Število rezultatov iskanja: 1104

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (1)
Advances in business related scientific research journal (2)
Advances in production engineering and management (2)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (18)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (13)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (7)
Arheo (1)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (1)
Bogoslovni vestnik (6)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (4)
Časopis za kritiko znanosti (173)
Delo in varnost (2)
Dialogi (7)
Didakta (3)
Documenta Praehistorica (5)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (31)
Dve domovini (15)
E vsevedež (2)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (1)
Elektrotehniški vestnik (9)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski vestnik (2)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Illiesia (4)
Informacije MIDEM (8)
Informatica (Ljubljana) (11)
Informatica Medica Slovenica (18)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Javno zdravje (2)
Javnost (Ljubljana) (247)
Jezik in slovstvo (7)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (3)
Knjižnica (2)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (4)
Kronika (Ljubljana) (2)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Management (9)
Managing global transitions (5)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (10)
Monitor ISH (13)
Muzikološki zbornik (2)
Naše gospodarstvo (6)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (17)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (10)
Pedagoška obzorja (7)
Perfectus AC (1)
Phainomena (Ljubljana) (9)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (6)
Razredni pouk (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (9)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (7)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (6)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (1)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (10)
Socialno delo (12)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (3)
Šolska knjižnica (4)
Šolsko polje (5)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (76)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (8)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (3)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vojaška zgodovina (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (12)
Zdravstveno varstvo (6)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (2)
Izvor
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (18)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (247)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (9)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (10)
Medijski partner d.o.o. (18)
Ministrstvo za obrambo RS (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (166)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pedagoška obzorja (7)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (31)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (8)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (107)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (14)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (17)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (6)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (9)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod RS za šolstvo (7)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Vsebina
Založnik
(1)
= Institute for Ethnic Studies (1)
= University Press, Faculty of Arts (1)
A. Morel (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Association of Radiology and Oncology (2)
B. Fidel (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biteks (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center vojaških šol (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
D. Kogovšek (1)
D. Vajs (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Didakta (3)
dLib distributer (2)
Doba Business School (1)
Doba Epis (10)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (6)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Družina (5)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Edukator (1)
Eduvision (1)
EDUvision (3)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomski center Maribor (6)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (9)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (246)
Faculty of management (5)
Faculty of Social Sciences (7)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (32)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (3)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
GEA College (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (4)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (13)
Inštitut Antona Trstenjaka (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (15)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J. Triglav (1)
Krka (1)
L. Klančnik (1)
L. Novak (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Mariborska knjižnica (10)
Marketing magazin (18)
Medicinski razgledi (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (4)
Moderna organizacija (17)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Nova revija (8)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Observer Genion Clipping (2)
Obzorja (7)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Peace Institut (1)
Pedagoška fakulteta (23)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (7)
Pedagoški inštitut (4)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (5)
S. Meža (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
SEENPM (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Society Informatika (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovensko društvo Informatica (1)
Slovensko društvo Informatika (15)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (18)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (31)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (12)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
Societá storica del Litorale (14)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (8)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (169)
T. Koler Povh (1)
Teološka fakulteta (1)
The Faculty of Logistics (1)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (6)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični institut Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (14)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Združenje za socialno pedagogiko (10)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (1104)