Število rezultatov iskanja: 274

Časopisje in članki - oblika
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
= National Institute of Chemistry (9)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biteks (19)
Biteks d.o.o. (1)
Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology, National Institute of Chemistry (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (3)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
DZS (16)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering (1)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (2)
Faculty of Education (1)
Faculty of Mechanical Engineering (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (9)
Foto Slovenija (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (19)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
J. Pelikan (1)
J. Springer (1)
Karola Gerolda sin (1)
Kemijski inštitut (9)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije (1)
Ministry of Health, National Chemicals Bureau (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (2)
Modrijan (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
National Institute of Chemistry (3)
National Institute of Chemistry, Department of Inorganic Chemistry and Technology (1)
PAZU (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (13)
Pedagoška obzorja (1)
self published by U. Hrovat (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Chemical Society (17)
Slovenian NMR Centre, National Institute of Chemistry (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (82)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
T. Trobec (1)
University of Ljubljana Press (1)
University of Maribor Press (4)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Veterinarska fakulteta (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod RS za šolstvo (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Železarna Jesenice (15)
Železarna Ravne (15)
Železarna Štore (15)