Število rezultatov iskanja: 7606

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (44)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (8)
Anali PAZU HD (6)
Analiza (Ljubljana) (37)
Annales kinesiologiae (Koper) (5)
Annales. Series historia et sociologia (49)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (804)
AR. Arhitektura, raziskave (4)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (48)
AS. Andragoška spoznanja (31)
Asian studies (92)
Azijske in afriške študije (7)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (263)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (14)
Clotho (8)
Communio (Ljubljana) (12)
Časopis za kritiko znanosti (342)
Časopis za zgodovino in narodopisje (3)
De musica disserenda (2)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (21)
Dialogi (86)
Didakta (39)
Dileme (2)
Dom in svet (Ljubljana) (21)
Domači odzivi na globalne izzive (1)
Družboslovne razprave (44)
Državni presejalni programi za raka (1)
Dve domovini (5)
Economic and business review (1)
Edinost in dialog (13)
ELOPE (Ljubljana) (2)
E-test info (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (7)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1148)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski vestnik (2)
Glasba v šoli in vrtcu (7)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (9)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (1)
Grafičar (Ljubljana) (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (9)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izzivi prihodnosti (4)
Javno zdravje (7)
Javnost (Ljubljana) (12)
Jezik in slovstvo (28)
Kakovostna starost (51)
Keria (Ljubljana) (12)
Kinesiologia Slovenica (8)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (12)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (37)
Ljubljanski zvon (100)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (2)
Matematika v šoli (2)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Monitor ISH (71)
Muzikološki zbornik (26)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (9)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (20)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (32)
Perfectus AC (1)
Perfectus PRO (1)
Phainomena (Ljubljana) (808)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (66)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pravnik (5)
Presek (2)
Primerjalna književnost (86)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (44)
Proteus (14)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (657)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (76)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Razredni pouk (8)
Rehabilitacija (Ljubljana) (16)
Res novae (4)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (19)
Revija za univerzalno odličnost (23)
Revija za zdravstvene vede (9)
Revus (Ljubljana) (34)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (1)
Slavia Centralis (4)
Slavica Tergestina (2)
Slavistična revija (11)
Slovenka (3)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (77)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (20)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (79)
Stati inu obstati (21)
Studia Historica Slovenica (25)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska knjižnica (11)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (20)
Šolsko svetovalno delo (43)
Šport (Ljubljana) (11)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (76)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Učiteljev glas (3)
Učiteljski tovariš (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (11)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (77)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vojaškošolski zbornik (6)
Vzgoja (Ljubljana) (124)
Vzgoja in izobraževanje (18)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (17)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (31)
Zgodovinski časopis (5)
Ženske, moški in rak (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
DELO, d.d. (1)
Didakta (39)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (117)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (4)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (657)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (38)
Družina d.o.o. (12)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (12)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (27)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (71)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (51)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (809)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (34)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (4)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (79)
Mariborska knjižnica (20)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (4)
Miška d.o.o (7)
Mladinska knjiga (7)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (6)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2121)
Onkološki inštitut Ljubljana (16)
Pedagoška obzorja (32)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
Slavistično društvo Slovenije (18)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (8)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (76)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (328)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (21)
Slovensko sociološko društvo (44)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (324)
Študijski center za narodno spravo (2)
Universita degli Studi di Trieste (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (114)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (45)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (276)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (20)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (9)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (16)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (95)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (21)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje za socialno pedagogiko (75)
Zgodovinsko društvo Celje (31)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (25)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (49)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (149)
ZRC SAZU (1169)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (77)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Vsebina
Založnik
(8)
= Institute for Slovene Emigration Research (2)
= Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (2)
1A internet (8)
A. Kermauner (1)
A. Košar (1)
A. Turk (1)
A. Žorž (1)
Adriatikus (11)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (9)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (7)
apud Susannam Rickesin viduam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aristej (2)
ARTTS Design (1)
Association of Radiology and Oncology (2)
Ašvata (2)
Atelje Doria (6)
Audibook (13)
Aumse (1)
author T. Horvat (1)
autor A. Malenica (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Beletrina (18)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (61)
Bogoslovni vestnik (4)
BoMa (1)
Bonex (1)
Brat Frančišek (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (4)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center Motus (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (3)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD (1)
Center za krepitev zdravja Kranj, OZG OE ZD Kranj (1)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (49)
chez G.J. Decker (1)
chez La Société Typographique (1)
chez Nourse (1)
Chiara (7)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Ožura (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (43)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (6)
Dosezi sanje (1)
Društvo Abstinent (1)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (124)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo Parada ponosa (2)
Društvo psihologov Slovenije (1461)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (39)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (124)
Družina (158)
Državna založba Slovenije (78)
DZS (3)
EFT center (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (15)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (12)
ex typographia Egeriana (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
expensis providi Johannis Rymman) per industrium Henricum Gran ... (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (46)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za management (5)
Fakulteta za organizacijske študije (27)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za šport (10)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (8)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo (4)
Fenomenološko društvo etc. (41)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1129)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (Ljubljana) (2)
formis, J.G. Mayr ... (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Creussner? (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (6)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
GV Revije (34)
Hair center Darja (1)
Horvat založništvo (1)
Hud (1)
I. Jerič (1)
I. Toličič (1)
Ibis (23)
ICK - Inštitut za civilizacijo in kulturo (1)
impensis ... Joannis Rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Io. Frobenii (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (6)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (62)
Inštitut Antona Trstenjaka (51)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (5)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (52)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut Skaza (2)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Intelego (1)
Intelyway webmedia (1)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Klub Revus (12)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (24)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center (3)
Kulturni center Maribor (1)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Čepon (1)
L. Potočnik (1)
L. Puš (1)
L. Zorman (1)
LDS (37)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Litera (1)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
literis Egerianis (1)
litteris Egerianis (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska borza (1)
Logos (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerber (1)
M. Juriševič (2)
M. Klemenčič (3)
M. Nikolić (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (20)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinski razgledi (3)
Medijski partner (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (11)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (7)
Miš (1)
Miška (7)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (49)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (9)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodej per starimu Weimanu ... v Ljubljani ... (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (11)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3)
natis ... Ign. Al. Kleinmajerja (1)
natisnil in založil Jožef Blaznik (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova (1)
Nova plus (1)
Nova revija (826)
Nova založba (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (88)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Omladina (1)
Onkološki inštitut (3)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Orion's! (1)
Orton (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (8)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (2)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
Ozara (1)
P. Jančič (1)
Pan (1)
Pangeršič, I. (2)
Patriotischer Landes-Hilfsverein für Krain (1)
PeBook (14)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (84)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (32)
Pedagoški inštitut (18)
per Henricum Petrum (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Pivec (7)
Planinska zveza Slovenije (1)
Plus rešitve (4)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Pot naprej (1)
Potovanje duše (3)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (34)
Pravno-ekonomsko svetovanje Čertanec (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
Primus (1)
printed and fold by J.J. Tourneisen (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (14)
PromoVita (1)
Radiol (1)
Reichard? (1)
Rokos (1)
RSS (1)
Ruslica (10)
S. Slana (1)
saloshil in na prodaj pri Janesu Giontini (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (15)
samozal. A. Rozman (38)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. B. Pust (1)
samozal. B. Rožič (1)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Kras (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. M. Krajnc (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. T. Caserman (4)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (9)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (49)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (3)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
self - published (1)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
selfpublished M. Hren (1)
self-publishing (3)
SEM Institute for Climate Change (1)
Senološka sekcija SZD (1)
Sigmund Freud University Press (1)
Slavistično društvo Slovenije (39)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Society Informatika (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (12)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (77)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska matica (8)
Slovenska Matica (1)
Slovenska pot (1)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski glas (1)
Slovenski gledališki inštitut (5)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (20)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (86)
Slovensko etnološko društvo (9)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (804)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (21)
Slovensko sociološko društvo (44)
Slovensko zdravniško društvo (17)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (49)
Sophia (3)
Spago (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Stella (1)
Stopar - IT (2)
Studio Blest (8)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (10)
Šola odličnosti (2)
Šola za ravnatelje (5)
ŠOU, Študentska založba (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (35)
Študentska založba (311)
Študijski center za narodno spravo (2)
T. Soršak (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (148)
Tiskovna zadruga (101)
Transcendentalni svet (3)
Transparency International Slovenia (1)
Typis Francisci Widmanstadii (1)
typis Joan Fried. Kleinmayr ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
Učiteljski fakultet Sveučilišta (1)
UMco (5)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
Universita degli Studi di Trieste (2)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (9)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru (3)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko-varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (9)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (13)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Uradni list Republike Slovenije (12)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. (2)
v samozaložbi (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Verein zur Unterstützung... (1)
Veselin Masleša (1)
Viatoris (1)
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače »Mihailo Palov« (1)
Visoka šola za politične vede (14)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (1)
Založba časopisa 'Naprej!' (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (8)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (24)
Založba ZRC, ZRC SAZU (15)
Zavod Angelisa (1)
Zavod APGA (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (103)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (7)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (1)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zavod RS za zaposlovanje (1)
Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (14)
Zavod Za dialog (1)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (6)
Združenje za socialno pedagogiko (77)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (6)
Zgodba.net (1)
Zgodba.NET (1)
Zgodovinsko društvo Celje (31)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (25)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (49)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (224)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (49)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (7606)