Število rezultatov iskanja: 670

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (46)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Mirana Jarca (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (10)
Narodna in univerzitetna knjižnica (85)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (5)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (16)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (323)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (4)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (6)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (18)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Beletrina (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
D. Jelić (1)
Društvo ekonomistov Maribor (43)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Svet za vse (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (2)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
Ekonomski center Maribor (43)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (43)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Faculty of management (12)
Faculty of Management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (15)
FrodX (2)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute of Macroeconomic Analysis and Development (108)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (19)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Titl (1)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
M. D. Popović (1)
M. Jeršič (1)
M. Krasnići (1)
M. Pak (1)
M. Vojvoda (1)
M. Žagar (1)
Marketing magazin (2)
Moderna organizacija (3)
Naučno delo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (21)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
P. Sicherl (1)
PeBook (1)
Pravna fakulteta (4)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
samozal. (2)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (5)
Sophia (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Statistično društvo Slovenije (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (4)
T. Nikoloski (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
ToKnowPress (1)
Turistica (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (44)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (13)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
Založba /*cf (1)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (168)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
ZRC Publishing (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (18)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (670)