Število rezultatov iskanja: 6799

Časopisje in članki - naslov
"Skupaj odstiramo tančice upanja" : zbornik (1)
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (44)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Anali PAZU HD (4)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (44)
Anthropological notebooks (11)
Anthropos (Ljubljana) (760)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (44)
AS. Andragoška spoznanja (31)
Asian studies (70)
Azijske in afriške študije (7)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (228)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (11)
Communio (Ljubljana) (10)
Časopis za kritiko znanosti (334)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (2)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delavci in delodajalci (1)
Delo in varnost (18)
Dialogi (86)
Didakta (29)
Dom in svet (Ljubljana) (21)
Družboslovne razprave (40)
Državni presejalni programi za raka (1)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (8)
ELOPE (Ljubljana) (1)
E-test info (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (3)
Filozofski vestnik (1094)
Gea (Ljubljana) (7)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (8)
Gradbeni vestnik (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (9)
Izzivi prihodnosti (4)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (27)
Kakovostna starost (42)
Keria (Ljubljana) (12)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (12)
Kula (Ljubljana) (1)
Lexonomica (1)
Literatura (Ljubljana) (37)
Ljubljanski zvon (100)
Loški razgledi (1)
Management (4)
Medicinski razgledi (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Monitor ISH (62)
Muzikološki zbornik (26)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (1)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (31)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (9)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (20)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Pedagoška obzorja (28)
Phainomena (Ljubljana) (756)
Planinski vestnik (1)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (2)
Poligrafi (64)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Pravnik (5)
Presek (2)
Primerjalna književnost (83)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Razprave (44)
Proteus (11)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (627)
Psihološka obzorja Ljubljana (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (4)
Razpotja (76)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (15)
Res novae (4)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za elementarno izobraževanje (17)
Revija za univerzalno odličnost (23)
Revus (Ljubljana) (22)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (4)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (11)
Slovenka (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (76)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (18)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (76)
Stati inu obstati (16)
Studia Historica Slovenica (20)
Studia mythologica Slavica (6)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (19)
Šolsko svetovalno delo (33)
Šport (Ljubljana) (1)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (2)
Teorija in praksa (69)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (7)
Učiteljski tovariš (1)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (10)
Ventil (Ljubljana) (2)
Verba hispanica (2)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (77)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (5)
Vzgoja (Ljubljana) (106)
Vzgoja in izobraževanje (17)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (14)
Zgodovinski časopis (5)
Ženske, moški in rak (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Didakta (29)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (99)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (641)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Družina d.o.o. (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (27)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (62)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (42)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (757)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (27)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (4)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (76)
Mariborska knjižnica (20)
Miška d.o.o (7)
Mladinska knjiga (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1860)
Onkološki inštitut Ljubljana (14)
Pedagoška obzorja (28)
Planinska zveza Slovenije (1)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
Slavistično društvo Slovenije (17)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (10)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (19)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (73)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (284)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (316)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (110)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (48)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (44)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (236)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (15)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (51)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (18)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (31)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za socialno pedagogiko (74)
Zgodovinsko društvo Celje (14)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (20)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (115)
ZRC SAZU (1110)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (77)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
(1)
1A internet (8)
A. Kermauner (1)
A. Košar (1)
A. Turk (1)
A. Žorž (1)
Adriatikus (9)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Alpha und Omega (1)
Andragoški center Slovenije (7)
Apud Susannam Rickesin Viduam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Aristej (2)
ARTTS Design (1)
Ašvata (2)
Atelje Doria (6)
Audibook (1)
author T. Horvat (1)
autor A. Malenica (1)
B. Majer (1)
B. Peršič (1)
bei Christian Friedrich Votz und Sohn (1)
Beletrina (14)
Biotehniška fakulteta (2)
Bird Publisher (61)
Bogoslovni vestnik (2)
Brat Frančišek (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
C. Logar (1)
Cankarjeva založba (2)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (3)
Center za psihodiagnostična sredstva (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (44)
chez G.J. Decker (1)
chez La Société Typographique (1)
chez Nourse (1)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
D. M. Jezernik (1)
D. Ožura (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Delavska tiskovna družba (1)
Didakta (33)
Dijaško društvo 'Adrija' (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (6)
Društvo Abstinent (1)
Društvo antropologov Slovenije (11)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (76)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (106)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (1401)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (200)
Društvo Zaživi življenje (1)
Družba Jezusova (106)
Družina (139)
Državna založba Slovenije (75)
DZS (3)
EFT center (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
ex typographia Egeriana (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (42)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske študije (27)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fenomenološko društvo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1077)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Friedrich Creussner? (1)
Globaldreamvision (1)
Gnosis (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gospodarska zbornica Slovenije (1)
GV Revije (22)
Hair center Darja (1)
Horvat založništvo (1)
Hud (1)
I. Jerič (1)
I. Toličič (1)
Ibis (17)
impensis ... Joannis Rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
in aedibus Io. Frobenii (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (62)
Inštitut Antona Trstenjaka (42)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (5)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (14)
Inštitut Skaza (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za razvoj EFT (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Intelyway webmedia (1)
Ipsos (2)
IPSOS (99)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Karmapa Foundation Europe (1)
Katol. društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Kleinmayr in Bamberg (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Konzorcij Edinosti (3)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (19)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturni center (1)
Kvarkadabra (1)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (1)
L. Čepon (1)
L. Potočnik (1)
L. Puš (1)
L. Zorman (1)
LDS (37)
Leuschner und Lubensky, Universitäts Buchhandlung (1)
Litera (1)
literis Egerianis (1)
litteris Egerianis (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska borza (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerber (1)
M. Juriševič (2)
M. Klemenčič (3)
M. Nikolić (1)
Malinc (1)
Mariborska knjižnica (20)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (5)
Medicinski razgledi (3)
Medijski partner (1)
Mengeš: Bird Publisher (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (10)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mirovni inštitut (1)
Miš (1)
Miška (7)
Mladinska knjiga (39)
MLC Fakulteta za management in pravo (1)
Moderna organizacija (9)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Movit (1)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova (1)
Nova plus (1)
Nova revija (783)
Nova založba (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (90)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (2)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Orion's! (1)
Osebna rast (1)
Osebna rast, Robert Goreta (8)
Osebna rast, Roy Goreya (5)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ LA (1)
Ozara (1)
P. Jančič (1)
Pan (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (14)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagoška fakulteta (79)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (28)
Pedagoški inštitut (16)
per Henricum Petrum (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (5)
Pivec (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Plus rešitve (4)
Pogovorno motivacijsko informativno združenje Človeška toplina (1)
Potovanje duše (3)
Poučna biblioteka (1)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (22)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
printed and fold by J.J. Tourneisen (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (11)
PromoVita (1)
Radiol (1)
Rokos (1)
RSS (1)
Ruslica (8)
S. Slana (1)
samozal A. Rozman (2)
samozal. (14)
samozal. A. Rozman (3)
samozal. B. Križ (1)
samozal. B. Ornik (2)
samozal. D. Stropnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. R. Brcar (3)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. Unipar (2)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (9)
Sanje (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (44)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Scientific Publishing House Annales (3)
sed prostant Venetiis apud Antonium Bortoli (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
selfpublished M. Hren (1)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slavistično društvo Slovenije (38)
Slovene Anthropological Society (5)
Slovene Comparative Literature Association (5)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (77)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska matica (2)
Slovenska Matica (1)
Slovenska šolska matica (2)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (19)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (80)
Slovensko etnološko društvo (8)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (760)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (44)
Sophia (3)
Spago (2)
Stella (1)
Stopar - IT (2)
Subkulturni azil (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (10)
Šola za ravnatelje (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (21)
Študentska založba (317)
T. Soršak (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (115)
Tiskovna zadruga (101)
Transcendentalni svet (3)
Transparency International Slovenia (1)
Typis Francisci Widmanstadii (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Mariae Theresiae Voigtin viduae ... (1)
UMco (5)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (16)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uršulinski provincialat (1)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
V. Pečjak (1)
V. Schmidt (1)
Veselin Masleša (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za politične vede (7)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Vitaaa (1)
Vrtec Galjevica (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba /*cf (3)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC (23)
Založba ZRC, ZRC SAZU (8)
Zavod Angelisa (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Psihofiza (1)
Zavod Rakmo (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (55)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod Rman (2)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (13)
Zavod za napredne študije Delta (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege (31)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (2)
Združenje ateistov Slovenije (3)
Združenje nadzornikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (4)
Združenje za socialno pedagogiko (76)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (4)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (14)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (44)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (44)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (176)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (44)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (18)
Zveza društev pravnikov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna tiskarna (1)
Išči med rezultati (6799)