Število rezultatov iskanja: 543

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta agriculturae Slovenica (9)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (17)
Acta geotechnica Slovenica (1)
Acta hydrotechnica (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (5)
Ars mathematica contemporanea (1)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Časopis za kritiko znanosti (30)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo in varnost (1)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Dialogi (2)
Didakta (3)
Dogovori (6)
Elektrotehniški vestnik (52)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (1)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geografski zbornik (1)
Geologija (7)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (12)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (12)
Informatica (Ljubljana) (1)
Infotok (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Journal of energy technology (31)
Kemija v šoli in družbi (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kovine zlitine tehnologije (9)
Les (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (4)
Management (2)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (30)
Medicine, law & society (1)
Medicinski razgledi (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Jugoslavija) (19)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Planinski vestnik (6)
Poligrafi (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (8)
Raziskave in razprave (1)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slovenski gospodar (1)
Sodobnost (1963) (2)
Starost in rak (1)
Strojniški vestnik (54)
Svet ptic (2)
Teorija in praksa (5)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (1)
Vakuumist (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (11)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravstveno varstvo (2)
Železarski zbornik (8)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (16)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektro Maribor d.d. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (52)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (6)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (32)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (40)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (97)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (12)
Študentska založba (28)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (31)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (5)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
A. Ferreira (1)
A. Kunčič (1)
Adriatikus (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (28)
B. Bandelj (1)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (9)
Biotehniška šola (2)
Biteks (2)
Borzen (1)
Časnik Finance (1)
D. Gerbec (2)
Didakta (3)
dLib distributer (4)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (3)
E. Košnjek (1)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (42)
F. Cvelbar (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (2)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (7)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za energetiko (31)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
G. Modrijan (1)
G. Taljan (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (4)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Güssing Energy Technologies (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (40)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Iskra (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
M. Kojc (1)
M. Najžer (1)
M. Povh (1)
Marketing magazin (1)
Medicinski razgledi (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Metalurški inštitut el at. (8)
Ministrstvo za infrastrukturo (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (3)
Muzejsko društvo (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Naše delo (1)
Nova revija (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (2)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (8)
R. Kunič (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
S. Šalej (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (17)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (2)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (19)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (10)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (12)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Študentska založba (30)
T. Pfajfar (1)
T. Ščuka (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskovna zadruga (1)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (1)
Turistica (1)
U. Bizjak (1)
Umanotera (2)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Maribor Press (10)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Ažbe (1)
Vitaaa (1)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Zavod Angelisa (1)
Zavod IRC (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (38)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (16)
Železarna Jesenice (9)
Železarna Ravne (9)
Železarna Štore (9)
Išči med rezultati (543)