Število rezultatov iskanja: 3299

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (16)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (799)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (57)
Acta geotechnica Slovenica (42)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (42)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (63)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (5)
Arhivi (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (81)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (1)
Elektrotehniški vestnik (3)
Folia biologica et geologica (16)
Gea (Ljubljana) (13)
Geodetski vestnik (8)
Geografski obzornik (39)
Geografski vestnik (109)
Geografski zbornik (19)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (1308)
Glas podzemlja (3)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (12)
Hacquetia (4)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Image analysis and stereology (4)
Informacije MIDEM (1)
Journal of energy technology (1)
Kovine zlitine tehnologije (3)
Kronika (Ljubljana) (15)
Kronika slovenskih mest (2)
Ljubljanski zvon (1)
Loški razgledi (6)
Materiali in tehnologije (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Natura Sloveniae (5)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Planinski vestnik (42)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Presek (12)
Proteus (51)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Revija za geografijo (6)
RMZ-materials and geoenvironment (217)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (3)
Scopolia. Supplementum (43)
Slovenski etnograf (1)
Strojniški vestnik (4)
Svet ptic (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (6)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vetrnica (11)
Zbor občanov (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zgodovinski časopis (3)
Železne niti (12)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (611)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (6)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (7)
Mladinska knjiga (13)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Muzejsko društvo Železniki (12)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (879)
Planinska zveza Slovenije (42)
Prirodoslovni muzej Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (51)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (16)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (59)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (83)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (217)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (41)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za varstvo narave (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
ZRC SAZU (866)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (20)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografov Slovenije (148)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. Hartleben (1)
A. Horvat (1)
A. Koroša (1)
A. Sušnik (1)
A. Torkar (1)
A. Vončina (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
bei Keil (1)
Belokranjski muzej (1)
bey Johann Christian Gottfried Göpferdt (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta (16)
Biotehniška šola (1)
C. Gerold''s Sohn (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (67)
chez François Des Ventes (1)
chez Gobreau ... (1)
chez L. Cellot & Jombert fils ... (1)
chez Samuel Fauche ... (1)
D. Furlan (1)
D. Kuščer (1)
D. Meze (1)
D. Radinja (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
dalla tipografia di Antonio Strauss. A spese di Paolo Schubart in Trieste (1)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
DMFA - založništvo (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (13)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za raziskovanje jam (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Etnografski muzej (1)
F. Habe (1)
F. Osole (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (43)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (42)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (6)
G. Skok (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (7)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (567)
Geološki zavod Slovenije (98)
Geološki zavod, Ljubljana (652)
GeoZS (1)
I. Delač (1)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (7)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (217)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
J. Giontini (1)
J. Sodnik (2)
K. Zabret (1)
Karst Research Institute at ZRC SAZU (1)
L. Žibret (1)
L. Žlebnik (1)
M. Bombač (1)
M. Brodar (1)
M. Drovenik (1)
M. Koprivšek (1)
M. Munda (1)
M. Pleničar (1)
M. Ravljen (1)
M. Šifrer (1)
M. Vidrih (1)
M. Zmrzlak (1)
Mestna knjiznica ! (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Milocco (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environment Agency (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mladinska knjiga (13)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (6)
Muzejsko društvo Železniki (12)
N. Bezak (1)
N. Kodre (1)
N. Koron (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (217)
Občina (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (81)
OK SZDL Bežigrad (2)
P. Habič (1)
Paleontološki inštitut Ivana Rakovca (1)
Planinska zveza Slovenije (42)
printed for J. Debrett ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (44)
Prirodoslovno društvo Slovenije (51)
R. Pavlovec (1)
R. Žabkar (1)
S. Buser (1)
S. Kač (1)
S. Petan (1)
S. Poljanšek (1)
S. Rusjan (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (67)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag des Autors (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (878)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko geološko društvo (653)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (652)
Slovensko meteorološko društvo (11)
Societ`a Cooperativa Tipogr. (1)
Societá storica del Litorale (67)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
T. Pogačar (1)
The Austrian Lloyd''s (1)
Tiskovna zadruga (1)
T-TECTO (5)
Turističko preduzeće Kraške jame Slovenije u Postojni (1)
typis, Joannis Thoma Trattner ... (1)
University of Maribor Press (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
V. Gregorič (1)
V. Vlahović (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Z. Črepinšek (1)
Z. Vidrih (1)
Z.Petkovšek (1)
Založba ZRC (86)
Založba ZRC, ZRC SAZU (5)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (6)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (67)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (67)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (68)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (12)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (148)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Železarna Jesenice (3)
Železarna Ravne (3)
Železarna Štore (3)
Išči med rezultati (3299)