Število rezultatov iskanja: 187

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (16)
Inštitut za varovanje zdravja RS (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Študentska založba (4)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (2)
Založnik
A. Kuhar (1)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (19)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (4)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
I. Kavčič (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (16)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (8)
K. Černelič (1)
K. Miklavec (1)
M. Ambrožič (1)
M. Knap (1)
Medicinski razgledi (4)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food (1)
Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Moderna organizacija (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
National Institute of Public Health (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Onkološki inštitut (2)
P. Medved Djurašinović (1)
Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
samozal. M. Maučec (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slovene Anthropological Society (4)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (12)
Slovensko kemijsko društvo (5)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Societá storica del Litorale (5)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Študentska založba (4)
Turistica (4)
University of Maribor Press (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (10)
Veterinarska fakulteta (3)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (187)