Število rezultatov iskanja: 846

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (17)
Acta medico-biotechnica (1)
Advances in business related scientific research journal (2)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Anali PAZU (1)
Anali PAZU HD (2)
Analiza (Ljubljana) (2)
Annales. Series historia et sociologia (8)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (85)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (12)
Atlanti (2)
Bogoslovni vestnik (59)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (34)
Delo in varnost (1)
Dialogi (8)
Didakta (3)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (1)
Dynamic relationships management journal (1)
Economic and business review (4)
Edinost in dialog (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (51)
Geodetski vestnik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (7)
Gozdarski vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informatica Medica Slovenica (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (8)
Kakovostna starost (5)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (3)
Managing global transitions (2)
Medicine, law & society (3)
Medicinski razgledi (3)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (5)
Monitor ISH (5)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (21)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (6)
Otrok in knjiga (14)
Pedagoška obzorja (3)
Phainomena (Ljubljana) (52)
Planinski vestnik (2)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (9)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pravni letopis (1)
Primerjalna književnost (28)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (27)
Res novae (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za univerzalno odličnost (2)
Revija za zdravstvene vede (2)
Revus (Ljubljana) (4)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (4)
Slovenian veterinary research (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (21)
Sodobna pedagogika (5)
Sodobnost (1963) (8)
Starost in rak (1)
Stati inu obstati (11)
Stridon (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (15)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (80)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (14)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Biteks d.o.o. (1)
Didakta (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (5)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (67)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (7)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
GEA College (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (52)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (6)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (8)
Mariborska knjižnica (14)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (148)
Onkološki inštitut Ljubljana (12)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (27)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (36)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (32)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (26)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (63)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (27)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (21)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (3)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (57)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Vsebina
Založnik
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Beletrina (3)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bird Publisher (2)
Biteks (1)
C. Logar (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
Didakta (4)
Doba Epis (5)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (80)
Društvo psihologov Slovenije (92)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Družba Jezusova (80)
Družina (39)
DZS (5)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (5)
Edukator (1)
Ekonomska fakulteta (4)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (21)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (12)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo etc. (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (51)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (1)
GEA College (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
GV Revije (4)
GV Založba (1)
ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo (1)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
International Institute for Archival Science (2)
J. Gerčar (1)
J. Schöndorfer (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje SZD (2)
KUD Sodobnost International (8)
Mariborska knjižnica (14)
Marketing magazin (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nova revija (51)
Obzorja (8)
Onkološki inštitut (5)
PAZU (1)
PeBook (3)
Pedagoška fakulteta (17)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (10)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (4)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian academy of management (1)
Slovenian Museum Society (1)
Slovenian Police Museum (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (28)
Slovensko etnološko društvo (7)
Slovensko filozofsko društvo (85)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (14)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (7)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska založba (34)
Teološka fakulteta (24)
Transparency International Slovenia (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (2)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (26)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Visoka zdravstvena šola (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zbornica zdravstvene nege (21)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (17)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (26)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza ekonomistov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (846)