Število rezultatov iskanja: 207

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (19)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Medijski partner d.o.o. (19)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (113)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (17)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Založnik
Andrejdrapal.com (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Covirias (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Faculty of management (7)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (11)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Gospodarski vestnik (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Marketing magazin (19)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Meritum (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Moderna organizacija (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Pravna fakulteta (3)
School of Economics and Business (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska oglaševalska zbornica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Turistica (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (207)