Število rezultatov iskanja: 288

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (5)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta Histriae (1)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (7)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (5)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (10)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Dialogi (1)
Didakta (4)
Dogovori (2)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (9)
Gea (Ljubljana) (3)
Geografski obzornik (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Hmeljarski bilten (1)
Image analysis and stereology (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (5)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (8)
Loški razgledi (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Medicinski razgledi (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Ljubljana) (9)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za geografijo (3)
Sanitarno inženirstvo (6)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (8)
Slovenski gospodar (9)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1963) (1)
Svet ptic (2)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (2)
Vakuumist (2)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (2)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (7)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (22)
Čebelarska zveza Slovenije (8)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo Medicinski razgledi (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja RS (7)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (8)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (26)
Mladinska knjiga (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (89)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Študentska založba (9)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
ZRC SAZU (5)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
1A internet (1)
A. Penko (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
B. Breznik (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (4)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Mičović (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Eno (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (3)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (2)
Goga (1)
Gorenje (2)
Gorenje Commerce (1)
I. Kavčič (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (12)
J. Škerl (1)
J. Vilhar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (5)
K. Istenič (1)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Kemijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
LDS (1)
M. Ambrožič (1)
Medicinski razgledi (3)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mladinska knjiga (4)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (2)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Naše delo (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (2)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prežihov V. (5)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (9)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Societá storica del Litorale (3)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Študentska založba (11)
T. Vardjan (1)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (8)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Trubarjev antikvariat (1)
Turistica (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (288)