Število rezultatov iskanja: 933

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Babič (1)
A. Česen (1)
A. Golja (1)
A. Hočevar (1)
A. Horvat (1)
A. Ilc (1)
A. Kne (1)
A. Kobler (1)
A. Koroša (1)
A. Kroflič (1)
A. Marjetič (1)
A. Maslo (1)
A. Ogrin (1)
A. Padovnik (1)
A. Stanić (1)
A. Švab Lenarčič (1)
A. Torkar (1)
A. Zavodnik Lamovšek (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
B. Bandelj (1)
B. Hudobivnik (1)
B. Korpar (1)
B. Vodopivec (1)
B. Zoubek (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
D. Antolinc (1)
D. Celarec (1)
D. Duh (1)
D. Grigillo (1)
D. Hribar (1)
D. Ilić (1)
D. Istenič (1)
D. Kozelj (1)
D. Ružić (1)
D. Stober (1)
D. Šarac (1)
D. Šemrov (1)
D. Zupan Vrenko (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
dLib distributer (3)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
E. Adamlje (1)
E. Džebo (1)
E. Hadžiahmetović (1)
E. T. Schwarzbartl (1)
E. Zupan (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Fakulteta za arhitekturo (107)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (174)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
G. Novak (1)
G. Požek (1)
G. Pretnar (1)
G. Rak (1)
G. Trtnik (1)
G. Vilhar (1)
G. Zrim (1)
Geodetska uprava SO (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod (3)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (2)
I. Bizjak (1)
I. Šušteršič (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (3)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
J. Dujc (1)
J. Fridl (1)
J. Kolšek (1)
J. Mazi (1)
J. Pirc (1)
J. Režek (1)
J. Smolar (1)
J. Sodnik (2)
J. Triglav (1)
J. Žižmond (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
K. Bitenc (1)
K. Kozmus Trajkovski (1)
K. Kregar (1)
K. Onufrija (1)
K. Ostruh (1)
K. Rejec (1)
K. Sinkovič (1)
K. Zabret (1)
K. Zakšek (1)
Kemijski inštitut (1)
L. Avsenik (1)
L. Gosar (1)
L. Žibret (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljubljansko geodetsko društvo (1)
M. Bombač (1)
M. Brozovič (1)
M. Čehovin (1)
M. Dovjak (1)
M. Foški (1)
M. Gams (1)
M. Jukić (1)
M. König (1)
M. Koprivšek (1)
M. Kosič (1)
M. Košir (1)
M. Kralj (1)
M. Kramar (1)
M. Kreslin (1)
M. Kržan (1)
M. Kušar (2)
M. Langus (1)
M. Maček (1)
M. Malus (1)
M. Müller (1)
M. Oder (1)
M. Popović (1)
M. Prelog (1)
M. Rozman (1)
M. Simoneti (1)
M. Škerjanec (1)
M. Triglav Čekada (1)
M. Ulčar (1)
M. Uranjek (1)
M. Uršič (1)
M. Vugrin (1)
M. Zupančič (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
N. Bezak (1)
N. Kodre (1)
N. Kokalj (1)
N. Krauberger (1)
N. Kristanič (1)
N. Marolt (1)
N. Razpotnik Visković (1)
N. Sirnik (1)
N. Verzolak Hrabar (1)
N. Zavrtanik (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
O. Sterle (1)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
P. Cotič (1)
P. Češarek (1)
P. Drobež (1)
P. Lamovec (1)
P. Može (1)
P. Vertelj Nared (1)
P. Žvanut (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
R. Klinc (1)
R. Kunič (1)
R. Marsetič (2)
R. Pečenko (1)
R. Vezočnik (1)
S. Drobne (1)
S. Gamse (1)
S. Kač (1)
S. Kolbl (1)
S. Meža (1)
S. Mujkić (1)
S. Novak (1)
S. Petan (1)
S. Rankel (1)
S. Rusjan (1)
S. Starček (2)
S. Strassberger (1)
S. Šalej (1)
S. Šantl (1)
S. Trajkovski (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Skupščina občine (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko geološko društvo (4)
Societá storica del Litorale (1)
T. Černe (1)
T. Koler Povh (1)
T. Melik (1)
T. Pazlar (1)
T. Prešeren (1)
T. Šturm (1)
T. Urbančič (1)
T. Veljanovski (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
U. Bajc (1)
U. Bohinc (1)
U. Ranfl (1)
U. Rodman (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
V. Ramšak (1)
V. Stankovski (1)
V. Vukobratović (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Z. Kuhar (1)
Z. Vidrih (1)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (482)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Ž. Kokalj (1)
Išči med rezultati (933)