Število rezultatov iskanja: 1945

Časopisje in članki - naslov
Acta chimica slovenica (16)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (5)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (72)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (33)
AS. Andragoška spoznanja (14)
Asian studies (2)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (42)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dialogi (14)
Didakta (1)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (1)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (17)
Festival LGTB filma (15)
Film (1939) (20)
Filozofski vestnik (9)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (34)
Gozdarski vestnik (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Informacije MIDEM (32)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javnost (Ljubljana) (6)
Jezik in slovstvo (14)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kino (Ljubljana) (6)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (4)
Literatura (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (38)
Materiali in tehnologije (12)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Monitor ISH (8)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (24)
Naše delo (Ptuj) (4)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Otrok in knjiga (13)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (35)
Primerjalna književnost (13)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (8)
Razpotja (7)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (3)
Slovenka (4)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (4)
Sodobnost (1933) (4)
Sodobnost (1963) (41)
Strojniški vestnik (2)
Šolsko polje (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (5)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (3)
Vakuumist (3)
Verba hispanica (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbor občanov (5)
Zdravniški vestnik (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (33)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Biteks d.o.o. (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino (6)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Evropski in��titut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (15)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (41)
Mariborska knjižnica (13)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (31)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1403)
Planinska zveza Slovenije (35)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (15)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (72)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (34)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (32)
ŠKUC (15)
Študentska založba (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (12)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Založnik
Adria film (8)
Adriafilm (2)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (72)
Arhivsko društvo Slovenije (33)
Aristej (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biteks (1)
Brat Frančišek (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (1)
Centar film (5)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatia film (6)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
Didakta (1)
Dlib.si (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (66)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo ŠKUC (15)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (3)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (68)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Film Danas (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (9)
G. Bavdek (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Kinema (10)
Kinematografi (81)
Kinoatelje (1)
Kinoteka (1)
Konzorcij Edinosti (4)
KUD Logos (1)
LDS (2)
Mandarina (1)
Mariborska knjižnica (13)
Marjan film (1)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Morava film (7)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naše delo (4)
National Gallery of Slovenia (1)
Nobis film (2)
Nova revija (1)
NUK (1)
Obzorja (15)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoški inštitut (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (35)
RTV (3)
s. n. (1)
Sava film (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (4)
Slovenski etnografski muzej (17)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (34)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (16)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (1)
SNG (1)
SO (2)
Societá storica del Litorale (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (32)
Studio Potrč (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (41)
Televizija (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (4)
Tiskovna zadruga (39)
Triglav film (5)
UMco (2)
Union film (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Vesna film (868)
Viba film (33)
Visoka šola za politične vede (2)
Vladimir Kolman (20)
Zagreb film (3)
Založba ZRC (2)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Železarna Jesenice (4)
Železarna Ravne (4)
Železarna Štore (4)
Išči med rezultati (1945)