Število rezultatov iskanja: 103

Časopisje in članki - oblika
Založnik
(1)
Beletrina (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (4)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Festfest (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
GV Založba (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IUS Software (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Konzorcij (1)
LDS (1)
Lexpera (1)
Mariborska knjižnica (2)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (19)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (3)
Tiskovna zadruga (2)
Universita degli Studi di Trieste (10)
Univerza v Mariboru (1)
Založba ZRC (3)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)