Število rezultatov iskanja: 90

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Demokratska stranka (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za družbene vede (8)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (8)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (17)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Marketing magazin (1)
Moderna organizacija (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
SO (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Societá storica del Litorale (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Statistično društvo Slovenije (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (5)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba /*cf (2)
Založba FDV (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (90)