Število rezultatov iskanja: 430

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (91)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goldsmiths, University of London (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
IUS SOFTWARE d.o.o. (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (95)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko sociološko društvo (21)
Študentska založba (29)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (44)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Družba Jezusova (3)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (91)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (21)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (89)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (38)
Gospodarski vestnik (3)
GV Revije (2)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
International Institute for Archival Science (1)
K. Stepčić Reisman (1)
Klub Revus (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova revija (11)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Obzorja (2)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (4)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (2)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (5)
Slovensko filozofsko društvo (22)
Slovensko sociološko društvo (21)
Societá storica del Litorale (7)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (30)
Teološka fakulteta (2)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (9)
Založba ZRC (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (430)