Število rezultatov iskanja: 993

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (1)
Amfiteater (Ljubljana) (2)
Angeljček (1)
Annales. Series historia et sociologia (31)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (8)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (2)
Communio (Ljubljana) (4)
Časopis za kritiko znanosti (23)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dialogi (10)
Didakta (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (10)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (4)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (5)
Dom in svet (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (1)
Edinost in dialog (2)
Elektrotehniški vestnik (6)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (24)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (10)
Jezik in slovstvo (55)
Jezikoslovni zapiski (59)
Keria (Ljubljana) (4)
Kmetijske in rokodelske novice (73)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (1)
Linguistica (Ljubljana) (25)
Literatura (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (39)
Loški razgledi (6)
Medicinski razgledi (1)
Monitor ISH (5)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (11)
Novi svet (Ljubljana) (7)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (10)
Planinski vestnik (6)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (5)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Ptujski list (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Slavia Centralis (15)
Slavistična revija (35)
Slovenski gospodar (77)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina 2.0 (3)
Slovenščina v šoli (8)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (14)
Stati inu obstati (3)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (1)
Šolsko svetovalno delo (2)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (10)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (Ljubljana) (5)
Učiteljski tovariš (32)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (4)
Vestnik za tuje jezike (6)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbor občanov (3)
Zdravniški vestnik (3)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Didakta (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Družina d.o.o. (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (10)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Knjižnica Ivana Potrča (23)
Knjižnica Ivana Tavčarja (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (33)
Muzejsko društvo Škofja Loka (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (474)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (40)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (2)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (14)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Študentska založba (23)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (15)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Zavod RS za šolstvo (10)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (8)
ZRC SAZU (70)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Kos (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (2)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
B. Pleničar (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Brat Frančišek (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (31)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Dallas (1)
Didakta (1)
dLib distributer (2)
Dream studio Krt (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (24)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
F. Pavlin (2)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (17)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (15)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
formis J. Georgij Mayr (1)
Fr. Vesel (1)
gedruckt mit W. Widmansttäterischen Schriften (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey Joseph Sasseberg (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Gospodarski vestnik (1)
Helidon (1)
In der Edel v. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (60)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Izdavačka Knjižara 'kultura' (1)
J. K. Seitz (1)
J. Rigler (1)
J. Žibert (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (32)
Janes Lavre Greiner (1)
Jožef Blaznik (73)
Karl Linhart (10)
Kat. Tisk. (1)
Katoliško tiskovno društvo (36)
Krščanska kulturna zveza (1)
KUD Logos (2)
Kulturno turistično društvo Zarja (1)
L. Novak (1)
LDS (4)
Litera (1)
Ljudska knjigarna (2)
M. Grgantov (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Mirovni inštitut (1)
mit Ignaz Alois Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (6)
N. Brumen (1)
Naš tisk (1)
Naše delo (11)
Nova revija (10)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (12)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
P. Weiss (1)
pečatano pismenki Kral: vseučilišča peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prelog (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTB (1)
RTV (2)
RTV Slovenija (1)
s. n. (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (31)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slavistično društvo Slovenije (90)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (4)
Slovenski gledališki muzej (5)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (24)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (4)
Societá storica del Litorale (31)
Sraka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (4)
Št. Mlada Srbija (1)
Štamp. P. N. H. Z (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (13)
Študentska založba (11)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna sv. Cirila (77)
Tiskovna zadruga (41)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (3)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
V. Simončič (3)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje pevskih zborov Primorske (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (31)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (31)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
zu finden bey Aloys Raab (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (993)