Število rezultatov iskanja: 2360

Založnik
(1)
A. Berkopec (1)
A. Černigoj (1)
A. Hrovat (1)
A. Jarc (1)
A. Jurman (1)
A. Knoll (1)
A. Kos (2)
A. Kunčič (1)
A. Olenšek (1)
A. Paulin (1)
A. Vilhar (1)
A. Žunič (1)
A. Županič (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Atelier Doris (1)
B. Bandelj (1)
B. Blažič (2)
B. Čadež (1)
B. Grašič (1)
B. Jerko (1)
B. Murovec (2)
B. Pesan (1)
B. Valič (2)
B. Vesnicer (1)
B. Wagner (1)
B. Žagar (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (2)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
D. Gerbec (2)
D. Gradišar (1)
D. Jelovčan (1)
D. Omrčen (1)
D. Škerl (2)
D. Tinta (2)
Didakta (1)
dLib distributer (43)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
E. Bulić (1)
E. Cilenšek (1)
E. Košnjek (1)
Elektrotehnika - ELZAS (1)
Elektrotehniška prosveta Slovenije (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (26)
Elektrotehniško društvo (1)
F. Jenko (1)
F. Kopač (1)
F. Vode (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za elektrotehniko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (27)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za strojništvo (9)
Fototistk-Slovenija (1)
G. Karer (1)
G. Kurillo (1)
G. Lampič (1)
G. Modrijan (2)
G. Taljan (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Glasila podjetij (353)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
I. Cikajlo (1)
I. Nančovska Šerbec (1)
I. Šmon (1)
i2 (1)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (14)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Iskra (497)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (2)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J. Činkelj (1)
J. Dedič (1)
J. Guna (1)
J. Jamšek (2)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Žibert (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
K. Kovačič (1)
K. Trontelj (1)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Konzorcij šolskih centrov (3)
L. Klančnik (1)
L. Lahajnar (1)
L.J. Kieser (1)
Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (3)
M. B. Kobav (1)
M. Berginc (1)
M. Hajdinjak (2)
M. Kojc (1)
M. Kristan (1)
M. Kunaver (1)
M. Martinjak (1)
M. Meža (1)
M. Povh (1)
M. Šalej (1)
M. Vardjan (1)
M. Veber (1)
Maribor : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Ministrstvo za obrambo, Uprava za razvojna in učna vprašanja (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Muzejsko društvo (4)
N. Klopčar (2)
N. Pavšelj (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (2)
Občinski odbor SZDL (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
P. Brajnik (1)
P. Kramar (1)
P. Ritoša (1)
Pedagoški inštitut (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
R. Kamnik (2)
R. Kotnik (1)
R. Mlaker (1)
R. Sušnik (1)
S. Zorzut (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozaložba (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (184)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Šolski center (3)
T. Mlakar (1)
T. Pfajfar (1)
T. Ščuka (1)
T. Tasić (1)
T. Vrtovec (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (3)
Tehnološki center za električne stroje (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
U. Bizjak (2)
U. Hacin (1)
U. Mali (2)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (3)
Univerzitetna založba Univerze (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (5)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Uprava za zaštitu industriske svojine (1349)
V. Ažbe (2)
V. Bešter (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba FE (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (2360)