Število rezultatov iskanja: 210

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (14)
Društvo humanistov Goriške (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (65)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Študentska založba (6)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (9)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
ZRC SAZU (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Japelj (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Banka Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Didakta (1)
Društvo ekonomistov Maribor (23)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomski center Maribor (23)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (23)
EnaBanda (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (5)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (42)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta (3)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (6)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (1)
Lah (1)
Moderna organizacija (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (2)
Radkersburg (1)
samozal. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (6)
Sophia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (5)
Tiskovna zadruga (1)
Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (3)
Založba /*cf. (1)
Založba ZRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (9)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (210)