije (19)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
Didakta (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (24)
Društvo Apokalipsa (1)
Društvo biologov Slovenije (62)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (49)
Društvo radiologije in onkologije (46)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (17)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (30)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (17)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (31)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Geološki zavod Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (13)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
LAHA Akademija za laserje in zdravje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (5)
Mladinska knjiga (7)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (17)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (301)
Onkološki inštitut Ljubljana (18)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Prirodoslovni muzej Slovenije (23)
Prirodoslovno društvo Slovenije (92)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (21)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (17)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (17)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (50)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kemijsko društvo (131)
Slovensko odonatološko društvo (17)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (88)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (35)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (183)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (71)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (10)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zavod RS za varstvo narave (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (27)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (113)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (39)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (43)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Buturović (1)
A. Cividini (1)
A. Dervishi (1)
A. Flašker (1)
A. Guček (1)
A. Kansky (1)
A. Kladnik (1)
A. Kotnik Pirš (1)
A. Lazar (1)
A. Lukanc (1)
A. Maver (1)
A. Mavrič (1)
A. Moškrič (1)
A. Oslizlo (1)
A. Ota (1)
A. Šorgo (2)
A. Zupan (1)
A. Žigo Jonozovič (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (2)
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Brzin (1)
B. Drinovec (1)
B. Kirm (1)
B. Logar (1)
B. M. Walter (1)
B. Pipan (1)
B. Podpečan (1)
B. Sket (1)
Beletrina (2)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotechnical Faculty (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (2)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (59)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Biotehniška fakulteta, Univerzitetni podiplomski študij Biomedicine (1)
Biotehniška fakulteta, VTOZD za veterinarstvo (1)
Biotehniška šola (2)
Biotehniški izobraževalni center (2)
Biteks (6)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (7)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta UL (2)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (113)
Covirias (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (46)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
D. Blatnik (1)
D. Bordjan (1)
D. Goranovič (1)
D. Jevšinek Skok (1)
D. Josipović (1)
D. Lužnik (1)
D. Podgoršek (1)
Didakta (6)
dLib distributer (5)
Doba Epis (2)
DOBA EPIS (1)
Društvo antropologov Slovenije (24)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (62)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo študentov biologije (30)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (20)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (31)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (44)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Eno (1)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (8)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
F. Planinc (1)
Faculty of Medicine (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (2)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gimnazija (1)
Glaxo (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
H. Šeme (1)
Herpetološko društvo (1)
Hrvatska književna naklada (1)
I. Kregar (1)
I. Roškar (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (13)
Institut 'Jožef Stefan' (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (4)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (7)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (14)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Babnik (1)
J. Beltram (1)
J. Ferdin (1)
J. Jakše (1)
J. Jenko (1)
J. Kovač (1)
J. Matjašič (1)
J. Orehek (1)
J. Vojvoda (1)
J. Zajc (1)
J. Zajc-Satler (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
K. Bezek (1)
K. Gorenc (1)
K. Klun (1)
K. Pirc (1)
K. Rajapakse (1)
K. Trontelj (1)
K. Vrabec (1)
K. Zupančič (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (4)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (3)
Kmetijski inštitut Slovenije (12)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (3)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
L. Ausec (1)
L. Bolha (1)
L. Fajs (1)
L. Prem (1)
L. Strauch (1)
LAHA, Laser and Health Academy (1)
Ljubljana: A. Hodžić (1)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: L. Lipoglavšek (1)
Ljubljana: M. Borić (1)
Ljubljana: N. Trošt (1)
Ljubljana: R. Kopinč (1)
M. Ambrožič (1)
M. Antonijević (1)
M. Avčin (1)
M. Blas (1)
M. Blažič (1)
M. Brzin (1)
M. Čitar (1)
M. Dolenc (1)
M. Flajšman (1)
M. Gregorič (1)
M. Grundner (1)
M. Hafner (1)
M. Hrovat (1)
M. Jelen (1)
M. Jelenčič (1)
M. Konec (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Likar (1)
M. Lušnic Polak (1)
M. Mahnič (1)
M. Mikelj (1)
M. Mozetič (1)
M. Novak Babič (1)
M. Pavlič (1)
M. Pezdirc (1)
M. Planinc (1)
M. Plankar (1)
M. Plavšak (1)
M. Rupar (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Šimundić (1)
M. Tajnik (1)
M. Zorc (1)
M. Zupin (1)
M. Žavbi (1)
Medicinska fakulteta (11)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinski razgledi (49)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za okolje in prostor (3)
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (4)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (3)
Mladinska knjiga (10)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Glavaš (1)
N. Lindič (1)
N. Mehle (1)
N. Pavšelj (1)
N. Prezelj (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (63)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (2)
Nova revija (4)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za biologijo, Biotehniške fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (1)
Onkološki inštitut (15)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
Organizing commitee, 2nd Dinaric Symposium on Subterranean Biology (1)
P. Kramar (1)
P. Oražem (1)
P. Schauer (1)
P. Singh (1)
P. Treven (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (10)
Prirodoslovni muzej Slovenije (9)
Prirodoslovno društvo Slovenije (92)
R. Šiling (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Rokus Klett (7)
S. D. Matvejev (1)
S. Jančič (1)
S. Koprivec (1)
S. Piskernik (1)
S. Prpar Mihevc (1)
samozal. (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (113)
SEM Institute for Climate Change (1)
Sezam-Masima (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slovene Anthropological Society (13)
Slovene Society Informatika (1)
Slovene Welding Society (27)
Slovenian Association of Medical Genetics (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Chemical Society (36)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (46)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (51)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (3)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (17)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (50)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko genetsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (131)
Slovensko odonatološko društvo et al. (10)
Slovensko odonatološko društvo etc. (7)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (88)
Societá storica del Litorale (113)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (35)
T. Delić (1)
T. Lukežič (1)
T. Petelinc (1)
T. Robič (1)
T. Skrbinšek (1)
T. Stare (1)
T. Španić (1)
T. Vardjan (1)
T. Zadražnik (1)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Čepin (1)
U. Jamnikar (1)
Učila (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (4)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
V. Jelen (1)
V. Katstelic (1)
V. Kocbek (1)
V. Petkovska (1)
V. Pitacco (1)
V. Progar (1)
V. Tkalec (1)
V. Turk (1)
Veterinarska fakulteta (64)
Visoka šola za politične vede (1)
VTOZD za veterinarstvo (1)
Z. Dolinar-Osoletova (1)
Založba FE (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (9)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (9)
Zavod RS za šolstvo (9)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (113)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (113)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (47)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Ž. Fišer (1)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Ž. Ramšak (1)
Išči med rezultati (1825)