Število rezultatov iskanja: 1157

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Bayerische StaatsBibliotek (1)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (260)
Čebelarska zveza Slovenije (33)
Društvo biologov Slovenije (45)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Georg-August-Universität Göttingen (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (130)
Planinska zveza Slovenije (11)
Prirodoslovni muzej Slovenije (17)
Prirodoslovno društvo Slovenije (78)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (51)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
University of Uppsala, Faculty of Science and Technology (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (74)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (92)
ZRC SAZU (245)
Zveza geografov Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza lesarjev Slovenije (27)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Golob (1)
A. Jurše (1)
A. Martinčič (1)
apud Christianum Friedricum Wappler (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Christian Egenolffs seligen Erben (1)
Biotehniška fakulteta (42)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biteks (2)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (260)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Buchdruckerei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
C. Battelli (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (92)
City of Ljubljana, Department for Environmental Protection (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (2)
Društvo biologov Slovenije (45)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (11)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
durch Josiam Rihel (1)
DZS (3)
E. Kovačec (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
F. Batič (1)
F. Grabjec (1)
F. Planina (1)
F. Sušnik (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
I. Munda (1)
I. Štraus (1)
I. Talaber (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (4)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Ivec (18)
J. Jogan (1)
Jožef Blaznik (1)
K. Eler (1)
K. Klančnik (1)
Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
L. Jan (1)
L. Kutnar (1)
L. Zajec (1)
Ljubljana: A. Paušič (1)
Ljubljana: N. Dolinar (1)
M. Colarič (1)
M. Debeljak (1)
M. Petrič (1)
M. Piskernik (1)
M. Vardjan (1)
M. Vidrih (1)
Matica slovenska (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Mladinska knjiga (6)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (1)
MycoMedica (1)
N. L. Diklić (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Nova revija (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
P. Bohinc (1)
Planinska zveza Slovenije (11)
printed for J. Debrett (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (16)
Prirodoslovno društvo Slovenije (78)
R. Friedländer & Sohn (1)
Rokus Klett (1)
Ruslica (1)
S. n. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (92)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Society of Plant Biology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (65)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za biologijo rastlin (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (92)
Staats-Ober-Realschule (18)
sumptibus Bibliopolae Joannis Pauli Kraus (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Š. Koren (1)
T. Eleršek (1)
T. Grebenc (1)
T. Pucher-Petković (1)
Tiskovna zadruga (2)
typis Nicolai Tebaldini (1)
University of Primorska (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (5)
Uppsala Universitet (1)
V. Cunja (1)
V. Petkovšek (1)
V. Ravnik (1)
Verlag von Leopold Voss ... (1)
Z. Kolenc (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Symbiosis (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (92)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (92)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (230)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (33)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (33)
Zveza geografskih društev Slovenije (9)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Ž. Fišer Pečnikar (1)
Išči med rezultati (1157)