Število rezultatov iskanja: 631

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
Arhivi (11)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Delo in varnost (2)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Družboslovne razprave (9)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (12)
Jezik in slovstvo (3)
Jezikoslovni zapiski (1)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (10)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (2)
Management (1)
Medicine, law & society (7)
Medicinski razgledi (9)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Monitor ISH (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (117)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (11)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Podjetje in delo (1)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Raziskave in razprave (1)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (4)
Rehabilitacija (Ljubljana) (17)
Research in social change (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Slovenski etnograf (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (9)
Svet ptic (1)
Teorija in praksa (6)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (1)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (1)
Zdravniški vestnik (191)
Zdravstveni statistični letopis Pomurja (1)
Zdravstveno varstvo (94)
Zgodovinski časopis (1)
Ženske in ginekološki raki (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (9)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (94)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (192)
Onkološki inštitut Ljubljana (19)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (73)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (8)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (17)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (117)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Vsebina
Založnik
A. Morel (1)
Apud Iacobum Sarcinam (1)
Arhivsko društvo Slovenije (11)
Association of Radiology and Oncology (1)
B. Filej (1)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
E. Dornik (1)
Eduvision (2)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (9)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Gospodarski vestnik (1)
Histria Editiones (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Local Self-Government (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (13)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (90)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (2)
Kleinmayr & B. (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (9)
Moderna organizacija (11)
Muzejsko društvo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
National Institute of Public Health (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Onkološki inštitut (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (8)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Scientific Institute of Public Health (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian Association for Clinical Chemistry (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (12)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (198)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko združenje za klinično kemijo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Splošna bolnišnica (7)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (2)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka zdravstvena šola (3)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (4)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (117)
Zdravstvena fakulteta (1)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (12)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine SZD (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (631)