Število rezultatov iskanja: 1619

Časopisje in članki - oblika
Vsebina
Založnik
1A internet (2)
Adriatikus (8)
Aerosol (1)
Akademija Arhimed (1)
Aleš Šef (1)
Amalietti & Amalietti (2)
Arctur (1)
Arhel (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
autor T. Orter (3)
avtor T. Orter (1)
Bank of Slovenia (1)
Banka Slovenije (11)
Beletrina (13)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Bicero (1)
Biotechnical Faculty (2)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniška šola (3)
Biotehniški center Naklo (1)
Biotehniški izobraževalni center (23)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (3)
Biteks (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (4)
Bralno društvo Slovenije (1)
Bubina Baita (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (9)
Ceeman (1)
CEEMAN (2)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (4)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (5)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (3)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Covirias (6)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
Dashöfer (7)
Delo (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Didakta (14)
DigitPen (5)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (7)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije (1)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (2)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za nenasilno komunikacijo (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Družina (10)
Državna založba Slovenije (3)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (82)
édition aux frais de l'auteur (2)
Eduvision (4)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekvilib Inštitut (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (2)
Eno (2)
EPCC (1)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Euroteh (1)
Evropska pravna fakulteta (2)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Faculty of Social Sciences (2)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (3)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za farmacijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za logistiko (5)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (13)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (7)
FrodX (2)
G. Svete (1)
Geanetic (1)
Generalštab Slovenske vojske (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (10)
Geološki zavod Slovenije (4)
GeoZS (1)
Gledališče Glej (1)
Goga (6)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (4)
Grabar Kos B. (1)
Grm - center biotehnike in turizma (12)
GS1 Slovenija (2)
Güssing Energy Technologies (4)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Horvat založništvo (4)
Hud (1)
I. Jurgec (1)
i2 (2)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (6)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za trajnostni razvoj (3)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IUS Software, GV založba (1)
Ivec (18)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (1)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Karis (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (38)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Kmečki glas (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (34)
Književno društvo Hiša poezije (15)
Knjižnica (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Könyvtár (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Krka (1)
KUD Logos (14)
KUD Sodobnost International (13)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Očko (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
Lek (1)
Litera (6)
Ljubljana : DZS (1)
Ljudska univerza (3)
LUD Literatura (3)
M. Klemenčič (1)
M. Krajnc (2)
Manični poet (1)
Mariborska knjižnica (11)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (4)
MeritUM (2)
Mestna knjižnica (11)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (12)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (3)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zdravje (4)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Ministry of Infrastructure, Republic of Slovenia (2)
Ministry of labour, family and social affairs (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mirovni inštitut (1)
Miš (2)
MKD sv. Ciril in Metod (1)
MKD sv. Kiril i Metodij (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (27)
Moderna organizacija (10)
Modrijan (19)
Muzej novejše zgodovine (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
MycoMedica (1)
Mykolas Romeris University (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (53)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Narava (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (15)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Biology, Marine Biology Station (1)
National Institute of Public Health (8)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (1)
National Institute of Public Health Slovenia (1)
NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Občina (2)
Očesna klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Okaši (33)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Ortopedska klinika, UKC (2)
Osebna rast, Robert Goreta (5)
Osebna rast, Roy Goreya (4)
Osnovna šola (1)
Pasadena (1)
PeBook (15)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoški inštitut (5)
Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (11)
Pivec (9)
Planet GV (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Portucalense University Infante D. Henrique (2)
Pravna fakulteta (6)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Prohealth (1)
Quark (1)
Rainbow Theater (1)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Revija Finance, Časnik Finance (1)
RIS Dvorec (2)
Rokodelski center (1)
Rokus Klett (19)
samozal A. Rozman (1)
samozal. (21)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. I. Jurgec (3)
samozal. J. Cimprič (2)
samozal. J. Prezelj (3)
samozal. J. Zavrl (2)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Maučec (1)
samozal. M. Mazzini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Škrekovski (4)
samozal. T. Orter (1)
samozal. Unipar (2)
samozaložba (6)
Samsara (1)
Sanje (13)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Scientific Institute of Public Health (2)
Secondo natura (1)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (2)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self-published (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
self-publisher T. Orter (1)
self-publishing (2)
selfpublishment D. Dragić (1)
SEM Institute for Climate Change (6)
Servizio foreste sloveno (2)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Silva Slovenica, Slovenian Forestry Institute (1)
Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (2)
Slovene Ethnographic Museum (1)
Slovenia Forest Service (1)
Slovenian Biochemical Society (2)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenian Society of Biopsychologists (1)
Slovenian Society of Clinical Neurophysiology (1)
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (3)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM) (1)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko toksikološko društvo (3)
Slovensko zavarovalno združenje (4)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (2)
Slovensko združenje za urgentno medicino (6)
Slowatch (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Sofos (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Sophia (3)
SPH - Scientific Publishing Hub (8)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (4)
Spominčica - Alzheimer Slovenija (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (7)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Stichting WONCA Europe (1)
Stopar - IT (1)
Strancar.com (2)
Studio Print (1)
Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje (2)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Višja strokovna šola (2)
Šola za ravnatelje (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (4)
Štrancar.com (6)
Študentska založba (1)
T. Jeras (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniška založba Slovenije (4)
Tehniški muzej Slovenije (7)
The Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
The National Education Institute Slovenia (2)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
ToKnowPress (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (7)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
T-TECTO (5)
Umanotera (7)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (2)
UMco (4)
Unicommerce (1)
University (1)
University of Primorska Press (13)
University Rehabilitation Institute Republic of Slovenia (1)
Univerza (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urad RS za mladino (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (3)
v samozal. (1)
Veterinarska fakulteta (7)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (6)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FE in FRI (4)
Založba Pivec (2)
Založba Sanje (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Univerze na Primorskem (33)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (21)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod IRC (13)
Zavod Rakmo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Rman (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zavod za podporo študentom Pro študent (1)
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (5)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2)
Zbornica kliničnih psihologov Slovenije (2)
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (11)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (8)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje DrogArt (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (10)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Išči med rezultati (1619)