Število rezultatov iskanja: 452

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (3)
Annales. Series historia et sociologia (7)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (28)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Bogoslovni vestnik (12)
Časopis za kritiko znanosti (35)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (13)
Delavci in delodajalci (1)
Dialogi (2)
Didakta (1)
Družboslovne razprave (12)
Dve domovini (11)
Filozofski vestnik (8)
Geografski vestnik (4)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
IB revija (Ljubljana) (18)
Informacije MIDEM (1)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javnost (Ljubljana) (24)
Jezik in slovstvo (4)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (1)
Les (Ljubljana) (3)
Management (3)
Managing global transitions (12)
Mednarodno inovativno poslovanje (3)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (1)
Naše gospodarstvo (10)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Organizacija (Kranj) (4)
Organizacija znanja (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (12)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (10)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Research in social change (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (3)
Socialno delo (4)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (5)
Stati inu obstati (1)
Šolsko polje (2)
Teorija in praksa (68)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (4)
Urbani izziv (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (24)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (12)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (88)
Pedagoška obzorja (1)
Petrol d.d. (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (35)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (15)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (49)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (14)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (18)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (21)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza lesarjev Slovenije (3)
Založnik
Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (1)
CEEMAN (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (7)
D. Vajs (1)
Didakta (1)
dLib distributer (1)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Društvo Svet za vse (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (13)
Državna založba Slovenije (5)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (24)
Faculty of management (12)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (5)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (58)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (8)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (11)
Marketing magazin (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna knjižnica (5)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (4)
Nova revija (11)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Petrol (1)
Pravna fakulteta (1)
Ruslica (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (7)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovenian Institute of Hop Research and Brewing (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (28)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Slowenisches Institut für Hopfenanbau und Brauereiwesen (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (7)
Sophia (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (35)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Primorska Press (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (10)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba ZRC (7)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (15)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (7)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (16)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (7)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (452)